Chrimata

Οικονομική ενίσχυση.

Το λάδι και η αλήθεια πάντα βγαίνουν από πάνω.

Συμπεράσματα που απορρέουν από την απάντηση:
- Δινόταν οικονομική ενίσχυση, στη Στέγη, γιατί η Ομοσπονδία είχε την πλειοψηφία.
- Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για τη Στέγη. Χρειαζόταν μόνο μια ολοκληρωμένη μελέτη. - Ο Φράγκος, ήξερε ότι το καταστατικό δεν ισχύει, συνεπώς η Ομοσπονδία δεν έχει πλειοψηφία. Εξαπάτησαν έμμεσα συνεπώς -ορισμένοι-,τις Ελληνικές υπηρεσίες;

-Η ενορία έχει δώσει 25.000 κορώνες για το ίδρυμα. Η Ομοσπονδία, πολύ περισσότερα από ένα εκατομμύριο.

- Η κατάσχεση αποφεύχθηκε χάριν της Ομοσπονδίας. Δεν έπρεπε να αποσιωπάται η οικονομική ενίσχυση που έχει πάρει η Στέγη κατά καιρούς. Δεν αρκεί, μια μόνο αναφορά στο περιοδικό. Πολλά, βάσιμα ή αβάσιμα, ακούγονταν για καταχρήσεις. Ένας μόνο,αποστομωτικός, τρόπος υπήρχε για τους ψιθυριστές αυτούς. Οικονομική διαύγεια. Ώστε να σταματήσουν, όχι οι ψίθυροι, αλλά οι ανοικτές κατηγορίες για υπεξαίρεση των χρημάτων-και όχι μόνο- σε καφετέριες, εστιατόρια και σπίτια.

Η Νομαρχία, στηριζόμενη στο πρωτόκολλο της συνεδρίασης του ιδρύματος -2 Μάη 2009- διέγραψε στις 21-9-2009 12 από τα 17 μέλη του Συμβουλίου του ιδρύματος. Και τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας, στο όνομα της οποίας, έχει διασωθεί η Στέγη.Το πρωτόκολλο αυτό όμως είναι αναληθές. Πολλαπλασιάζονται έτσι τα προβλήματα, αντί να περιορίζονται.

.

Απαντηση στην αναφορα του κ. ροκου

ΘΕΜΑ:Απάντηση στην υπ΄αριθ. ΠΑΒ 1262 από 2-12-96 Αναφορά του Βουλευτή κ. Γεωργίου Ρόκου".

Σε απάντηση της παραπάνω αναφοράς σας γνωρίζουμε τα εξής:

Κοινοβούλιο

Ελληνικό κοινοβούλιο

1.Όπως μας πληροφόρησε η Γ.Γ.Α.Ε. η Στέγη έχει οδηγηθεί σε χρόνια κρίση λόγω των υψηλών δανειοδοτικών υποχρεώσεών της προς τράπεζες και οργανισμούς της Σουηδίας. Το πρόβλημα υπάρχει αλλά παραμένει άλυτο επί πολλά έτη.

2. Η Γ.Γ.Α.Ε. έχει ενασχοληθεί με το θέμα της Στέγης από το 1988 κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδίας να εγκριθεί επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού ύψους 300.000 σουηδικών κορωνών για την ανακαίνιση τμήματος της Στέγης και τη σύναψη πρόσθετου δανείου 5 εκ. σουηδικών κορωνών. Από ότι αντιλαμβανόμαστε, η Ομοσπονδία έχει τα τελευταία χρόνια απευθυνθεί και σε άλλους κυβερνητικούς φορείς για χρηματική ενίσχυση.

3.Τα τελευταία χρόνια έχουν διατεθεί από την Γ.Γ.Α.Ε. για τις ανάγκες της Στέγης τα εξής ποσά: 2 εκ. δρχ. το 1991, 3 εκ. δρχ. το 1992, 5 εκ. δρχ. το 1993 και 17 εκ. δρχ. το 1995, η αποστολή των οποίων έγινε σε δύο δόσεις και ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους προς την Ομοσπονδία. Στην Ομοσπονδία, η οποία διαθέτει την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ της Στέγης, έχουν εκ παραλλήλου δοθεί 25,5 συνολικά εκ. δρχ. την περίοδο 1989 -1995.

Brev

Στη ξενητειά.

