Ο Αη Γιάννης συμμετέχει στο ίδρυμα με μεγάλο αριθμό εκπροσώπων. Οι ευθύνες του, κατά συνέπεια για την ομαλή λειτουργία και την επίτευξη των σκοπών είναι αυξημένες. Ταυτόχρονα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα άλλα μέλη του ιδρύματος.

Ο Τοξότης θα συνεχίσει να ενημερώνει, αναρτώντας άρθρα και για τα άλλα μέλη

 

Αη ΓιαννηΣ και ιδρυμα

Ο Σύλλογος Αη Γιάννης ο Θεολόγος, είναι ένας από τα επτά -μέλη συλλόγους- που συμμετέχουν στο ίδρυμα της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης. Ο σύλλογος αυτός παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα - ήταν πριν κάμποσα χρόνια θρησκευτική κοινότητα- σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που είναι μεταναστευτικοί.
Κοινό γνώρισμα των μελών του, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '80 είναι η θρησκευτική πίστη. Ο σύλλογος -ενορία-ήταν ομοιογενής, χαρακτηριζόταν από σταθερότητα και πίστη στους θεσμούς.Εμφανιζόταν σαν βοήθεια παρά σαν εμπόδιο στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ιδρύματος. χρόνια που χαρακτηρίζονται δύσκολα, από οικονομικής άποψης.
Τα μέλη του συλλόγου  ελαττώθηκαν σε μονοψήφιο αριθμό για λόγους τελείως φυσιολογικούς:

 1. Δεν υπήρξε ανανέωση από την δεύτερη γενιά.
 2. Μέλη του, μετανάστευσαν στην Ελλάδα.
 3. Αποχώρηση για λόγους βιολογικούς.
 4. Η οποιαδήποτε λειτουργία της ενορίας είχε παύσει.

Σημερινή κατάσταση.

Παραλείψεις και άστοχες ενέργειες προηγούμενων συμβουλίων του ιδρύματος Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, συνέβαλαν στην ίδρυση ενός καινούργιου συλλόγου το 2003. Ο σύλλογος αυτός δεν είναι θρησκευτικός, θεωρείται συνέχεια της ενορίας. Τα λιγοστά μέλη της θρησκευτικής ενορίας πλαισιώθηκαν από ελάχιστα άτομα.

"Το κοινό στοιχείο που τους ενώνει δεν είναι η χριστιανική πίστη. Φιλοδοξίες προσωπικές και το μίσος ενάντια σε συγκεκριμένα πρόσωπα είναι τα κίνητρά τους".

Αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί συνεχής αστάθεια στο συμβούλιο του ιδρύματος. Είναι η αστάθεια αυτή αποτέλεσμα της ηγετικής ομάδας του Αη Γιάννη, ή είναι αποτέλεσμα θεσμικής ανεπάρκειας; Οι ενέργειες της ηγετικής ομάδας -του Αη Γιάννη-, η σχέση τους με τα άλλα μέλη του ιδρύματος έχουν δώσει αξία, έχουν συμβάλει σε σταθερότητα στη λειτουργία του ιδρύματος; Είναι αποδεκτοί -χαίρουν εκτίμησης οι εκπρόσωποί του- από τις άλλες οργανώσεις;
Έχουν προσαρμοστεί, αποδεχθεί τον τρόπο λειτουργίας τόσο του ιδρύματος όσο και των υπολοίπων μελών του; Συνεργάζονται για την προώθηση των στόχων του ιδρύματος; Δέχονται την αυτονομία την συνοχή των οργανώσεων και τις διαδικασίες που οι συνελεύσεις τους τα καταστατικά τους καθορίζουν;

Είναι η αστάθεια του ιδρύματος αποτέλεσμα ελλιπούς θεσμοποίησης στον Αη Γιάννη;

Αν μετρηθεί η θεσμοποίηση με:
Προσαρμοστικότητα, τότε δεν υπάρχει προσαρμοστικότητα στον Αη Γιάννη. Έχει λίγα χρόνια ζωής, ιδρύθηκε στα τέλη 2003, δεν έχει αναδείξει στο διάστημα αυτό ικανή ηγεσία, δεν έχει κάποιο πρόγραμμα. Βάζει τρικλοποδιές στη λειτουργία του ιδρύματος, νομίζοντας ότι θα πλήξει την Ομοσπονδία. Παρεκκλίνει από τους σκοπούς του ιδρύματος για να ικανοποιηθούν προσωπικά μίση και φιλοδοξίες. Κατηγορίες, συκοφαντίες, βρισιές  ανώνυμες ή φέροντας την υπογραφή ΔΣ χαρακτηρίζει τον σύλλογο στα πρώτα του βήματα.
Δεν μπορεί να λειτουργήσει, παρόλο που δεν υπάρχει πολυπλοκότητα, πληθώρα λειτουργιών.
Δεν δέχονται, δεν ανέχονται, αυτονομία και διαδικασίες άλλων συλλόγων στην εκλογή των αντιπροσώπων τους για το ίδρυμα.
Δεν υπάρχει συνοχή, οποιοδήποτε ίχνος συναίνεσης στα μέλη και τις μεθόδους επίλυσης διενέξεων.

Το χαμηλό επίπεδο θεσμοποίησης έχει επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του ιδρύματος. Μετέτρεψε ο Αη Γιάννης το ίδρυμα σε μονόπλευρη διένεξη ΚΚΕ ( θεωρούν ΚΚΕ οποιονδήποτε δεν συμφωνεί μαζί τους!!!!)  και στοιχείων που όπλα τους έχουν την συκοφαντία. Οι παραποιήσεις, τα παραποιημένα πρωτόκολλα γίνονται -στους εκπροσώπους του Αη Γιάννη-κανόνες συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται στον αγώνα τους για την εξουσία.

