Δυό βήματα πίσω.


Έγινε στις 24 Νοέμβρη, σε χώρο του ABF, η συνέλευση του Αη Γιάννη. Όσοι περίμεναν - αν υπάρχουν τέτοιοι στους χώρους του- ότι θα γινόταν διεξοδική συζήτηση για κύρια θέματα που απασχολούν την παροικία Στοκχόλμης και ξέχωρα το Ίδρυμα της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης (Στέγη), εισέπραξαν μια μεγάλη απογοήτευση. Στη συνέλευση φάνηκε ότι ... το όπλο είναι παρά πόδας!!. Δεν υπήρχαν προκαθορισμένα θέματα συζήτησης. αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη καταστατικού του εν λόγου συλλόγου προκαθόριζε και το αποτέλεσμα.
Δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί: είναι σύλλογος χωρίς καταστατικό και συνδρομή μελών. Πρωτοτυπεί, επίσης, γιατί δεν έχει καταγεγραμμένους στόχους. Δεν ασχολείται με θρησκευτικές, καλλιτεχνικές ή άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει για να ικανοποιούνται προσωπικά συμφέροντα (αντιπαράθεση με Ομοσπονδία Συλλόγων Κοινοτήτων Σουηδίας, προσωπική προβολή, εργολαβίες...). Χρειάζεται ο σύλλογος, αυτός, μια ταυτότητα. Διαφορετικά είναι τα πάντα, άρα τίποτα. Είναι απαραίτητο να αποσαφηνίσει τους στόχους του αν θέλει να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο στη Στέγη.

Αλλά γιατί υπάρχει αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει, μετά τη βιολογική απώλεια των προηγούμενων μελών; Απλούστατα, γιατί συμμετέχει στο Ίδρυμα της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης, με τρείς εκπροσώπους. Προτείνει επίσης σύμφωνα με το καταστατικό του Ιδρύματος, άλλους τέσσερις, τους λεγόμενους κοινής αποδοχής ώστε να μπορούν να γίνουν σύμβουλοι του Ιδρύματος καταξιωμένοι συμπάροικοι, που δεν είναι μέλη σε κόμμα ή σύλλογο. Οι τέσσερις αυτοί, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από την πλειοψηφία του συμβουλίου της Στέγης.
Η συνέλευση έδειξε ότι, και στο σύλλογο αυτόν, αγνοούν και "ερμηνεύουν" όπως θέλουν το σουηδικό νόμο για τα Ιδρύματα. Παρερμηνεύουν το καταστατικό του Ιδρύματος θεωρώντας ότι ο Αη Γιάννης έχει επτά εκπροσώπους στο Ίδρυμα. Αγνοούν ότι οι σύμβουλοι του Ιδρύματος, προερχόμενοι από επτά συλλόγους, εργάζονται ΟΧΙ για προσωπικά τους ή συμφέροντα του συλλόγου τους αλλά, για τους σκοπούς του Ιδρύματος όπως ορίζονται από τους ιδρυτές του. Διαφορετικά η εποπτεύουσα αρχή, το νομικό τμήμα της Νομαρχίας Στοκχόλμης, τους διαγράφει όπως έπραξε πρόσφατα διαγράφοντας - ΟΧΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΣ - πέντε μέλη του συμβουλίου.

Ο ορκωτός λογιστής του Ιδρύματος, ο ίδιος που ήταν και στο προηγούμενο συμβούλιο, κάνοντας λογιστικό έλεγχο βρήκε έλλειμμα 3.5 εκατομμύρια κορώνες. Η εποπτεύουσα αρχή έχει ζητήσει από τους υπεύθυνους του προηγούμενου συμβουλίου την επιστροφή των χρημάτων αυτών, διαφορετικά θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Στη συνέλευση ειπώθηκε ότι υπάρχουν αποδείξεις που δικαιολογούν όλα τα έξοδα. δεν υπάρχει η ελάχιστη κατάχρηση.
Μια γυναίκα όμως δεν μπορεί να είναι ολίγον έγκυος. Ποιός λέει αλήθεια; Ποιόν βλάπτει η χρόνια διαμάχη; Ποιός ωφελείται; Ποιός χρησιμοποίησε τη θέση του στο συμβούλιο για να πάρει διαμέρισμα; Ποιός πήρε εργολαβία για την εταιρεία του; Έγινε κατάχρηση; Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί και, για μια ακόμα φορά, δυστυχώς, ο ελληνισμός θα διασυρθεί.

Το πνεύμα της συζήτησης έδειξε ότι η προσπάθεια του Νταλιάννη στο τέλος της ζωής του για ομόνοια, αγάπη μεταξύ μας, συνεργασία και διάλογο απορρίπτονται. δεν υπάρχουν στην ατζέντα κανενός. "Ελέγχουμε επτά συμβούλους". εμπρός να εξασφαλίσουμε ακόμη δυό ώστε να ασκούμε εμείς πλήρη έλεγχο στο Ίδρυμα. Οι τάσεις για εξουσία, πλεονεξία, προσωπική προβολή και φιλοδοξία κυριαρχούν. Ο πλήρης έλεγχός του, ενδιαφέρει και τις δυό πλευρές. Δεν είναι καινοτόμοι ή επινοητικοί. δεμένοι με στενές παλαιοκομματικές αντιλήψεις γίνονται αδρανείς. Οι δραστηριότητες αρχίζουν και τελειώνουν σε οικονομικά σκάνδαλα. Για μια ακόμα φορά γίνεται φανερή η ανάγκη αλλαγής του καταστατικού ώστε, να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος. Όλοι όμως σιωπούν και, θα σιωπούν όσο υπάρχουν μερικά τούβλα για έλεγχο...

 

Παναγιώτης Καλογιάννης, Δεκέμβρης 2013

 

Σχετικές αναρτήσεις για την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος:

Ο Νόμος Για τα Ιδρύματα.

Προγραμματισμός δράσης.

Προτάσεις.

Στέγη και καταστατικό