Ο

Παροικία –Καταστατικό Πολιτιστικής Στέγης


Οι συνθήκες που επικρατούν στη σημερινή παροικία της Σουηδίας/Στοκχόλμης διαφέρουν κατά πολύ από αυτές που κυριαρχούσαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν ιδρύθηκε το «Ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» (Ίδρυμα, Πολιτιστική Στέγη) και ψηφίστηκε το πρώτο καταστατικό του Ιδρύματος. Παρόλα αυτά οι καινούργιες συνθήκες δεν αποτέλεσαν τον μπούσουλα για ένα νέο καταστατικό σε μια παροικία όπου οι ολιγομελείς, πλέον, και χωρίς δραστηριότητες σύλλογοι έχουν ξεχάσει, ή αγνοούν τους σκοπούς που ορίζονται στα καταστατικά τους. Τα μέλη της επιτροπής καταστατικού του Ιδρύματος αγνοώντας το παρελθόν και δείχνοντας την αδυναμία τους να χαρτογραφήσουν, να κατανοήσουν, και να αναλύσουν το παρών προκειμένου να προβλέψουν για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το μέλλον, προχώρησαν σε καταστατικές αλλαγές που βάζουν σε κίνδυνο την ύπαρξη, ή την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος στο άμεσο μέλλον.

    Οι μετανάστες πρώτης γενιάς, στη Σουηδία, ήταν μισοαναλφάβηροι και ανειδίκευτοι εργάτες, ενώ σήμερα οι συμπάροικοι δεύτερης και τρίτης γενιάς είναι ενσωματωμένοι στη σουηδική κοινωνία, και οι νεοφερμένοι είναι πολύγλωσσοι, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

    Οι μεταναστευτικές Κοινότητες ήταν μαζικές, σε αντίθεση με τους σημερινούς διαλυμένους ουσιαστικά, περισσότερους, φορείς (Συλλόγους) του Ιδρύματος. Η ενεργή προσφορά στο Ίδρυμα ήταν αφιλοκερδής και ανιδιοτελής, ενώ το σημερινό καταστατικό ανοίγει το δρόμο για οικονομικές απολαβές!, των συμβούλων, προκειμένου να εναρμονιστούν με το σουηδικό νόμο για τα ιδρύματα, εξισώνοντας την Πολιτιστική Στέγη με … το ίδρυμα Wallenberg!!!. Υπήρξαν περιπτώσεις, στο «αμαρτωλό», για σημερινούς υπεύθυνους του Ιδρύματος, παρελθόν όπου σύμβουλοι της Πολιτιστικής Στέγης έβαζαν χρήματα από την τσέπη τους για να πληρωθούν λογαριασμοί!!!. Ενώ, σύμβουλος που δεν είχε σπίτι στο όνομά του, αρνήθηκε πρόταση του Φράγκου να πάρει διαθέσιμο διαμέρισμα, για να μην θεωρηθεί ότι εκμεταλλεύεται τη θέση του συμβούλου προκειμένου να αποκομίσει ίδιον όφελος. Το γεγονός ότι σημερινοί σύμβουλοι έχουν πληρωθεί για διάφορες εργασίες (μαύρα, ή άσπρα;) και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται σύμφωνα με πρωτόκολλο του Ιδρύματος, όσο και αν φαίνεται λογικό, είναι ανησυχητικό γιατί δημιουργεί, μεταξύ άλλων, σχέσεις εξάρτησης συμβούλων από τον εκάστοτε πρόεδρο και θέτει υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα της ψήφου. Νέοι άνθρωποι νέα ήθη. Βλέπουμε μια σταδιακή μετατόπιση στο κίνητρο της συμμετοχής μας στο συμβούλιο της Πολιτιστικής Στέγης, όπου στο βωμό του χρήματος κινδυνεύει να θυσιαστεί η αφιλοκερδής, η ιδεαλιστική προσφορά.

    Οι μαζικές και ζωηρές συνελεύσεις του Συλλόγου Στοκχόλμης, ενός από τους φορείς του Ιδρύματος, στο Åsö γυμνάσιο, ξεπερνούσαν τα 450 άτομα. Σήμερα, με δυσκολία τα μέλη των φορέων του Ιδρύματος (πλην της Ομοσπονδίας) φτάνουν τον αριθμό αυτόν (αν το κάθε άτομο υπολογιστεί σαν μέλος σε έναν μόνο από τους φορείς, και όχι σε περισσότερους του ενός, όπως συμβαίνει. Γιατί, το ίδιο άτομο μπορεί να είναι μέλος σε πέντε φορείς).

    Στην μεθοδευμένη διαμόρφωση του νέου καταστατικού δεν έγιναν αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού μια σειρά από κρίσιμα θέματα που αφορούν την νεολαία και τη σύνδεσή τους με την παροικία. Δεν διερευνήθηκαν μέθοδοι προώθησης των ελληνικών παραδόσεων στις επόμενες γενιές με τρόπο ελκυστικό και όχι απωθητικό για τις ίδιες. Δεν απασχόλησε τα αρμόδια όργανα ο σημαντικός ρόλος που οι νέοι και οι νέες μπορούν να παίξουν στην παροικία και η συμβολή τους σε προώθηση θεμάτων της νεολαίας. Δεν ασχολήθηκε κανένας με την ίδρυση κέντρου νεολαίας. Οι Ελληνοσουηδοί 2ης και 3ης γενιάς είναι φυσικό να διαμορφώνονται διαφορετικά, γιατί γίνονται μικτοί γάμοι, εμφανίζονται νέοι συνδυασμοί ταυτότητας και τα συμφέροντα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Αυτές, και άλλες αλλαγές, θα πρέπει να είχαν αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού, να σκεφτούμε, μαζί τους, πώς θα εμπλέξουμε αυτούς τους ανθρώπους στα πολιτιστικά δρώμενα της παροικίας, πώς θα τους κάνουμε να δουν την αξία αυτών που κάνουμε, και πώς η Πολιτιστική Στέγη θα απευθυνθεί σ’ αυτούς, πριν από την ψήφιση του καταστατικού.

    Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η διαμόρφωση του νέου καταστατικού ΔΕΝ ήταν καθόλου εύκολη, και η διαδικασία που ακολουθήθηκε, από αιθεροβάμονες, την έκανε ακόμα δυσκολότερη. Δεν υπήρξε σύνεση, και δεν έπρεπε να περιοριστεί η συζήτηση για την διαμόρφωση του νέου καταστατικού σε δυό τρείς δεκάδες, αλλά να γίνει υπόθεση όλης της παροικίας που πλησιάζει τις 30.000 με τους μισούς να βρίσκονται στο νομό Στοκχόλμης. Δεν φρόντισε η επιτροπή καταστατικού να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότερες παρεμβάσεις, να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί ενδεχόμενες προτάσεις, προτού το συμβούλιο ψηφίσει το νέο καταστατικό, γιατί κανένας δεν αμφισβητεί ότι το συμβούλιο της Πολιτιστικής Στέγης είναι το μόνο υπεύθυνο όργανο που αποφασίζει για το Ίδρυμα – το οποίο ανήκει στην παροικία.

 

   Παναγιώτης Καλογιάννης, Μάρτης 2020

 

   ΥΓ: Στην επόμενη ανάρτηση. Είναι η οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος σύμφωνη με τους σκοπούς της Πολιτιστικής Στέγης, όπως αυτοί ορίστηκαν από τους δωρητές;

 

 <  προηγούμενο | επόμενο >~~

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.