...

ΤΕΛΟΣ, στη ΔΙΑΜΑΧΗ των δυο ”ΑΗ-ΓΙΑΝΝΙΔΩΝ”

Η επιβλέπουσα αρχή της Νομαρχίας Στοκχόλμης, στις 27-12-2016, κοινοποίησε στον πρόεδρο του «Ιδρύματος Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» Αποστόλη Παπακώστα, την απόφαση της Νομαρχίας σχετικά με την πολύχρονη διαμάχη ποιος, απ’ τους δύο Άη-Γιάννηδες, είναι ο νόμιμος και θα εκπροσωπείται στο Ίδρυμα.
    Η Νομαρχία είχε ζητήσει διευκρινήσεις από το συμβούλιο του Ιδρύματος για τη σύνθεση του συμβουλίου και ειδικά για την ενορία του Άη-Γιάννη. Ύστερα από την απάντηση του συμβουλίου μέσω του προέδρου του Αποστόλη Παπακώστα, καθώς και την κοινοποίηση των εκλεγμένων μελών στην υπόθεση 206-37892-2015 η Νομαρχία αποφάσισε ότι:
    Η Νομαρχία θεωρεί ότι το πρόβλημα αυτό διεκπεραιώθηκε και η υπόθεση θα αρχειοθετηθεί. Στη συνέχεια δεν θα υπάρξει έρευνα για το θέμα αυτό. Η υπόθεση έκλεισε οριστικά
    Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ο Άη-Γιάννης των Κοταΐδη, Νικολαΐδη κ.α. δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να διεκδικήσει την εκπροσώπησή του στο Ίδρυμα. Νόμιμο μέλος του Ιδρύματος καθίσταται ο Άη-Γιάννης, με πρόεδρο τον Γ. Κωσταντίνου, που ήδη συμμετέχει στο συμβούλιο της Στέγης.  
    Καθοριστικός, για την απόφαση, ήταν ο ρόλος των καταστατικών τα οποία έχουν καταθέσει οι δύο Άη-Γιάννηδες.
    Το Φλεβάρη του 2014 ο Τοξότης αναφερόμενος στην ανάγκη τήρησης του αρχικού καταστατικού, από τον Αη-Γιάννη των Κοταΐδη, Νικολόπουλου κ.α. επεσήμαινε ότι: «Ο σύλλογος του Αη Γιάννη ή το αγνοεί ή δεν το εφαρμόζει».
    »Καταστατικό της αρχικής Ενορίας/Συλλόγου υπάρχει κατατεθειμένο σε σουηδικές υπηρεσίες. Προϋπόθεση απαραίτητη να συμμετέχει ο Αη Γιάννης στο Ίδρυμα Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης, είναι η πιστή τήρηση του καταστατικού του. Διαφορετικά, οι εκπρόσωποί της Ενορίας δεν θα γίνονται δεκτοί στη Στέγη (θα αποκλείονται από το δικαστικό τμήμα της Νομαρχίας), που οδηγεί στη συνέχιση της λειτουργικής ανωμαλίας του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα τουλάχιστον, διαχειριστικό και οικονομικό αδιέξοδο».
    Συνεχίζοντας, τόνιζε ότι: «η οποιαδήποτε απαίτηση τήρησης του καταστατικού είναι υποχρέωση. Ας προσεχθούν ιδιαίτερα δύο άρθρα: το τρίτο, που επιτρέπει σε όλους τους ορθόδοξους να γίνουν μέλη και το δέκατο που δεν επιτρέπει αλλαγή του τρίτου».

   Θεωρήθηκε, τότε, ότι δεν υπάρχει το καταστατικό αυτό, καθώς και ότι έπεσα θύμα παραπληροφόρησης. (Είναι εύκολο για όποιον ενδιαφέρεται να πάρει αντίγραφο του καταστατικού). Το καταστατικό όχι μόνο υπάρχει, αλλά καθόρισε και την απόφαση της εποπτεύουσας αρχής. Ευτυχώς, στη Σουηδία, δεν ισχύει η γνώμη του εκάστοτε υπουργού, φτηνού πολιτικού, ή κομματικού γραφείου οποιασδήποτε απόχρωσης.

Τι να κάνουμε;

    Θυμάμαι τον Νταλιάννη, έναν από τους τρεις δωρητές, ο οποίος ζούσε για να υπηρετεί, με τον τρόπο του, το Ίδρυμα. Στο τέλος της ζωής του κατήγγειλε στην εποπτεύουσα αρχή της Νομαρχίας Στοκχόλμης τα κακώς κείμενα στο Ίδρυμα –στα οποία και ο ίδιος συνέβαλε ενεργά– και έγινε κήρυκας «για ομόνοια, αγάπη μεταξύ μας, συνεργασία και διάλογο». Δυστυχώς δεν βρήκε ευήκοα ώτα, χλευάστηκε και αντιμετωπίστηκε με ειρωνείες. Την οικονομική κακοδιαχείριση ακολούθησαν οικονομικές κυρώσεις. Μακάρι να είναι το τέλος μιας ταραγμένης εποχής για το Ίδρυμα, και να φέρουμε την Άνοιξη στην Ελληνική Παροικία της Στοκχόλμης πριν αντιμετωπίσουμε την κενότητα της πολιτικής μας και λυπηθούμε, γιατί δεν δημιουργήσαμε ένα καλύτερο αύριο στην Παροικία μας.

 

Παναγιώτης Καλογιάννης Απρίλης 2017

 

 

 

   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.