Ενορία του Άη-Γιάννη, σύντομο ιστορικό

 

Δεν φαίνεται να συμφωνούμε, στην ελληνική παροικία της Στοκχόλμης, για τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην πολιτική, και την πολιτική σε μεταναστευτικούς/μαζικούς χώρους. Που αρχίζει, και που τελειώνει το προσωπικό/κομματικό μας συμφέρον στους μαζικούς χώρους. Αδυνατούμε(; ) να κατανοήσουμε το αυτονόητο: όλοι οι Έλληνες της Στοκχόλμης, ανεξάρτητα από ιδεολογικούς χρωματισμούς, αποτελούν την ελληνική παροικία της πόλης. Ο Τοξότης έχει χύσει πολύ μελάνι αναφερόμενος στο τι είναι πολιτική, και στην ανάγκη διαχωρισμού της κομματικής πολιτικής από την πολιτική σε μαζικούς χώρους.
   Πρόσφατα, το συμβούλιο του «Ιδρύματος Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος1» (Ίδρυμα, Στέγη) με πρόταση του προέδρου διέγραψε τέσσερα μέλη (τρία μέλη οριζόμενα από την Ομοσπονδία και ένα οριζόμενο από την Ηπειρωτική Αδελφότητα), με το αιτιολογικό ότι αρνήθηκαν να υπογράψουν, ως όφειλαν, σύμφωνα με το Σουηδικό νόμο για τα ιδρύματα τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος προκαλώντας με την άρνησή τους αυτή, κατά τον πρόεδρο, ζημιά στο Ίδρυμα.  

   Οι διαγραμμένοι, με γραπτή τους ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι:

 • Σύμφωνα με τον ορκωτό λογιστή, είναι δικαίωμα κάθε μέλους του ΔΣ να ελέγξει τα τιμολόγια του ιδρύματος πριν υπογράψει τον απολογισμό.
 • Στις 3 Ιουνίου 2018, λίγο πριν την συνεδρίαση του ΔΣ του Ιδρύματος, αποστείλαμε αίτημα ώστε να ελέγξουμε τα τιμολόγια και να υπογράψουμε τον οικονομικό απολογισμό στις 9-10 Ιουνίου.
 • Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος του Ιδρύματος, δεν απάντησε στο αίτημα μας, αλλά απαίτησε την υπογραφή του οικονομικού απολογισμού (χωρίς έλεγχο των τιμολογίων) έως τις 7 Ιουνίου.
 • Στις 19 Ιουνίου 2018, ο πρόεδρος του Ιδρύματος επικαλούμενος το stiftelselagen 2 kapitel §9 ζήτησε την παραίτηση μας έως τις 30 Ιουνίου, απειλώντας μας με διαγραφή από το ΔΣ του Ιδρύματος εάν αρνηθούμε.
 • Καλούμε να αποσύρει άμεσα την συγκεκριμένη πρόταση, να μας δοθεί πρόσβαση στα τιμολόγια του Ιδρύματος καιέπειτα, μετά χαράς να προβούμε σε έγγραφη δήλωση ότι δεν υπάρχει κανένα προβληματικό σημείο στον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, εάν αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί προς το συμφέρον του Ιδρύματος (τραπεζικός δανεισμός, κοκ).

   Ο πρόεδρος του Ιδρύματος, σε προφορικό μου ερώτημά, ισχυρίστηκε ότι είχαν χρονικό περιθώριο 30 ημερών να ελέγξουν τα τιμολόγια στο γραφείο της λογίστριας, αλλά δεν το έκαναν.

    Ήταν η απομάκρυνσή τους από το συμβούλιο επιβεβλημένη; Ενδυναμώνει και προάγει η διαγραφή τα συμφέροντα της παροικίας, και τη συνεργασία των μελών του Ιδρύματος; Φροντίζει ο πρόεδρος, ως οφείλει, για δημιουργικό διάλογο και συγκερασμό των διαφόρων απόψεων που θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, ή λειτουργεί αυταρχικά, απολυταρχικά, αυτοκρατορικά έχοντας προσωπική ατζέντα;

