Άρθρο του προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτη Κουβέλη, στην εφημερίδα «Τα ΝΕΑ»

Τόσο το Μνημόνιο, όσο και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο δεν μπορούν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα διότι οι παραδοχές τους και οι κεντρικές επιλογές τους στηρίζονται σε μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν της Ελλάδας του 2010 και 2011 και η χώρα εγκλωβίζεται σε ένα φαύλο κύκλο διαρκούς υποτίμησης, αλλά και συνεχούς παρουσίας και επαναφοράς του κινδύνου χρεοκοπίας.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αφού εφάρμοσε τις προβλεπόμενες από το Μνημόνιο περικοπές, δεν προώθησε τις αποδεκτές και αναγκαίες αλλαγές, που θα συνέβαλαν ουσιαστικά στη βελτίωση της κατάστασης, όπως την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής , την αντιμετώπιση της σπατάλης, την τροφοδότηση της αγοράς με ρευστότητα, την προώθηση της ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ, την ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την προώθηση μέτρων ανακούφισης του πληθυσμού και τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας.

Ο κ. Παπαδήµος ανέλαβε να προωθήσει ουσιαστικά την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης-και μάλιστα, όπως εξαρχής είχαμε επισημάνει- σε ένα άκρως υπονομευμένο εσωτερικό κυβερνητικό περιβάλλον. Βασική του υποχρέωση η εκταμίευση της έκτης δόσης , η υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης και η προώθηση της εθελοντικής συμμετοχή των ιδιωτών στη μείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που κατέχουν.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής κατεύθυνσης, η τρόικα συστήνει και η κυβέρνηση προωθεί, νέα μέτρα που διαλύουν την κοινωνία, επιτείνουν την ύφεση και δεν διαμορφώνουν προοπτική εξόδου από την κρίση.

Η άρνηση μας να συναινέσουμε σε τέτοιες πολιτικές διατηρείται στο ακέραιο, διότι είναι κοινωνικά άδικες και οικονομικά αναποτελεσματικές. Η συνεχής επίκληση διλημμάτων, μπροστά στον κίνδυνο χρεοκοπίας, επιχειρεί να κρύψει ότι η ίδια η ασκούμενη πολιτική- το περιεχόμενο αλλά και ο τρόπος εφαρμογής της – αναπαράγει την κρίση διαχείρισης του χρέους.

Η Δημοκρατική Αριστερά καταψήφισε το μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο από την σκοπιά της αποφυγής της χρεοκοπίας μέσω, όμως, της υλοποίησης άλλων πολιτικών που θα ανατρέπουν τη σημερινή άδικη κατανομή των βαρών προσαρμογής, θα συγκροτούν ένα ενιαίο πλέγμα αντιμετώπισης των παθογενειών, χωρίς αποδόμηση των δημόσιων δομών και του κοινωνικού κράτους και θα προωθούν την υλοποίηση μιας αναπτυξιακής πορείας, µε σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Διατυπώνουμε μια διαφορετική πολιτική πρόταση αντιμετώπισης της κρίσης, που, ενώ λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς και τους συσχετισμούς, δεν εγκλωβίζεται σ' αυτούς. Προωθούμε τον πολιτικό διάλογο, αλλά δεν συμπλέουμε με το πολιτικό σύστημα που με τις πολιτικές που ακολούθησε οδήγησε τα πράγματα έως εδώ.

Η Δημοκρατική Αριστερά, με λόγο πολιτικής ευθύνης και προγραμματικής αντιπολίτευσης, εκφράζει μια διαφορετική αντίληψη που:

 στοχεύει στη θετική αναδιάταξη του χρέους και τη δημοσιονομική προσαρμογή με την κοινωνία όρθια και την οικονομία ζωντανή

 επιδιώκει να κινητοποιήσει τις δυνάμεις της εργασίας, του πολιτισμού και της υγιούς επιχειρηματικότητας προς την υποστήριξη μιας νέας ατζέντας προοδευτικών αλλαγών στη χώρα, σε ρήξη με το «συστημικό μονόδρομο», αλλά και με τις καθαγιασμένες ως σήμερα και διάχυτες νοοτροπίες χαμηλής απόδοσης, μειωμένης κοινωνικής ευθύνης, ατομικού σφετερισμού του δημόσιου χώρου

 συμβάλλει στην επεξεργασία ενός νέου προγράμματος ανόρθωσης της χώρας, με συντεταγμένη κοινωνική προσαρμογή και στη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής - πολιτικής πλειοψηφίας που θα το υποστηρίζει, με σαφείς διαχωριστικές γραμμές από τις έως σήμερα εφαρμοζόμενες πολιτικές.