Το επίπεδο θεσμοποίησης έχει αρχίσει να υποχωρεί από τις αρχές του '80 στην ελληνική παροικία. Προσωπικές και ιδεολογικές διαμάχες, αντικατέστησαν τον προβληματισμό για οτιδήποτε απασχολεί την παροικία. Με αποτέλεσμα την απομάκρυνση ανθρώπων από του συλλόγους. Τα συμβούλια έχουν σταματήσει να είναι κέντρα προβληματισμού, σχεδιασμού ή  επίλυσης προβλημάτων. Η κατάσταση αυτή μεταφέρθηκε πολλαπλασιασμένη στον καινούργιο Αη Γιάννη. Η ικανότητα να παίρνουν αποφάσεις, που στοχεύουν στην προώθηση των σκοπών του ιδρύματος, είναι ασθενής.

Συμπέρασμα.

Οφείλεται η αστάθεια σε πλημμελή ηγεσία ή έλλειψη θεσμών; Η απάντηση εξαρτάται από τα πρότυπα που έχει ο αναγνώστης. Από την προοπτική των σουηδικών αρχών η λειτουργία του ιδρύματος είναι φτωχή, προβληματική σε σύγκριση με την ήρεμη, δημιουργική λειτουργία αντίστοιχων σουηδικών ιδρυμάτων. Εύκολα εντοπίζονται οι αιτίες της άσχημης λειτουργίας και αστάθειας.

 1. Οι σύμβουλοι καυγαδίζουν για προσωπικά τους.
 2. Δεν συνεργάζονται μεταξύ τους.
 3. Δεν δουλεύουν συλλογικά για τους σκοπούς του ιδρύματος.
 4. Σύμβουλοι όντας του ιδρύματος προσπαθούν να προωθήσουν τα  κόμματά τους ή τους συλλόγους τους εις βάρος του ιδρύματος.

Οι σουηδοί μας θεωρούν ανεύθυνους. Η αστάθεια επιδεινώνεται γιατί, διανύουμε περίοδο παρακμής μιας γενιάς χωρίς να υπάρχει ανάδυση άλλης. Η κατάσταση χειροτερεύει ακόμα περισσότερο από την γενική αδιαφορία και απαξίωση.

Αρχή του καινούργιου Αη Γιάννη.

Η ηγετική ομάδα του συλλόγου εμφανίσθηκε στην παροικία με ανακοινώσεις, διακηρύξεις, καταγγελίες, αποκηρύξεις. Στις ενέργειές τους υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. ανωνυμία -φέρνουν την υπογραφή ΔΣ-, ασάφεια και πλήρης έλλειψη στοιχείων σε όσα αναφέρονται. Αποδέκτες είναι μεταξύ άλλων τα ελληνικά υπουργεία Εξωτερικών, Πολιτισμού, Τύπου, Μακεδονίας Θράκης ... πρεσβείες Ελληνική και Κυπριακή στη Στοκχόλμη ελληνικοί φορείς στη Σουηδία.
Παραθέτουμε επιγραμματικά αποσπάσματα από τις πρώτες ανακοινώσεις:

"... τώρα εναπόκειται σε όλους τους Έλληνες να το σώσουν, να το εξυγιάνουν, να το ξεχρεώσουν και να το αναπτύξουν. Να παραδοθεί στις επόμενες γενιές σαν ένα σημείο αναφοράς όλων των Ελλήνων, σαν ένα πολιτιστικό ίδρυμα με δράση και ακτινοβολία αντάξια της πολιτιστικής μας παράδοσης. σαν συνδετικός κρίκος του Ελληνισμού με τη Σουηδική κοινωνία στην οποία ζούμε.
Η επιλογή είναι δική μας και είναι νομίζουμε πολύ απλή. ναι στην εξυγίανση!  Όχι στην εξαθλίωση! ¨  Όχι στην φαυλότητα! Όχι στην ντροπή!".

17 Οκτωβρίου 2003 ΔΣ

"... την ευθύνη για τα μικρόψυχα και ανήθικα άτομα που φωτογραφίζονται στην ανακοίνωση, ας την επωμισθούν αυτοί που, τους έστειλαν και βιαιοπράγησαν στο ίδρυμα του ελληνισμού...  Η σωστή διαχείριση χρειάζεται συνέπεια, ειλικρίνεια τιμιότητα. Γι αυτό λοιπόν σας διαβεβαιώνουμε ότι ποτέ πλέον δεν θα σας επιτραπεί, όσες κομπίνες και να κάνετε, να "διαχειριστείτε" ξανά το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα της ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης είναι του Ελληνισμού και δεν ανήκει ούτε σε παρέες, ούτε σε συμμορίες, ούτε σε κλίκες, ούτε σε οργανωμένα συμφέροντα, αλλά ούτε και σε "φαιδρούς" εκπροσώπους όπως εσείς....."

2004-01-06 ΔΣ

 

"....Εμείς θέλουμε φορείς που να αγκαλιάζουν και όχι να αποκλείουν και θέλουμε να πιστεύουμε πως μας αξίζει, ιδιαίτερα στα παιδιά μας, ένα καλύτερο μέλλον, με αξιοπρέπεια, περηφάνεια και αλληλεγγύη".

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 1, 2005 Πέτρος Γουγουλάκης

"Σας αποστέλνω προς γνώση σας ένα γράμμα μου προς την Νομαρχία. Η προσωπική μου άποψη ήταν πάντοτε και εξακολουθεί να είναι, ότι δεν πρέπει να αναμιγνύουμε τις Αρχές περισσότερο απ' ότι η Νομοθεσία της χώρας απαιτεί....."

