Ελληνισμός του Βορρά.

 

Ο Τοξότης έχει, κατ´επανάληψη, υποστηρίξει ότι ελληνική παροικία στη Στοκχόλμη, θα συνεχίσει να υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμη. Έχει αναλύσει γιατί, κέντρο πολιτιστικών εκδηλώσεων πρέπει να είναι το Ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Οι ελάχιστες πολιτιστικές εκδηλώσεις να αυξηθούν και, να απευθύνονται σε δεύτερη, τρίτη γενιά, και στη σουηδική κοινωνία. όχι σε μια χούφτα πρώτης γενιάς - ελλήνων μεταναστών - όπως γίνεται σήμερα. Σχετικές προτάσεις που θα αναβάθμιζαν το Ίδρυμα, αγνοήθηκαν από τους εκάστοτε υπεύθυνους. Θυσιάτηκε το μέλλον του, στο βωμό του κομματικού και προσωπικού συμφέροντος.

Περιστέρι

 

Δεν ήταν δύσκολο γιατί, οι άνδρες που διοικούν την ομ)νδία μετά το τέλος του ´80 και το ίδρυμα τα τελευταία χρόνια, δεν επαινούνται πολύ. Θεωρούνται στενόμυαλοι ή ασήμαντοι, ανίκανοι να αρθούν πάνω από προσωπικές εχθρότητες ή διαμάχες ώστε να προωθήσουν τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η παροικία. Οι ενέργειές τους, εστιάζονται στα προσωπικά τους οφέλη. Η πλήρης κομματικοποίηση, η απέχθεια να ακούσουμε την άλλη άποψη, προσωπικές φιλοδοξίες, πάθη, εμφανίζονται σαν εμπόδιο παρά σαν μέσο να κερδηθεί η εμπιστοσύνη της δεύτερης/τρίτης γενιάς και να αποτολμηθεί η πολιτιστική ανόρθωση του ιδρύματος της Πολιτιστικής Στέγης.

Σκοπός μας δεν είναι να περιγράψουμε τη διαμάχη στους κόλπους του Μεταναστευτικού Κινήματος (Μ.Κ) ούτε, τα κίνητρα και την απόδοσή τους. Ο Τοξότης, σε άλλη ανάρτηση, εξήγησε ότι, η σημερινή εικόνα τόσο του Μ.Κ όσο και του Ιδρύματος οφείλεται σε θεσμική ανεπάρκεια.

Περιοδικό Ομ)νδίας Ελληνικών Συλλόγων Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ).

Θα παρακολουθήσουμε την Ομ)νδία, Ελληνικών Συλλόγων Κοινοτήτων Σουηδίας, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού που εκδίδει. Ξεφυλλίζοντας το περιοδικό στα πρώτα του χρόνια, 1977 - 78, και στα τελευταία 2008 - 09, θα δούμε τις δραστηριότητες, λειτουργίες ΟΕΣΚΣ και συλλόγων, την ενεργό συμμετοχή και αποδοχή των συλλόγων από την παροικία.

Το 1977-78 το περιοδικό Μεταναστευτικά Νέα ήταν μηνιαίο και 24σελιδο. Δημοσιεύθηκαν 130 άρθρα από 55 διαφορετικούς αρθρογράφους. Την επόμενη χρονιά, 1978, έγινε 15νθήμερο.
Δημοσίευσε 296 άρθρα συμμετείχαν 106 αρθρογράφοι. Τα μεταναστευτικά προβλήματα, ήταν το κέντρο του ενδιαφέροντος. Η ελληνόφωνη εκπαίδευση αποτελούσε κύριο θέμα. Οι διαλέξεις, η αρθρογραφία του Αντώνη Μυστακίδη1 μπορούν και σήμερα να αποτελέσουν τον μπούσουλα στο θέμα αυτό. Η διακρατική σύμβαση ( Ελλάδας Σουηδίας) κατοχύρωνε, παρά τις αντιρρήσεις της ελληνικής πλευράς, το δικαίωμα του έλληνα συνταξιούχου από τη Σουηδία να παίρνει τη σύνταξή του στην Ελλάδα χωρίς αυτή να περνάει από το ΙΚΑ, όπου θα γίνονταν και οι σχετικές κρατήσεις. 

