"Στις ομιλίες τους οι σύμβουλοι συμφώνησαν ότι τέτοιου είδους φαινόμενα πρέπει να καυτηριαστούν και να πάει το μήνυμα στα άτομα αυτά ότι μ' αυτόν τον τρόπο υποσκάπτουν το κύρος της Ομοσπονδίας και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε”. Διάβασε την αλληλογραφία του Philip Stengrim, και βγάλε τα συμπερασματά σου.

Η ανοχή σε κάθε προσπάθεια πώλησης, του ενός ή και των δυο κτηρίων, χωρίς να έχει υπάρξει ολοκληρωμένη μελέτη, είναι ενοχή. Η απόπειρα δικαιολόγησής της στο όνομα "της υπεράσπισης του Μεταναστευτικού Κινήματος" προσβάλλει όσους με ανιδιοτέλεια βρέθηκαν στις γραμμές του. Προσβάλλει τη νοημοσύνη σου, και οδηγεί σε αδιέξοδο και περιπέτειες...

Ορισμένοι αμφισβητούν, ακόμη.... και διαψεύδουν προσπάθειες, να πουληθεί η Στέγη.

 

Philip Stengrim  EURO   Phone/fax
Blekingegatan 28 STATE   +46 8 644 76 55
SE- 1 18 56  Stockholm   mobi
Sweeden   +46 70 292 29 34
FOREST FOOD REAL ESTATE 

 

GREKISKA   FÖRENINGEN   S:T   JOHANNES            Stockholm 2001 12 06
Idungatan 4,NB
113 45 Stockholm

Att: Jannis Antoniadis

ANG.GREKISKA KULTURHUSET

Ett möte hade sammankallats på Grekiska Kulturhuset, Idunqatan 4, Stockholm onsdaqen den 5 Dec. 2001, kl: 16.oo
NÄRVARANDE:

Representanter for Grekiska Kulturhuset S:T Johannes Theoloqen:

  Jannis Antoniadis
  Dimitris Dalianis
  Alexander fraggos
  Vasilis Kiriazis
Grekiska Riksforbundet: Komninos Chaideftos
Formedlare: Nikolaos Boukas
Repr. for koparen: Philip Stengrin

1. N. Boukas föredrog på Grekiska språket syftet med mötet, nämliqen
att Vera Sagers Stiftelse var beredda att förvärva fastiqheten Odin 21, Idungatan 4, Stockholm och slutförhandla köpet senast 20 Dec. 2001.

2. Jannis Antoniadis svarade att de inte varit medvetna om några förhandlingar pågått och om så skulle vara var tiden alldeles for kort for ett avslut till den 20 Dec. 2001.                                                                    

3. Philip Stengrim, anförde att förhandlingar hade pågått sedan Maj 2001 och tyckte att tiden över ett halvt år var nog för ett beslut.

4. Efter en diskussion mellan parterna enades man om ett nytt möte skulle äga rum Tisdagen den 15 Jan 2002, kl: 17.oo, då ett slugiltigt svar skall ges om att sälja Odin 21 eller ej.

 

Med vänliga hälsningar

  Υπογραφή
Philip Stengrin 

 

             

Philip Stengrim  EURO   Phone/fax
Blekingegatan 28 STATE   +46 8 644 76 55
SE- 1 18 56  Stockholm   mobi
Sweeden   +46 70 292 29 34
FOREST FOOD REAL ESTATE 

GREKISKA   FORENINGEM   S:T   JOHANNES           Stockholm 2002 09 18
Idungatan 4,NB
113 45 Stockholm

Att: Jannis Antoniadis

ANG.GREKISKA KULTURHUSET

Efter Ert senaste styrelsemöte den  2002 09 16 har jaq per telefon fått   besked av Jannis Antoniadis att fastiqheten Odin 21, Idungatan   4   och   B, Stockholm icke är till salu.

Trots detta vill jag informera  Er,att om Ni andå heslutar om en  försäljning till Vera Sagers Stiftelse,Stockholm,så kommer jag att utkräva min provision om 2% på  försäljningssumman.(25.000.000:-)

Då mitt arhete har pågått från Juni-2001 och avslutats i Sept.-2002. är det ett tort arbete som ä verlagt på denna ev.affär.

Tillägas kan att de  fösta mötena skedde med Er Komninos Chaideftos som då begärde ett försäljningspris om 18.500.000:-,som sedan  förhandlades  fram av mig till 25.000.000:- d,v.s. ett merpris om 6.500.000:- for Er.

 

Med vänliga hälsningar
Υπογραφή

Philip Stengrin 

 

Σε ελεύθερη μετάφραση, για εκτός Σουηδίας αναγνώστες.
Το πρώτο γράμμα.

Σε συνάντηση, στην Στέγη, στις 5 Δεκέμβρη 2001 συζητήθηκαν:
1. Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πώλησης της Στέγης, το αργότερο μέχρι 20 Δεκέμβρη 2001.
2. Ο Αντωνιάδης απάντησε ότι δεν γνωρίζει για διαπραγματεύσεις, και ο χρόνος μέχρι 20 Δεκέμβρη δεν επαρκεί.
3. Philip Stengrim, υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται από 20 Μάη του 2001, και θεωρεί ότι έξη μήνες, είναι υπεραρκετοί για να παρθεί απόφαση.
4. Συμφωνήθηκε να ξανασυναντηθούν στις 15 Γενάρη 2002, για να δοθεί η τελική απάντηση.

Το δεύτερο γράμμα.

Ειδοποιήθηκα, τηλεφωνικά, ότι τι κτήριο δεν πουλιέται. Παρ όλα αυτά, θέλω να σας πληροφορήσω, ότι αν πουληθεί στο ίδρυμα Vera Sagers, θα απαιτήσω προμήθεια 2% στο ποσό των 25.000.000. Έχω εργασθεί από τον Ιούνη 2001 μέχρι τον Σεπτέμβρη 2002.
Οι αρχικές συναντήσεις έγιναν με αντιπρόσωπό σας τον Χαϊδευτό Κομνηνό, ο οποίος ζήτησε  18.500.000 κορώνες για το κτήριο. Εγώ διαπραγματεύτηκα την τιμή των 25.000.000 κορ.
Ένα επί πλέον ποσό 6.500.000 κορώνες για σας.

 

Η αλληλογραφία είναι ολοζώντανη, και δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για φανερούς και απόκρυφους σκοπούς. Αυτό που γεννά ερωτηματικά, είναι ότι μερικοί, σε ρόλο "ιεροψάλτη" υποστηρίζουν σε όλους τους τόνους, ότι δεν έγινε καμιά προσπάθεια πώλησης. Όλα είναι παρεξήγηση...

 

Επιστροφή, στην αρχή αυτής της σελίδας.

 

 

Επιστροφή, στο κείμενο.