Α Φράγκος 2005.01.14 Προς ΔΣ Στέγης

Απορίες, υποψίες, κατηγορίες για ατασθαλίες δεν συζητούν -οι εκπρόσωποι του Αη Γιάννη-, στο ίδρυμα ούτε με το συμβούλιο του ιδρύματος. Δείχνουν με κάθε τρόπο αδυναμία/έλλειψη διάθεσης για συνεργασία. Αντιστρατεύονται ουσιαστικά το νόμο για τα ιδρύματα. Αδυνατώντας να στηρίξουν κατηγορίες πρόσωπο με πρόσωπο, στέλνουν πολλά γράμματα-κατηγορίες στην Νομαρχία Στοκχόλμης. Δεν παίρνουν υπ όψιν τους την προτροπή του Αλέκου Φράγκου, "δεν πρέπει να αναμιγνύουμε τις Αρχές περισσότερο απ' ότι η Νομοθεσία της χώρας απαιτεί". Οι επαφές αλληλογραφία με την Νομαρχία αυξάνεται κατακόρυφα. Ξεφεύγουν από το νόμο για τα ιδρύματα, απευθύνονται στη Νομαρχία για ψύλλου πήδημα.

Το συμβούλιο του ιδρύματος, στις 15/3 2005 απαντά στη Νομαρχία σε κατηγορίες για ατασθαλίες που το ΔΣ του Αη Γιάννη διετύπωσε αρχές Ιούνη 2004, οκτώ μήνες πριν στα ακόλουθα.

 • 1. Ενοικίαση χώρων.
 • 2. Παιδικός σταθμός Lindén.
 • 3. Γονείς κηδεμόνες.
 • 4. Ελληνικός σύλλογος Στοκχόλμης.
 • 5. Ελληνική ομοσπονδία.
 • 6. Βοήθημα.
 • 7. Λογαριασμός Ηλεκτρικού  και νερού.

Υπογράφουν: Πρόεδρος και Γραμματέας.

Οι απαντήσεις είναι σαφείς, πειστικές ολιγόλογες. Θα μπορούσαν να μην έχουν εκτεθεί, στην Νομαρχία, αν είχαν ελάχιστη διάθεση για συνεργασία. Έχουν δώσει όμως το στίγμα τους, τη ρότα τους με τον λίβελλό τους στις 2004-01-06. Γι αυτό λοιπόν σας διαβεβαιώνουμε ότι ποτέ πλέον δεν θα σας επιτραπεί, όσες κομπίνες και να κάνετε, να "διαχειριστείτε" ξανά το Ίδρυμα. Τη ρότα αυτή ακολουθούν πιστά μέχρι σήμερα.

Σημερινή κατάσταση ( Απρίλης 2010)

Αδυναμία σύγκλησης συμβουλίου. Δυσαρεστημένοι ενοικιαστές, επιτακτική ανάγκη επισκευής του διατηρητέου κτηρίου ( σκεπή, πρόσοψη). Άσχημη οικονομική κατάσταση. Αδυνατούν να πληρώσουν λογαριασμούς. Επεδίωξαν και πέτυχαν την διαγραφή συμβούλων που εκπροσωπούν μαζικούς φορείς. Παραποιούν συστηματικά πρωτόκολλα. Έχουν ανοίξει δρόμους για την κατάργηση του ιδρύματος.

Ήταν αναπόφευκτη η πορεία αυτή; Η απάντηση βρίσκεται στην συμπεριφορά τόσο του Αη Γιάννη σαν σύλλογο, όσο και στον πρόεδρο Αη Γιάννη και ιδρύματος.
Ο πρόεδρος αυτός αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Σιωπά. Ποτέ δεν εκφράζει τις απόψεις του σε συνελεύσεις ή με αρθρογραφία όχι γιατί τα λόγια δεν έχουν νόημα, αλλά γιατί αν μιλήσει δημόσια τότε όλοι θα δουν ότι δεν.... εκπροσωπεί τον Άγιο.

Σιωπά δεν σημαίνει ότι δεν ενεργεί. Ενεργεί υπόγεια, στο σκοτάδι, νομίζοντας ότι οι πράξεις του θα μείνουν σκοτεινές. Οπλισμένος στο ένα χέρι με το ψέμα στο άλλο με τη συκοφαντία όταν δεν καταφέρνει να σταματήσει αντιπρόσωπο που δεν ελέγχει, τότε πλημμυρίζει τη Νομαρχία με γράμματα και τηλεφωνήματα επιδιώκοντας την αντικατάσταση ή τη έγκριση του/των αντιπροσώπων αυτών.
Το κύριο γνώρισμα του Αη Γιάννη εντοπίζεται κυρίως στις ιδέες για το ίδρυμα, που ποτέ  δεν διατυπώθηκαν, διότι προφανώς δεν υπάρχουν.

Στην ουσία πρόκειται για υποβάθμιση της αξιοπιστίας συλλόγου εξουσίας, που αντί να διαμορφώνει πολιτική δυναμική σε τόσο κρίσιμες στιγμές βυζαντινολογεί περί τα..."κομουνιστικά".

Η λειτουργία του ιδρύματος στα 35 χρόνια λειτουργίας του, εκτός από μικρά χρονικά διαστήματα, αντικατοπτρίζεται  απ την Κινέζικη κατάρα, "Να γίνονται οι χειρότερες μέρες του παρελθόντος σου, καλύτερες μέρες του μέλλοντός σου."

"Άγιος" και Κυπριακός Σύλλογος.

Στη Σουηδία υπάρχει πλήρης ελευθερία έκφρασης, σεβασμός στην αντίθετη άποψη και επιχειρηματολογία στη διαφωνία. Η ηγετική ομάδα του Αγίου, δεν δέχεται τις "φαιδρές" αυτές αντιλήψεις. Τις βαφτίζει "κομουνιστικές" και τις απορρίπτει στην πράξη.

Έχοντας αναφορές σε σκοτεινές περιόδους, δεν δέχονται την αυτονομία την συνοχή των οργανώσεων και τις διαδικασίες που οι συνελεύσεις τους τα καταστατικά των -συλλόγων που συμμετέχουν στο ίδρυμα- καθορίζουν.