Η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη και περιλαμβάνει ρύθμιση του δημόσιου χρέους (PSI, δανειακή σύμβαση, λήψη μέτρων σε συμφωνία με την τρόικα ). Πιστεύουμε ότι στρατηγική επιδίωξη της χώρας πρέπει να είναι η παραμονή της στην ευρωζώνη και η προώθηση της οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης Διεκδικούμε αλλαγές στις ευρωπαϊκές πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης και παράλληλα παλεύουμε για την προσαρμογή της χώρας μας με τον οικονομικά αποτελεσματικότερο και κοινωνικά δικαιότερο τρόπο, μέσα σε συνθήκες εξ αντικειμένου δύσκολες. Με αυτά τα κριτήρια τοποθετούμαστε στα κρίσιμα ζητήματα που είναι σε εξέλιξη, όπως η εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών, η δανειακή σύμβαση και τα προωθούμενα νέα μέτρα.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ κρίνει εξαιρετικά επείγουσα την ανάγκη να εφαρμοστούν αλλαγές στην ακολουθούμενη οικονομική και κοινωνική πολιτική με κύριους άξονες:

 Προτάσεις οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης (δίκαιη κατανομή των βαρών της κρίσης και δημοσιονομική εξυγίανση, με ισοδύναμα διαφορετικά μέτρα, πολιτικές αντιμετώπισης της ύφεσης και προώθησης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου με εξωστρέφεια, δημιουργική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενδογενή ανάπτυξη με την παραγωγή υψηλού ποσοστού εμπορεύσιμων αγαθών με προστιθέμενη αξία, δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέους τομείς και άνοιγμα εργασιακών προοπτικών για τη νεολαία).

 Αλλαγές στο κράτος και ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα για τη μετατροπή του σε αποτελεσματικό επιτελικό μηχανισμό ανάπτυξης και κοινωνικής προστασίας

 Προστασία και ασφάλεια στη καθημερινότητα. του πολίτη

 Ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος (βουλευτικά προνόμια, κρατική επιχορήγηση των κομμάτων, αλλαγή των κοινωνικών στάσεων και συσπείρωση δυνάμεων για την προώθηση των αναγκαίων αλλαγών εξυγίανσης).

 Ανασυγκρότηση του δημοκρατικού σοσιαλιστικού χώρου (επανίδρυση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, μέτωπο στο νεοφιλελευθερισμό και τον αριστερισμό).

Για να υποστηρίξει την προώθηση μιας νέας πορείας για τη χώρα και τη γέννηση μιας νέας ελπίδας για το λαό, η Δημοκρατική Αριστερά καταθέτει εναλλακτικές προτάσεις και αντιμετωπίζει με ευθύνη το θέμα μιας νέας διακυβέρνησης της χωράς που θα μετακινήσει τον άξονα της πολιτικής ζωής προς τα αριστερά.

Πορευόμαστε µε πλήρη επίγνωση των μεγάλων προβλημάτων της χώρας και της κοινωνίας και της ανάγκης συστράτευσης ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων για την προώθηση πολιτικών μακριά από τη συντηρητική νεοφιλελεύθερη λογική, τις οριζόντιες προσεγγίσεις που καταργούν τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά, την πρόοδο και τη συντήρηση, αλλά και τη ρητορική μιας Αριστεράς που µε ταχύτητα επιστρέφει στο παρελθόν.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θεωρεί ότι την αφορά ευθέως η ανταπόκριση σε αυτή την αναγκαιότητα. Αναδεικνύουμε την ανάγκη για την ανασυγκρότηση του δημοκρατικού σοσιαλιστικού χώρου.

Απευθυνόμαστε στους πολίτες του ευρύτερου χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας, σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, ενταγμένες ή ανένταχτες, σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες που αρνούνται το στείρο καταγγελτισμό, τις πρακτικές της βίας και του περιθωρίου και πιστεύουν σε μια σύγχρονη δημοκρατική, ευρωπαϊκή και μεταρρυθμιστική αριστερά. Τους καλούμε να οικοδομήσουμε σχέσεις διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων, ανοιχτής πολιτικής επικοινωνίας, κοινής πολιτικής δράσης. Να αναθερμάνουμε την ελπίδα για τη χώρα και την κοινωνία. Μπορούμε να πετύχουμε την ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του πολιτικού χώρου ο οποίος θα καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις και θα μετακινήσει την πολιτική προς προοδευτική κατεύθυνση σε αντιστοιχία με μια κοινωνία που ανακαθορίζει τους συσχετισμούς της.

 

Πηγή: Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜΑΡ)

Επιστροφή, στην αρχή αυτής της σελίδας