Άη-Γιάννης –σύντομη αναδρομή

   Τα επιχειρήματα στην περίπλοκη νομικά –όπως εξελίχθηκε– υπόθεση του Άη-Γιάννη που επικαλούνται οι διαγραμμένοι, και ο πρόεδρος του Ιδρύματος διίστανται. Δυστυχώς τόσο το αρχείο του Ιδρύματος, όσο και του Α. Φράγκου το οποίο δυο μέρες πριν αποβιώσει, μέσω του Νταλιάννη, δώρισε στο Ίδρυμα έχουν εξαφανιστεί. κλάπηκαν. Γι’ αυτό η σύντομη αυτή ιστορική αναδρομή του Τοξότη που βασίζεται στο δικό του αρχείο είναι, αναγκαστικά, ελλιπής.

   Η Στέγη οφείλει να ακολουθεί το Σουηδικό νόμο για τα ιδρύματα. Η εποπτεύουσα αρχή στη Νομαρχία Στοκχόλμης δίνει συμβουλές, όποτε αυτό ζητηθεί από το Ίδρυμα. Όταν η εποπτεύουσα αρχή αντελήφθητε ότι, ένας Έλληνας τρείς γνώμες ήταν, ήδη, αργά, πολύ αργά. Οι τηλεφωνικές εταιρείες είχαν πλουτήσει, και η αλληλογραφία με το Ίδρυμα, σε λίγα μόνο χρόνια, ξεπέρασε κατά πολύ τις 1.000 σελίδες!!! Μέσα από τις σελίδες αυτές αναδύονται αντικρουόμενες απόψεις για την νομιμότητα ή μη, την ύπαρξη ή όχι της θρησκευτικής Ενορίας του Άη-Γιάννη.

   Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 ιδρύθηκε η «Έλληνο - ορθόδοξη Ενορία Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» (στη συνέχεια, Παλιός Άη-Γιάννης). Το 1980, ο Παλιός Άη-Γιάννης σύστησε το «Ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος2» (Ίδρυμα, Στέγη). Το 1988 το συμβούλιο του Ιδρύματος ορίστηκε σε συνεργασία με τον Παλιό Άη-Γιάννη. Το 2003 ιδρύθηκε ο «Σύλλογος Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» (στη συνέχεια, Νέος Άη-Γιάννης). Το 2004 η υπεύθυνη υπηρεσία, της Νομαρχίας για τα ιδρύματα, εξέθεσε την άποψη ότι ο Παλιός Άη-Γιάννης έπαψε να υπάρχει πριν από 30 χρόνια.

   Στο αμέσως επόμενο διάστημα υπήρξε πληθώρα από εγκλήσεις, αντεγκλήσεις, και δικαστικές διαμάχες, προκειμένου να αποφανθούν τα δικαστήρια αν ο Άη-Γιάννης, παλιός ή νέος, έχει ή όχι το νόμιμο δικαίωμα να θεωρείται σαν ένας από τους φορείς του Ιδρύματος3. Το αντικείμενο αυτό, για το οποίο γράφτηκαν εκατοντάδες σελίδες, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διατριβής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου.
   Το 2004 η εποπτεύουσα αρχή της Νομαρχίας, προκειμένου να ξεπεραστεί το διοικητικό αδιέξοδο του Ιδρύματος, αύξησε τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος από εννέα σε 16. Στην απόφαση αυτή, δεν υπάρχει ούτε καν νύξη για τη συμμετοχή στο συμβούλιο ενός από τους Άη-Γιάννηδες.

   Το συμβούλιο του Ιδρύματος, με βάση όχι μόνο τα προαναφερθέντα, συμπέρανε ότι, εφ’ ενός ο Παλιός Άη-Γιάννης έπαψε να υπάρχει, και αφ’ ετέρου ότι ο Νέος Άη-Γιάννης δεν είναι συνέχεια του Παλιού Άη-Γιάννη. Γι’ αυτό, το 2004 προχώρησε στην αλλαγή του καταστατικού του. Επειδή η εποπτεύουσα αρχή δεν αντέδρασε, τους επόμενους μήνες, στις καταστατικές αλλαγές, θεώρησαν ότι αυτό είχε εγκριθεί.