Τα κριτήρια, απαίτηση, επιδίωξη , στοχασμός και ερώτημά τους είναι: Ποιόν θα ψηφίσει αυτός/ή; Με περισσή σκαιότητα, απαιτούσε ο σημερινός πρόεδρος την απομάκρυνση του Α.Κ από το ίδρυμα. Δεν πήρε την κατάλληλη απάντηση, και την άνοιξη του 2007 απαιτούσαν την απομάκρυνση του Π.Κ. Είναι λεπτομέρεια γι αυτούς το ενδιαφέρον του για το ίδρυμα. οι προτάσεις του, οι μοναδικές που έχουν διατυπωθεί γραπτά, στα 35 χρόνια μιζέριας του ιδρύματος. Προτάσεις που αν γίνουν πράξη ανυψώνουν το ίδρυμα, προβάλλουν την παροικία και, τον ελληνικό πολιτισμό στη σουηδική κοινωνία.
Δυστυχώς γι αυτούς Μακρόνησος και Λαζαρέτο δεν λειτουργούν στη Σουηδία, για να ολοκληρώσουν τις διαφωνίες τους.
Η συνέχεια είναι περισσότερο αποκαλυπτική των πράξεών τους γιατί στηρίζεται στις υπογραφές τους.

Η συνέλευση του Κυπριακού συλλόγου στις 15 Μάρτη 2009, ή το συμβούλιο που θα έβγαινε από αυτή θα εξέλεγε τον εκπρόσωπο του συλλόγου στο ίδρυμα Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
Η συνέλευση έγινε σε ήρεμο κλίμα. Τα μέλη του Κυπριακού συλλόγου, έχουν  ανεπτυγμένο το πνευματικό τους επίπεδο. Η πλειοψηφία των μελών του, πριν το ΚΑΠΗ εισβάλει ομαδικά, είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση. Καμιά ένσταση, διαμαρτυρία, υπόδειξη ή οποιαδήποτε διαμαρτυρία δεν έγινε κατά την διάρκεια της συνέλευσης. Καμιά καταστατική παραβίαση δεν καταγγέλθηκε. Καμιά ένσταση δεν υποβλήθηκε από κανένα παρευρισκόμενο μέλος του Κυπριακού συλλόγου.

Η εκπρόσωπος, του Κυπριακού συλλόγου,  που ορίσθηκε στο ίδρυμα δεν ήταν της αρεσκείας του Τσάππου. Αυτό είναι, θεωρείται αμάρτημα μεγάλο από τον Άγιο και τους εκπροσώπους του.

2009-03-27  Η πρόεδρος του Κυπριακού συλλόγου συλλόγου τηλεφωνεί στη Νομαρχία. Οι ερωτήσεις αφορούν τη σχέση συλλόγου και ιδρύματος.

2009/04/03 Ο Τσάππος (είκοσι μέρες μετά τη συνέλευση) απευθύνεται γραπτώς σε   Mari Holopainen και Mikael Wiman. Αναφέρει ότι η πρόεδρος, το συμβούλιο, του συλλόγου δεν μπορεί να προτείνει εκπρόσωπο στο ίδρυμα, γιατί δεν υπάρχει έγκυρο πρωτόκολλο της συνέλευσης. Έχουν πληροφορηθεί, ότι η συνέλευση ήταν αντικαταστατική. Η Νίνα Τσάππου, αρνείται να υπογράψει το πρωτόκολλο. Αναφέρει ότι θα προσφύγει στο δικαστήριο.

2009/04/14  Ένα ολόκληρο μήνα μετά τη συνέλευση, οι Τσάππος, Ντεπονέρας, Καστρινάκης και Γουγουλάκης αναφέρονται σε επτά αντικαταστατικά σημεία της συνέλευσης. Τόσα πολλά! Δεν αντιλήφτηκαν ούτε ένα στη συνέλευση. Ήταν παρόντες απόντες εκεί!!!

2009-04-17  Υπάλληλος της Νομαρχίας συζητάει, τηλεφωνικά, με την πρόεδρο της συνέλευσης. Η πρόεδρος αναφέρει ότι: μετά την χρονιάτικη συνέλευση, ο Θεοφίλης Τσάππος τηλεφώνησε στην πρόεδρο του συλλόγου "απειλώντας" την ότι η εκπρόσωπος του συλλόγου έπρεπε να ψηφίσει σύμφωνα με αυτούς ή λευκό στην επερχόμενη συνάντηση του συμβουλίου του ιδρύματος. Διαφορετικά θα φροντίσουν να διασπάσουν τον σύλλογο."....

09-04-22 Νίνα Τσάππος, απευθύνεται γραπτώς στη Νομαρχία και υποδεικνύει τέσσερις λόγους για τους οποίους η συνέλευση πρέπει να θεωρηθεί άκυρη. Η ίδια, στη συνέλευση, δεν διαμαρτυρήθηκε για  καμιά παραβίαση....

2009-04-27.   Ο Τσάππος επιστρατεύει βαρύ πολύ βαρύ πυροβολικό. Η Μαρία Αντύπα, γράφει, τον πληροφόρησε ότι η ίδια, στη συνέλευση του Κυπριακού συλλόγου, προέβη σε πράξεις αντίθετες σε κάθε έννοια δημοκρατικής λειτουργίας, σεβασμού των θεσμών και της αξιοπρέπειας. "Θαυμασμός" στην παρεισία της γυναίκας.  Ξεφυλλίζοντας διάφορα έγγραφα από την εποχή του 1967, το όνομα Μαρία Αντύπα αναφέρεται σαν γραμματέας του χουντικού συλλόγου "ΕΛΛΑΣ" που κύρια ασχολία του ήταν να υμνολογεί την "εθνοσωτήριον επανάστασην της 21ης Απρίλη". Αν είναι το ίδιο πρόσωπο τότε, κάνει πολύ άσχημες παρέες ο Θεοφίλης.

