Ο Τοξότης στοχεύει πάντα στην ανάγκη ειλικρινούς συνεργασίας ανάμεσα στις παροικιακές οργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, που θα απευθύνονται στη σουηδική κοινωνία.

Όχι μόνο δεν έχει γίνει η ελάχιστη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά τα οικονομικά προβλήματα όλωντων Συλλόγων/Κοινοτήτων Στοκχόλμης, Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Κοινοτήτων Σουηδίας, Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, Ελληνική Πολιτιστική Στέγη απομακρύνουν (για να αφήσουμε ένα φεγγίτη αισιοδοξίας) συνεχώς την πραγματοποίησή τους.

Παραίνεση.


To Δεκέμβρη 2013 ο Τοξότης αναφερόμενος στην Ενορία του Αη Γιάννη έγραψε. "...είναι σύλλογος χωρίς καταστατικό και συνδρομή μελών. Πρωτοτυπεί, επίσης, γιατί δεν έχει καταγεγραμμένους στόχους. Δεν ασχολείται με θρησκευτικές, καλλιτεχνικές ή άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει για να ικανοποιούνται προσωπικά συμφέροντα (αντιπαράθεση με Ομοσπονδία Συλλόγων Κοινοτήτων Σουηδίας, προσωπική προβολή, εργολαβίες...). Χρειάζεται ο σύλλογος, αυτός, μια ταυτότητα. Διαφορετικά είναι τα πάντα, άρα τίποτα. Είναι απαραίτητο να αποσαφηνίσει τους στόχους του αν θέλει να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο στη Στέγη".

Δεν γνωρίζαμε, τότε, την ύπαρξη καταστατικού. Ο σύλλογος του Αη Γιάννη ή το αγνοεί ή δεν το εφαρμόζει με αποτέλεσμα να μην το εφαρμόζει.
Καταστατικό της Ενορίας/Συλλόγου υπάρχει, κατατεθειμένο σε σουηδικές υπηρεσίες. Προϋπόθεση απαραίτητη να συμμετέχει ο Αη Γιάννης στο Ίδρυμα Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης, είναι η πιστή τήρηση του καταστατικού του. Διαφορετικά, οι εκπρόσωποί της Ενορίας δεν θα γίνονται δεκτοί στη Στέγη ( θα αποκλείονται από το δικαστικό τμήμα της Νομαρχίας), που οδηγεί στη συνέχιση της λειτουργικής ανωμαλίας του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα τουλάχιστον, διαχειριστικό και οικονομικό αδιέξοδο.

Αν εφαρμόζουν στην πράξη παλιότερες απόψεις, όπως, "... σας διαβεβαιώνουμε ότι ποτέ πλέον δεν θα σας επιτραπεί, όσες κομπίνες και να κάνετε, να "διαχειριστείτε" ξανά το Ίδρυμα...", έχουν αναλογισθεί τις συνέπειες για το Ίδρυμα και την παροικία;

Ο Τοξότης επισημαίνει ότι η οποιαδήποτε απαίτηση τήρησης του καταστατικού δεν είναι κομπίνα, αλλά υποχρέωση. Ας προσεχθούν ιδιαίτερα δύο άρθρα: το τρίτο, που επιτρέπει σε όλους τους ορθόδοξους να γίνουν μέλη και το δέκατο που δεν επιτρέπει αλλαγή του τρίτου.

 

 

Παναγιώτης Καλογιάννης, Φλεβάρης 2014