   Δικαστήριο δεν πήρε θέση αν ο Νέος Άη-Γιάννης έχει ή όχι το δικαίωμα συμμετοχής στο Ίδρυμα. Στην απόφαση, δεν διευκρινίζεται αν ο Νέος Άη-Γιάννης είναι συνέχεια του Παλιού Άη-Γιάννη. Για κάποιο λόγο η εποπτεύουσα αρχή, πολύ αργά, δεν δέχτηκε τις καταστατικές αλλαγές, και θεώρησε ότι ο Άη-Γιάννης έπρεπε να εκπροσωπείται στο συμβούλιο του Ιδρύματος. Με προηγούμενη απόφασή της, η ίδια υπηρεσία, είχε δεχτεί ότι ο Νέος Άη-Γιάννης έχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα να εκπροσωπείται στο Ίδρυμα.

   Η εποπτεύουσα αρχή ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι:

 • Ο Παλιός Άη-Γιάννης δεν έπαψε να υπάρχει επειδή είχε πολλές εκατοντάδες μέλη και δραστηριοποιούνταν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Το συμβούλιο του Ιδρύματος κάνει διακρίσεις, και αποκλείει τα μέλη του Παλιού Άη-Γιάννη.
 • Ο Παλιός Άη-Γιάννης μεταβίβασε τον αριθμό του (organisationsnummer) στο Ίδρυμα
 • Πολλά από τα μέλη του Παλιού Άη-Γιάννη είναι μέλη και στον καινούργιο.
 • Η εποπτεύουσα αρχή δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει αν ένας φορέας, στην προκειμένη περίπτωση ο Παλιός Άη-Γιάννης, υπάρχει ή όχι.

   Ο Παλιός Άη-Γιάννης ίδρυσε το Ίδρυμα, –δεν είναι του παρόντος κάτω από ποιες συνθήκες–, απέκτησε τα κτήρια στην Idungatan 4, τα οποία μεταβίβασε το 1988 στο Ίδρυμα.
Η σχέση του Παλιού Άη-Γιάννη με τον Μητροπολίτη έπαψε να υπάρχει το 1976. Μια θρησκευτική ενορία προϋποθέτει να έχει πιστούς (μέλη), εκκλησία, ιερέα να λειτουργεί, συναντήσεις μελών, οικονομία, προγραμματισμό, απολογισμό (οικονομικό, δραστηριοτήτων), ταχυδρομική διεύθυνση κλπ.
   Ο Νέος Άη-Γιάννης, όπως προκύπτει από το καταστατικό του έχει άλλους στόχους από τον Παλιό, άλλη κατεύθυνση και δραστηριότητες. Θα δραστηριοποιείται σε πολιτιστικές, όχι θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ο Παλιός Άη-Γιάννης, σαν θρησκευτική ενορία, είχε μια δυνατή σχέση με τον Μητροπολίτη στη Σουηδία. Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός του ήταν: να διατηρήσει και να διαδώσει την ορθόδοξη πίστη, παραδόσεις και θρησκευτικές εκδηλώσεις.
   Σύμφωνα με απόφαση του Εφετείου Στοκχόλμης ο Παλιός Άη-Γιάννης είναι νομικό πρόσωπο.