2009-04-30 Στο χορό του διασυρμού επιστρατεύεται όλο το "προσωπικό". Ο Ασβεστάς, στις 2009-04-29, γράφει τις απόψεις του στη Νομαρχία. Η απάντηση αναφέρει ότι δεν είναι αρμόδιο όργανο, η Νομαρχία, να ασχοληθεί με τον Κυπριακό σύλλογο

2009-05-04  Ο Χρυσάνθου  παραιτείται, γραπτώς, από τη θέση του αντ)δρου. Την παραίτησή του κοινοποιεί στη Νομαρχία. Αιτία, της διαμαρτυρίας του, είναι η παραβίαση του καταστατικού, λέει. Γιατί δεν υπέδειξε κάποια παραβίαση στη συνέλευση; Ποιά κίνητρα τον ωθούν στην ενέργειά του αυτή δυο μήνες μετά τη συνέλευση; Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Σαν μέλος της ορχήστρας έλεγχος του εκπροσώπου  στο ίδρυμα, δεν διστάζει να προβεί σε οποιαδήποτε δυσφήμηση του συλλόγου. Ξεχνάει ο Χρυσάνθου ότι αυτή που αντιμάχεται, αφιέρωσε πολλές ώρες, μοίρασε πολλά φυλλάδια ενημέρωσης στα πρώτα βήματα του συλλόγου. Είχε πάντα μαζί της την πεντάχρονη τότε κόρη της. Αδιαμαρτύρητα, αγόγγυστα η μικρή ακολουθούσε παντού τη μάνα της. Είχε καταλάβει από τότε η πεντάχρονη την ανάγκη ύπαρξης Κυπριακού συλλόγου, και στεκόταν δίπλα στη μάνα της. Την εποχή που ο ίδιος και ο Τσάππος ήταν απόντες από οποιαδήποτε προσπάθεια, δραστηριότητα να στηθεί ο Κυπριακός σύλλογος. Δεν είναι, λέει ο Χρυσάνθου, ο σύλλογος πολιτικά ουδέτερος, και στο ίδρυμα ο εκπρόσωπος, δεν συμπεριφέρεται σωστά...( Δεν ψηφίζει ότι ο Τσάππος επιθυμεί. Τολμάει να έχει δική της γνώμη!!! σχόλιο του γράφοντα).Το γαλήνιο κλίμα χάλασε, τα νερά θόλωσαν, μαύρισαν όταν μέλη του ΚΑΠΗ, πολλά δεν ξέρουν που βρίσκεται γεωγραφικά η Κύπρος, τα έκαναν μέλη του Κυπριακού συλλόγου,  αποσκοπώντας στον έλεγχο του εκπροσώπου στο ίδρυμα.

2009-09-14 Υπάλληλος της Νομαρχίας, με αφορμή κατηγορίες του Θεοφίλη και της Νίνας Τσάππου, ζητάει συμπληρωματικά στοιχεία από τον Κυπριακό σύλλογο.

Η στάση αυτή του προέδρου χαρακτηρίζεται από πλήρη σιωπή στα αρμόδια όργανα -συνέλευση, συμβούλιο Κυπριακού συλλόγου-
δεν μπορεί να δεχθεί, αγανακτεί με όποιον δεν συμφωνεί μαζί του απορρίπτει την αυτονομία του Κυπριακού συλλόγου και, απευθύνεται στη Νομαρχία προκειμένου για να πετύχει τους σκοπούς του.
Οι ενέργειες αυτές μπορεί να έχουν κοντοπρόθεσμα κάποια αποτελέσματα, μακροπρόθεσμα όμως οδηγούν στην πλήρη απομόνωσή του. Σε συνεχή ανακύκλωση των προσωπικών, εις βάρος των ουσιαστικών προβλημάτων.

Κίνητρα.

Οι ενέργειες αυτές, θα πει κάποιος, αποσκοπούν στη δημιουργία μιας πλειοψηφίας στο συμβούλιο του ιδρύματος, ώστε απρόσκοπτα να επιτευχθούν οι στόχοι του. Ας δούμε μερικές ΜΥΣΤΙΚΕΣ ενέργειες, που στοχεύουν στον χαρακτήρα του ιδρύματος, που έρχονται στο φώς από την αλληλογραφία του με την Νομαρχία.

Για Σκέψη απαλλαγμένη από στενά κομματικά προσωπικά συμφέροντα ή φόβο.
Όταν ο Προμηθέας έμεινε μόνος του στην ερημιά του σκυθικού βράχου, υψώνει κραυγή και επικαλείται τη μαρτυρία των στοιχείων της φύσης. Αυτή η διαμαρτυρία, καθώς ηχεί, προκαλεί έντεχνα το δραματικό αποτέλεσμα, χάριν της δραματουργικής τέχνης του ποιητή, ακριβώς επειδή διακόπτει τη μακρά σιωπή του Τιτάνα.
Ο πρόεδρος δεν υψώνει κραυγή, στο κατρακύλισμα του ιδρύματος. Δεν λύνει τη σιωπή του. Συνεχίζει το δρόμο του σφυρίζοντας ανέμελα, δίνοντας την εντύπωση του επισκέπτη στο ίδρυμα.Είναι όμως δραστήριος σε μηχανορραφίες. Αναπτύσσει πλούσια δραστηριότητα και υποσκάπτει το ίδρυμα.