4.Παρά τις υψηλές επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Α.Ε. -οι οποίες σημειωτέον, υπερβαίνουν κατά πολύ τις αντίστοιχες επιχορηγήσεις σε άλλες Ομοσπονδίες ή Στέγες σε χώρες με πολυπληθέστερη ομογενειακή παρουσία -το πρόβλημα της Στέγης δεν έχει λυθεί αλλά, αντίθετα, εμφανίζεται σήμερα οξυμένο. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πόροι που μπορούσε να διαθέσει η Γ.Γ.Α.Ε. ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατον να λύσουν από μόνοι τους το πρόβλημα ή αν η διαχείριση των πόρων από τη Στέγη δεν ήταν η πλέον ενδεδειγμένη από τεχνοκρατικής άποψης. Δεν γνωρίζουμε επίσης ποιοι άλλοι φορείς ή γραφεία συνεισέφεραν τα τελευταία χρόνια χρηματικά στην προσπάθεια και πόσο. Το γεγονός πάντως είναι ότι η Γ.Γ.Α.Ε. αδυνατεί πλέον να επιχορηγεί με τους μηδαμινούς πόρους της την Στέγη με κονδύλια που προφανώς, δενεπαρκούν για να λύσουν το ζήτημα και επομένως πάνε, τελικά, χαμένα. Είναι προφανές ότι απαιτείται πλέον μια συνολική και τελική λύση σε κυβερνητικό επίπεδο, σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους.

5.Η Διοίκηση της Στέγης είχε θέσει στο παρελθόν υπόψη της Γ.Γ.Α.Ε. διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου.

Αυτές ήταν:

Η Μεσολάβηση της Γ.Γ.Α.Ε. για ενδεχόμενη εξασφάλιση δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους από Ελληνική Τράπεζα.

Το ενδεχόμενο εκχώρησης της Στέγης στο Ίδρυμα Ελληνικού πολιτισμού.

Εναλλακτικά, η πώληση μέρους του κτιρίου ( διαμερίσματα ) προκειμένου να εξοφληθεί το χρέος προς τις τράπεζες.

6. Σε αντίθεση με τις παραπάνω προτάσεις, στο πρόσφατο υπόμνημα και στις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Α.Ε. η Διοίκηση της Στέγης εμφανίζεται να θεωρεί ως λύση αποκλειστικά την δανειοδότησή της με άτοκο δάνειο από Τράπεζα της Ελλάδας ή άλλο οργανισμό, ύψους 500 εκατ. δρχ.
Στη συνάντησή τους με τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Α.Ε. την 4η Δεκεμβρίου 1966, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας δήλωσαν ότι με το δάνειο αυτό θα μπορούσαν:
(α) να αποπληρώσουν το δάνειο στις Σουηδικές Τράπεζες και
(β) να ανακαινίσουν το κυρίως κτίριο αλλά και τις κατοικίες ( διαμερίσματα) που περιλαμβάνει.
Ισχυρίσθηκαν αορίστως ότι θα μπορούσαν κατ΄ αυτόν τον τρόπο να ενοικιάσουν τα διαμερίσματα σε υψηλές τιμές σε ιδιώτες, καθώς επίσης και να συνεργάζονται με κρατικούς φορείς της Σουηδίας για την αξιοποίηση-ενοικίαση των κυρίως χώρων του κτιρίου για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Δυστυχώς δεν προσκόμισαν καμία εμπεριστατωμένη, τελική και υλοποιήσιμη πρόταση, πλην των αορίστων αυτών δηλώσεων, που να τεκμηριώνει τη δυνατότητά τους να αποπληρώσουν ένα ενδεχόμενο δάνειο από Ελληνική Τράπεζα.

7.  Η  Γ.Γ.Α.Ε. για ευνόητους λόγους δεν είναι δυνατόν να δώσει από μόνη της λύση στο πρόβλημα της υπερχρέωσης της Στέγης. Αν και θεωρεί παρακινδυνευμένη τη σύναψη δανείου από ελληνική τράπεζα, δεν θα είχε αντίρρηση να παραπέμψει τους ενδιαφερόμενους σε τράπεζες, εφόσον προσέλθουν με κάποιο τελικό και επεξεργασμένο σχέδιο. Είναι όμως προφανές ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να πεισθούν από τη Γ.Γ.Α.Ε. να παραχωρήσουν δάνειο και μάλιστα άτοκο αν θεωρήσουν την επένδυση παρακινδυνευμένη.
8. Υπό το πρίσμα αυτό, στην πρόσφατη συνάντηση της Γ.Γ.Α.Ε. ( 4-12-96) με μέλη του Δ.Σ της ΟΕΣΚΣ υποδείχθηκαν, προς εξέταση από τους ενδιαφερομένους οι εξής πρόσθετες λύσεις:
(α) Να πωληθεί το υπάρχον κτίριο και αφού εξοφληθεί το δάνειο προς τις Τράπεζες, να αγορασθεί ένα φθηνότερο κτίριο.
(β) Να έλθουν σε επικοινωνία με το Δ.Σ. του ΙΕΠ προκειμένου να εξετάσουν την δυνατότητα ενοικίασης του κτιρίου ή μέλους αυτού από το ίδρυμα.

Τέλος τους ζητήθηκε να επανέλθουν με μια τελική, συγκεκριμένη και υλοποιήσιμη πρόταση, τόσο προς τη Γ.Γ.Α.Ε. όσο και προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο και όλους τους άλλους φορείς στους οποίους απευθύνθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους.

                  Γιώργος Α. Παπανδρέου

                  Σφραγίδα, Υπογραφή

 

Επιστροφή, στην αρχή αυτής της σελίδας.

 

Επιστροφή στο κείμενο