Δικαστήριο, 2007

   Για την αλλαγή του καταστατικού χρειάζεται να ψηφίσουν υπέρ 13 από του 16 μέλη του συμβουλίου. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 6 του Νόμου για τα iδρύματα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις το συμβούλιο μπορεί να ζητήσει άδεια δικαστηρίου προκειμένου να αλλάξει, ή να καταργήσει άρθρα του καταστατικού.
   Η αρχική ενορία σταμάτησε τις θρησκευτικές δραστηριότητες το 1976, και ταυτόχρονα έπαψε να λειτουργεί σαν θρησκευτική ενορία. Έκτοτε δεν είχε κανενός είδους δραστηριότητα. Πρώην μέλη της, όμως, το 1980 συμμετείχαν στη σύνταξη του εγγράφου για το Ίδρυμα. Επίσης, το 1988 παραχώρησαν την κτηριακή περιουσία της Ενορίας στο Ίδρυμα.
Όπως προκύπτει από την πολυσέλιδη αλληλογραφία, ο ρόλος της αρμόδιας υπηρεσίας για τα ιδρύματα είναι να εποπτεύει τη λειτουργία του Ιδρύματος, ενώ τα νομικά ζητήματα θα εκδικάζονται. Ο ρόλος της εποπτεύουσας αρχής δεν είναι να κρίνει εάν ο Παλιός Άη-Γιάννης έπαψε να λειτουργεί, ούτε εάν ο Νέος Άη-Γιάννης είναι συνέχεια του Παλιού Άη-Γιάννη. Παραδόξως, η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας για τα ιδρύματα, στη δίκη που αποφάνθηκε για τη νόμιμη ή μη συμμετοχή του Νέου Άη-Γιάννη στο Ίδρυμα –ενώ το νομικό πρόβλημα ήταν μεταξύ του Ιδρύματος και του Νέου Άη-Γιάννη– εμφανίστηκε να εκπροσωπεί τον Νέο Άη-Γιάννη, δημιουργώντας μια ανισορροπία ανάμεσα στο Ίδρυμα και τον Νέο Άη-Γιάννη, όχι μόνο οικονομική, σκοπεύοντας να περιπλέξει την δικαστική απόφαση.

Παλινδρομήσεις

   Πέρα από το γράμμα του νόμου που ακολούθησαν οι νομικοί, επειδή δεν υπήρξε απόφαση διάλυσης της Ενορίας, υπάρχει και η πραγματικότητα την οποία έζησαν και γνωρίζουν όσοι δραστηριοποιούνταν στο μεταναστευτικό χώρο, συνεργάστηκαν με τους ιδρυτές του Ιδρύματος και άλλους Άη-Γιαννιώτες (Τσάππος (μεγάλος), Γιώργος Λυσσαρίδης κ.α.). Κανένας, εννοώ ούτε ένας, Άη-Γιαννιώτης δεν ανέφερε ποτέ ότι η θρησκευτική Ενορία συνέχισε να λειτουργεί όταν σταμάτησαν οι θρησκευτικές της δραστηριότητες. Περίπου δέκα άτομα λειτουργούσαν σαν παρέα, με πολλές αντιθέσεις και προσωπικές αντιπαλότητες, έχοντας επίκεντρο την κτηριακή περιουσία που υπήρχε, και πως τα κτήρια αυτά θα διασφαλιστούν από οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση.
   Κανένας δεν αμφισβητεί την έντονη ανησυχία του Νταλιάννη για την ομαλή λειτουργία και την περιουσία του Ιδρύματος. Αν η πολιτική ορισμένων απέναντι στον Νταλιάννη ήταν διαφορετική, είναι σίγουρο ότι η δικαστική απόφαση θα ήταν άλλη. Τον Νταλιάννη τον έτερψε η φράση «ο βούρκος της Ομοσπονδίας5», και νόμισε ότι βρήκε στο πρόσωπό των κατηγόρων τη Ομοσπονδίας τους πραγματικούς εραστές της παροικίας. Νομίζοντας ότι πράττει το σωστό, αυτός και ο Φράγκος, θαυματούργησε κάνοντας τους πέντε – έξη Άη-Γιαννιώτες πολλές εκατοντάδες!!!. Ανέφερε στο δικαστή κάθε πολιτιστική εκδήλωση που γίνονταν στην παροικία σαν εκδήλωση της Ενορίας!. Οι ανακριβείς αυτές μαρτυρίες, αποτέλεσαν ισχυρό επιχείρημα στη λήψη της δικαστικής απόφασης ενάντια στο Ίδρυμα.
   Δεν δίστασε, ο Νταλιάννης, και είναι προς τιμήν του, όταν αντιλήφθηκε το λάθος του να γράψει στη Νομαρχία και να ανακαλέσει την υπογραφή του σε αναληθές πρωτόκολλο του συμβουλίου της Στέγης. Αντιλήφθηκε την υποκρισία των συνεργατών του, όταν ο Τσάππος (ο μικρός) αρνήθηκε να παραλάβει συστημένη επιστολή του στην οποία αναφέρονταν σε μέτρα που έπρεπε να παρθούν για την ομαλοποίηση της λειτουργίας του Ιδρύματος

   Μέσα από τις εκατοντάδες σελίδες, για τον Άη-Γιάννη, που γράφτηκαν σε δικηγορικά γραφεία, την εποπτεύουσα αρχή για τα ιδρύματα, και δικαστικά γραφεία προβάλλει η αναγκαιότητα τόσο της συνεργασίας για την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος όσο και ο εκσυγχρονισμός του καταστατικού του, όπου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σφαιρικά, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα το ζήτημα του Άη-Γιάννη.