Το πιστεύω, η πολιτική, η κατεύθυνσή τους, αποτυπώνεται στο ακόλουθο πληρεξούσιο με ημερομηνία 2009-04-10. Έχει σημασία η ημερομηνία. Αποκαλύπτει τα σχέδιά τους για την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων συμβούλων. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση, απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Δεν υπήρξε ούτε καν ενημέρωση στο συμβούλιο. Εξουσιοδοτούν δικηγόρο να εκπροσωπεί το ίδρυμα, να αλλάξει το καταστατικό του ακόμη και, να κάνει πτώχευση. Να γκρεμιστεί, αρκεί να μην χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς που ιδρύθηκε με την ομοσπονδία να συμμετέχει στην διοίκησή του.Τελείως τυχαία "παρέπεσε" το έγγραφο αυτό. Ξέχασαν ή δεν γνωρίζουν ότι:
Verba volant scripta permanent ή ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα σήψεται τάφῳ, γραφὴ δὲ μένει εἰς χρόνους πληρεστάτους.

Εδώ καθρεπτίζεται η πλήρης άγνοια στο νόμο για τα ιδρύματα. Οι δωρηταί συμπεριφέρονται σαν ιδιοκτήτες, δεν έχουν καταλάβει τον καινούργιο ρόλο τους. Η Νομαρχία δεν δέχεται το πληρεξούσιο και τους υποδεικνύει ποιοί πρέπει να υπογράψουν.
Οι Γιάννης Καστρινάκης γραμματέας και, Θεοφίλης Τσάππος πρόεδρος υπογράφουν, στις 7 Μαίου 2009, καινούργιο πληρεξούσιο. Δεν έχει υπάρξει κανένας προβληματισμός, καμιά συζήτηση στο συμβούλιο. Καινούργια ήθη. ο αυταρχισμός αντικαθιστά τη συλλογικότητα και καταργεί τη νομοθεσία για τα ιδρύματα. Ο τρόπος που ενεργούν προδικάζει μόνο φουρτούνες, για το ίδρυμα.

Στις 19 Μαίου 2009 ο δικηγόρος ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ingemar Mårtensson, υποβάλει στη Νομαρχία προτάσεις για αλλαγή καταστατικού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που ορίζονται οι εκπρόσωποι των μελών.

Η αλλαγή του καταστατικού είναι επιβεβλημένη. Αυτό είναι ηλίου φαεινότερο. Πρέπει οι αλλαγές να διασφαλίσουν το ίδρυμα από οποιουδήποτε είδους διαμάχες.

Πρέπει να προσαρμοστεί στις σημερινές συνθήκες. Να λύνει και όχι να πολλαπλασιάζει τα προβλήματα. Να εξασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτο λειτουργία του ιδρύματος τα επόμενα δέκα χρόνια. Χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη, να εξετασθούν πολλές παράμετροι. Δεν μπορεί να γίνει στο γόνα με γνώμονα τον αποκλεισμό μελών που στήριξαν με εκατομμύρια κορώνες το ίδρυμα. Είναι απαράδεκτο, καταστροφικό, εγκληματικό να κλείνει τις πόρτες της ελληνικής πολιτείας. Να παραβλέπει τη σουηδική κοινωνία. Το συμβούλιο να αποτελείται από άτομα που στοχεύουν, ανεξάρτητα από συμμετοχή σε άλλους συλλόγους, στην επίτευξη των σκοπών του ιδρύματος. Άτομα που θα μπορούν να συζητήσουν, να σέβονται, να επιδιώκουν την αντίθετη άποψη και να συνθέτουν. Έχει ανάγκη το ίδρυμα από τέτοιο καταστατικό που να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Οι κ.κ. που σοφίσθηκαν και ενήργησαν, με τον τρόπο που ενήργησαν, έστω και αν έχουν τις καλύτερες των προθέσεων, προσωπικά αμφιβάλω, δεν διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος. Πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα και το οδηγούν στο γκρέμισμα. Το καταστατικό είναι υπόθεση όλων των φορέων που συμμετέχουν-και όχι μόνο-στο συμβούλιο. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε ουρανοκατέβατος, να αποκλείει φορείς που έχουν φέρει εκατομμύρια στο ίδρυμα. Οι αποκλεισμένοι φορείς, είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να ανορθώσουν ότι οι μεγαλομανίες ορισμένων γκρέμισαν. Όλες οι απόψεις πρέπει, επιβάλλεται να ακουσθούν και να συζητηθούν καλόπιστα. Να σεβόμαστε, αν μην αμφισβητούμε τις καλές προθέσεις του άλλου.

Τα πληρεξούσια που κατατίθενται στη Νομαρχία δεν είναι έγκυρα!!!. Δεν έχουν τις υπογραφές όλων αυτών που σύμφωνα με το νόμο πρέπει να υπογράφουν. Λείπει η υπογραφή του ταμία. Δεν προσκομίζουν απόφαση του συμβουλίου σχετική με την αλλαγή καταστατικού που ζητούν.
Η Νομαρχία ζητάει τα στοιχεία που λείπουν.
"....Trots begäran per telefon den 3 juli och den 5 augusti 2009 samt skrivelse den 29 augusti 2009 har fullmakt att företräda stiftelsen eller styrelsens beslut om stadgeändring inte ingivits...".

Δεν δόθηκαν και η Νομαρχία διέγραψε το αίτημα αλλαγής καταστατικού. Ο ταμίας δεν υπέγραψε, και η ενέργειά τους δεν προχώρησε. Θα σταματούσε όμως σε άλλο στάδιο γιατί δεν μπορεί ένα μέλος του ιδρύματος να έχει πλειοψηφία.

Δεν αγαπάμε τους εαυτούς μας, δεν αγαπάμε την χώρα μας και γι' αυτό τίποτα δεν μας σώζει.
-Φταίει το ζαβό το ριζικό μας
-Φταίει ο Θεός που μας μισεί
-Φταίει το κεφάλι το δικό μας

Κ.Βάρναλης

Υπάρχει πληθώρα αλληλογραφίας με τη Νομαρχία. Η υπηρεσία είναι συμβουλευτική, έχει την επίβλεψη του ιδρύματος. Μερικοί την χρησιμοποιούν, σαν να απευθύνονται στον θείο τους. Υπάρχουν επιστολές που υπογράφονται με....το μικρό όνομα!!!! Έχουμε πάρει μεγάλο κατήφορο. Τώρα που πλησιάζουμε στο τέρμα, τουλάχιστον ας φροντίσουμε να μην ξεφτιλιζόμαστε στους ξένους. Είναι καθήκον του προέδρου, όλων των προέδρων, γιατί είναι ντροπή σε μια παροικία με 10 -15 000 να μην χρησιμοποιούν 10 ικανούς ανθρώπους.

Δυστυχώς όμως τίποτα δεν θα διορθωθεί, όσο μερικοί θέλουν το ίδρυμα εφαλτήριο για την πολιτική τους καριέρα που καλλιεργούν στον εγκέφαλό τους. Δεν θα υπάρξει καλυτέρευση όσο δεν αλλάζει, δεν προσαρμόζεται η λειτουργικότητα του ιδρύματος στους σκοπούς του. Γιατί η αιτία του  Κακού δεν βρίσκεται στους αριθμούς αλλά στους ανθρώπους. Οι "ηγήτορες" εν γνώσει τους οδήγησαν το ίδρυμα σε αδιέξοδο οικονομικό, διαχειριστικό, α-πολιτιστικό κέντρο. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους και όλοι όσοι τους ψηφίζουν και παρακολουθούν ή ποιό σωστά δεν παρακολουθούν καθόλου την κατάσταση που μας οδήγησαν. Ευθύνονται όσοι παρακολουθώντας και κρίνοντας με απλή λογική νιώθουν πληγωμένοι, προδομένοι, γελασμένοι και δεν διαμαρτύρονται. Δεν φωνάζουν ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ.  Ξεγέλασαν ΟΛΟΙ ΟΛΟΥΣ, καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη ΟΛΟΙ ΟΛΩΝ και ΟΛΟΙ χάνουμε το ίδρυμα.

Έχασε η ελληνική παροικία την τιμή της και την αξιοπιστία της απέναντι στην Νομαρχία, γιατί τα ψεύτικα πρωτόκολλα που υπογράφονται δεν βλάπτουν μόνο μερικά άτομα, δεν δημιουργούν κυκλώνες μόνο στο σύλλογο γονιών-κηδεμόνων. Δεν στρέφονται μόνο ενάντια στην ομοσπονδία. Είναι μαχαιριές στην πλάτη της παροικίας.
Ο έξυπνος και ο υπεύθυνος παραδέχεται το λάθος του, ο πονηρός δικαιολογείται και ο βλάκας ή ανεύθυνος επιμένει. Μόνο ο Νταλιάνης παραδέχθηκε δημόσια τα λάθη του, γι αυτό η κατάσταση είναι δύσκολο να αντιστραφεί.

Στην λειτουργία του ιδρύματος η κοινή λογική είναι πράγμα ανύπαρκτο. Κανένας δεν θέλει να την χρησιμοποιεί. Ο καθ ένας επιμένει να είναι καπετάνιος. Να διαψεύσουμε την ιταλική παροιμία "Τέσσερις έλληνες, πέντε καπεταναίοι" ή την τούρκικη "Η γνώση του έλληνα έρχεται ύστερα".

Να είμαστε δίκαιοι. Ο Αη Γιάννης είναι απόλυτα συνεπής στις διακηρύξεις του. Δεν παρεκκλίνει από το πιστεύω του. ( Όχι το θρησκευτικό). Εμφανίσθηκε με συκοφαντίες, κατηγορίες -χωρίς να τις στηρίξει- και έβαλε σαν κύριο στόχο του την αποπομπή της ομοσπονδίας από το ίδρυμα. Κέρδισαν στα σημεία. Τι θα γίνει όμως στην αρχή του 2011-όταν θα ορισθούν καινούργιοι εκπρόσωποι των μελών του ιδρύματος- ποιός θα πέσει νοκ-ουτ;(ο γράφων, επιζητώντας ηρεμία και πνεύμα συνεργασίας δεν χαίρεται για το αναπόφευκτο). Τραυματισμένο, λαβωμένο βαριά θα είναι το ίδρυμα και, δύσκολα θα αναρρώσει.Είναι σημαντικό, να προετοιμασθεί ένα ήπιο κλίμα μετάβασης στο επόμενο συμβούλιο.

Εκεί που υπάρχει πλήρης αντίθεση μεταξύ λόγων και έργων είναι στο "μανιφέστο" του Πέτρου Γουγουλάκη. "....Εμείς θέλουμε φορείς που να αγκαλιάζουν και όχι να αποκλείουν και θέλουμε να πιστεύουμε πως μας αξίζει, ιδιαίτερα στα παιδιά μας, ένα καλύτερο μέλλον, με αξιοπρέπεια, περηφάνεια και αλληλεγγύη".  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 1, 2005 Πέτρος Γουγουλάκης.

Απουσιάζει ο οποιοσδήποτε προβληματισμός του για το ίδρυμα, την περίοδο που είναι στο συμβούλιό του. Κύρια ασχολία του είναι το κυνήγι εκπροσώπων με διαφορετικές απόψεις. Τι θα κληροδοτήσει λοιπόν στις επόμενες γενιές εκτός από συντρίμμια, μίση, ξεπεσμό της παροικίας και αναξιοπιστία;

Έπρεπε να παίξει ρόλο ενωτικό. Να συντονίσει τις ενέργειές του στο πλαίσιο του νόμου για τα ιδρύματα. Να στοχεύει έμπρακτα, στην αναβάθμιση της παροικίας. Είναι μακρύς ο κατάλογος αυτών που πρέπει να γίνουν. Δεν συμβάλει στον προβληματισμό. Απορρίπτει στην πράξη τον διάλογο. Μπορεί να γίνει μοχλός ώστε να αντιστραφεί το άσχημο κλίμα που επικρατεί.