   Δυστυχώς, οι αλλαγές του καταστατικού που επιχειρήθηκαν τρείς φορές στο παρελθόν από τρία διαφορετικά συμβούλια, χαρακτηρίζονται από την αρρωστημένη αντίληψη «να ελέγχουμε εμείς το Ίδρυμα», παραβλέποντας το συμφέρον της παροικίας. Τόσο στο σημερινό, όσο και στο προηγούμενο συμβούλιο του Ιδρύματος έπρεπε να ασχοληθούν σοβαρά με το πρόβλημα κλειδί. την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Στέγης. Η Εποπτεύουσα Αρχή της Νομαρχίας Στοκχόλμης έδωσε τη δυνατότητα αυτή όταν, στις 27-12-2016, αποφάσισε ότι ανάμεσα στον Παλιό και τον Νέο Άη-Γιάννη θα συμμετέχει στο Ίδρυμα ο νεκραναστημένος Παλιός Άη-Γιάννης (θα γίνει σχετική αναφορά σε επόμενη ανάρτηση). Έτσι, ο Νέος Άη-Γιάννης τον οποίο η Εποπτεύουσα Αρχή είχε δεχθεί ότι είναι συνέχεια του Παλιού Άη-Γιάννη, ξαφνικά, αφέθηκε στο περιθώριο. Τη θέση του στο Ίδρυμα πήρε ο Παλιός Άη-Γιάννης, ο οποίος ξαναεμφανίστηκε με το αρχικό του καταστατικό το οποίο απαιτεί να έχει, εκκλησία, ιερέα κλπ., ενώ οι ρητές αυτές διατάξεις του καταστατικού δεν πληρούνται. Γι’ αυτό αμφισβητείται η παρουσία του Παλιού Άη-Γιάννη στο Ίδρυμα από τους διαγραφέντες. Όμως κύριε πρόεδρε του Ιδρύματος, ουδείς περισσεύει, αλλά και ουδείς αναντικατάστατος.

Μητροπολίτης

   «Σύμφωνα με απόφαση του Εφετείου Στοκχόλμης ο Παλιός Άη-Γιάννης είναι νομικό πρόσωπο […]
»Το ερώτημα είναι: ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, τι θα σημαίνει για το νομικό αυτό πρόσωπο εάν δεν έχει καμιά σχέση με τον Μητροπολίτη Σουηδίας. 
   »Η έρευνα θα πρέπει να εστιαστεί στο καταστατικό του Παλιού Άη-Γιάννη. Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε, ίσως, να θεωρήσουμε ότι σχετική έρευνα έχει ήδη γίνει από την νομικό Ylva Wåhlin».

    Να πούμε εδώ πως η νομικός στην έρευνά της υποστηρίζει ότι η Ενορία του Άη-Γιάννη δεν υφίσταται.  

   Τόσο το ερώτημα όσο και η απάντηση δεν είναι ρητορικά σχήματα. Υποβλήθηκαν από την Νομαρχία Στοκχόλμης, Annika Oldenburg στις 18.5.2004, και ρίχνουν φως στο απλό μεν όσον αφορά την ύπαρξή, πολύπλοκο δε νομικό πρόβλημα του Άη-Γιάννη όπως αυτό εξελίχτηκε.
Δεν είναι αστήριχτη η αμφισβήτηση του Άη-Γιάννη από τους διαγραμμένους. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος, όμως, και οι περί αυτόν «σκαλίζουν τη φωτιά με το μαχαίρι4» – Αναμοχλεύουν, δηλαδή, την τρικυμία που πάει να καταλαγιάσει.
   Με οξυδέρκεια κ. πρόεδρε θα πρέπει να φροντίζεις για την ενότητα, τη συλλογικότητα, την κοινότητα στο Ίδρυμα. Εσύ όμως δεν δέχεσαι αμφισβήτηση, και «μαδάς το στεφάνι4» –καταστρέφεις την ενότητα. «Χαλάς τη θέση του πυρσού4» –σβήνεις το φως της λογικής, κ. πρόεδρε, ενισχύεις την παρεκτροπή όταν δέχεσαι, δεν αντιδράς, δεν επαναφέρεις στην τάξη τον πρόεδρο του νεκραναστημένου Άη-Γιάννη όταν αυτός, στερούμενος επιχειρημάτων και αδυνατώντας να υποστηρίξει τις απόψεις του, εκτοξεύει ύβρεις χωρίς αιδώ, λέγοντας σε σύμβουλο του Ιδρύματος, που τόλμησε(sic) να έχει άποψη αντίθετη από τη δική σας, ότι αποτελεί «Πέμπτη φάλαγγα».