Ο Τοξότης έχει αναπτύξει την ανάγκη ανοιχτού διαλόγου για το ίδρυμα. Έστω και καθυστερημένα, είναι επιτακτική ανάγκη να αρχίσει, διαδικτυακή συζήτηση σε θέματα προγραμματισμού και εκδηλώσεων. Ο γράφων έχει προ πολλού καταθέσει τις σκέψεις του. Εμπρός, να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τη Στέγη. Όχι με βρισιές, αφορισμούς και αποκλεισμούς. Αναφερόμενος στον ποιητή έγραφες: "ήρθε ο καιρός να αποφασίσεις με ποιούς θα πάς και ποιούς θα αφήσεις". Είναι γνωστό ποιούς άφησες στο Malmö, γνωστό τώρα με ποιούς πήγες. "Dum spiro,spero" όμως. Ο Νταλιάνης έδειξε τον δρόμο. Μπορούν και πρέπει να τον ακολουθήσουν όποιοι πραγματικά έχουν το ελάχιστο ενδιαφέρον, για την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος.

Αφιέρωσα αρκετές γραμμές γιατί πιστεύω ότι μπορείς να συμβάλεις και να επηρεάσεις προς μια άλλη κατεύθυνση.
"Καλύτερα χαστούκι από τον φίλο παρά φιλί από τον εχθρό".

Ολλανδική παροιμία.

Άγνοια και..Νομάρχης.

Στις 25 Γενάρη 2010 ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, με γράμμα ζήτησε συνάντηση με τον νομάρχη για να συζητήσουν το πρόβλημα της Στέγης!!!. Μετά από δεκαετίες παραμονής στη Σουηδία, δεν γνωρίζουν ότι οι πολιτικοί στη Σουηδία δεν ασχολούνται με τα καθημερινά και τα τετριμμένα. Παράγουν πολιτική. Ο προϊστάμενος του νομικού τμήματος, μελέτησε και απάντησε στο αίτημα της ομοσπονδίας. Προσωπικά, χωρίς να ευθύνομαι άμεσα, ντράπηκα, μελαγχόλησα διαβάζοντας την απάντηση. Είπε ο άνθρωπος πράγματα που είναι αυτονόητα στη Σουηδία. Ταυτόχρονα δείχνει και το χάσμα που χωρίζει τους ανεύθυνο-υπεύθυνους του ιδρύματος με την σουηδική κοινωνία.

Ελεύθερη μετάφραση.

Γνωρίζει, η Νομαρχία, τους τσακωμούς που γίνονται στο ίδρυμα. Το βασικό πρόβλημα είναι πως οι αντιπρόσωποι των μελών του ιδρύματος μαζί θα ασχοληθούν με την επίτευξη των σκοπών του ιδρύματος. Να καταλάβουν ότι αντιπροσωπεύουν το ίδρυμα, και το συμβούλιο από κοινού να ασχολείται για το καλύτερο του ιδρύματος.
Η οικονομία, του ιδρύματος είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η διαχείριση πρέπει να ενισχυθεί, και να δοθούν προτεραιότητες.
Είναι ουσιώδους σημασίας για το ίδρυμα να επικεντρωθεί το συμβούλιο στην εκπλήρωση των σκοπών. Για να πετύχουν πρέπει μαζί να αντιμετωπίσουν την πρόκληση.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να κυριαρχεί η συμφωνία και όχι η διαφωνία στη δουλειά του συμβουλίου. Δεν είναι τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε συλλόγου μέλλους που θα ικανοποιηθούν, αλλά του ιδρύματος. Το ίδρυμα πετυχαίνει καλύτερα το σκοπό του όταν, όλα τα μέλη το στηρίζουν. Μια τέτοια λειτουργία δίνει στη Νομαρχία τη δυνατότητα να δώσει συμβουλές που μπορεί να πραγματοποιηθούν.

Συμπατριώτες,

Το κτήριο καταρρέει. Το ταμείο είναι μείον. Η αξιοπιστία μας απέναντι στις σουηδικές αρχές ανύπαρκτη. Ο διχασμός στην οργανωμένη παροικία στο ζενίθ. Η απαξίωση της πλειοψηφίας της παροικίας σε όλους τους ελληνικούς φορείς, μηδέ της Στέγης εξαιρουμένης, μεγάλη.

Τα προβλήματα που οι ίδιοι δημιουργούμε γκρεμίζουν το σπίτι, το αδειάζουν και εμείς συνεχίζουμε το λιτό μας γεύμα καθισμένοι στο τραπέζι σαν να μην τρέχει τίποτα, φιλοσοφώντας βλακωδώς πως δεν βγαίνει τίποτα, οι άνθρωποι είναι αδιάφοροι και άλλες τέτοιες μπαρούφες. Καλές οι ιδεολογίες και οι φιλοσοφίες, αλλά την στιγμή της κρίσης χρειάζεται και η δράση. Να σηκωθούμε λοιπόν και να βάλουμε φωνή μεγάλη όσο είναι καιρός. Θα φοβηθούν οι καιροσκόποι  και θα φύγουν.

Έφτασε η στιγμή να πούμε όλοι «ώς εδώ!» Δεν μπορεί δέκα άτομα να ταλαιπωρούν το ίδρυμα. Είναι απαράδεκτο κανένας φορέας να μην ενημερώνει την παροικία για το ίδρυμα, κανένας να μην έχει μια μόνο γνώμη που να την πει δημόσια.

 

Παναγιώτης Καλογιάννης 24 Απρίλη 2010

 

Επιστροφή, στην αρχή αυτής της σελίδας.

 

 

Επιστροφή στο κείμενο.