   Δεν δέχεσαι οποιαδήποτε αμφισβήτηση, αντίθετη άποψη, διάλογο, και πρωτοτυπείς καταργώντας τη διαλεκτική που μας κληρονόμησαν οι Αρχαίοι Έλληνες. Πως να ερμηνευτεί, κ. πρόεδρε, η διακοπή επιχειρηματολογίας συμβούλου από άλλον, της αυλής σου, με το τρανταχτό και βαθιά φιλοσοφημένο επιχείρημα, «άντε βρε ξερόλα», χωρίς να αντιδράσεις ως ώφειλες; 

    Η αψυχολόγητη διαγραφή των τεσσάρων μελών του συμβουλίου του Ιδρύματος, ανασύρει από το μακρινό παρελθόν και φέρνει στη μνήμη την εποχή που οι χριστιανοί, τον 4ο μ.Χ. αιώνα, απέκλειαν τους εθνικούς από τις υπηρεσίες στο παλάτι, το στρατό, τη διοίκηση του κράτους, τη δικαιοσύνη κ.α.. Περιττό να αναφερθώ στους διωγμούς των κομμουνιστών και δημοκρατικών Ελλήνων πολιτών, και τις επιπτώσεις αυτού του διωγμού στην ελληνική πολιτεία.

   Τελειώνοντας, να θυμηθούμε, κ. πρόεδρε, τη φράση του Κολοκοτρώνη που αντανακλά την κατάσταση στην παροικία μας, και το Ίδρυμα:  «αυτός ο τόπος ούτε θα προκόψει ούτε θα καταστραφεί, έτσι θα κωλοσούρνεται».

 

Παναγιώτης Καλογιάννης, Μάρτης 2019

 

   1. Υπήρξε πρόταση από τον Θανάση Παπαδόπουλο να ονομαστεί Ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, ο Αριστοτέλης.

   2. Φορείς του Ιδρύματος είναι: Ομοσπονδία, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Κοινότητα Στοκχόλμης, Γυναικείο τμήμα Κοινότης Στοκχόλμης, Ηπειρωτική Αδελφότητα, και Κυπριακός Σύλλογος

   3. Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας.

   4. Πυθαγόρας.

   5. Προσωπικές αντιθέσεις πρώην μελών του ΚΚΕ Στοκχόλμης, με τον σύντροφό τους Κομνηνό, πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Αφού βρήκαν στήριξη στην κομματική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ Στοκχόλμης, εξαπέλυσαν λίβελους ενάντια στην Ομοσπονδία στοχεύοντας τον πρόεδρό της.

 

ΥΓ1: Και στο παρελθόν συνέβη να μην υπογραφεί ο οικονομικός απολογισμός από όλους τους συμβούλους, χωρίς να υπάρξουν διοικητικά μέτρα. Το πρόβλημα διευθετήθηκε σε συνεννόηση με την εποπτεύουσα αρχή, και όχι με διοικητικά μέτρα.

 

ΥΓ2: Σε επόμενη ανάρτηση.

 • η νεκρανάσταση της Ενορίας.
 • Εφαρμόζουν οι σύμβουλοι του Ιδρύματος τους σκοπούς όπως αυτοί ορίζονται από τον δωρητή;

 

   Σχετικές αναρτήσεις σε άλλες ιστοσελίδες: επιστολή Αντωνιάδη

 

 

<<προηγούμενο | επόμενο>>

 

   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.