Η μόνιμη στήλη της LO (Ομ)νδία Εργατών Σουηδίας) στο περιοδικό, πληροφορούσε για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος. ( Συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις, Ασφαλίσεις των εργαζομένων, Μεταναστευτικό Συμβούλιο για να αναφέρουμε μερικά άρθρα).
Η γκάμα των θεμάτων ήταν μεγάλη, με κύριο στόχο τον μετανάστη, και η αναγνωσιμότητα του περιοδικού αντίστοιχη. Αξίζει να δεις την αρθρογραφία του περιοδικού.

 

Τη δεύτερη περίοδο 2008 - 09 το περιοδικό έχει αλλάξει τίτλο. Τιτλοφορείται Ελληνισμός του Βορρά. Εκδίδεται κάθε τρεις μήνες σε μικρότερο σχήμα. Χαρακτηρίζεται από έλλειψη εθελοντών συνεργατών, πολλές φωτογραφίες του προέδρου της ΟΕΣΚΣ. Δεν υπάρχουν πια μεταναστευτικά νέα για καμιά από τις χώρες του βορρά. Δεν υπάρχει προσανατολισμός, αναγνώστες και, γενικά το παραμικρό ενδιαφέρον για το περιοδικό. Οι φιλότιμες προσπάθειες ενός - δύο ατόμων, που του δίνουν ανάσες ζωής, δεν αρκούν. Στο περιοδικό αντικατοπτρίζεται η φθορά τόσο της Ομ)νδίας, σαν οργάνου, όσο και των συμβούλων, σαν άτομα, που σήμερα μετράν περισσότερα από 20 χρόνια στο ΔΣ. Καινοτομία είναι η καθιέρωση αρθρογραφίας στα σουηδικά. Είναι τα άρθρα αυτά, από δύο αρθρογράφους, που έσωσαν την τιμή του περιοδικού. Η μεγαλύτερη "καινοτομία" όμως, στα πλαίσια της αναβάθμισης του περιοδικού είναι, η στυγνή λογοκρισία που καθιερώθηκε.

επιστροφή

 

Δραστηριότητες.

Ο πρόεδρος της ΟΕΣΚΣ, διανύει την τρίτη δεκαετία στη προεδρία, έχει κατά καιρούς αναφερθεί στα προβλήματα των ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Αποφεύγει, να αναφερθεί σε συγκεκριμένα τέτοια. Αναζήτησα τα προβλήματά μου/σου στις σελίδες του περιοδικού που η ΟΕΣΚΣ εκδίδει.

Το πρόγραμμα "Γυναικείο Επιχειρείν", λέξεις ηχηρές, είναι, από τις σελίδες του περιοδικού πάντα, η σημαντικότερη ίσως και, η μοναδική ασχολία της ομ)νδίας στα χρόνια 2007 - 08. Ασάφειες και αντιφάσεις, η έλλειψη στόχων είναι χαρακτηριστικά του προγράμματος, όπως αυτό παρουσιάζεται σε τρία άρθρα. Ο προσεχτικός αναγνώστης σχηματίζει τη γνώμη ότι έγινε άσκοπη σπατάλη χρημάτων.

"Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την σουηδική κρατική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για θέματα ισότητας και μαζικής οργάνωσης των γυναικών και την ΟΕΣΚΣ..." ( Δεκέμβρης 2007). "Το πρόγραμμα...συγχρηματοδοτήθηκε από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και το Ungdomsstyrelse ( μετ. συμβούλιο νεολαίας)". (Περιοδικό Οκτώβρης 2008).
Σε δύο περιοδικά βλέπουμε διαφορετικούς χρηματοδότες, για το ίδιο πρόγραμμα. Δεν αναφέρεται ότι η ΟΕΣΚΣ χρηματοδοτήθηκε από την αρμόδια σουηδική υπηρεσία για το συγκεκριμένο έργο. Δεν αναφέρεται το χρηματικό ποσό, ούτε το κόστος του προγράμματος. Δεν πρόκειται όμως για παράλειψη,  έχει γίνει πράξης, η συνεχής παράβαση του άρθρου 15 του καταστατικού όπου, οικονομικός έλεγχος θα γίνεται κάθε έξη μήνες και, θα δημοσιεύεται στο περιοδικό της Ομοσπονδίας. Επιμένουν σε συμπεριφορές που παγιώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες.
Ποτέ, δεν εφαρμόσθηκε -το άρθρο αυτό - γιατί θα... "πληγεί ο ελληνισμός αν φανερωθεί η πραγματική εικόνα για τα οικονομικά", σύμφωνα με αντιλήψεις που εφαρμόσθηκαν παλιότερα. Καταθέσεις σε ελληνική/ες τράπεζες, έχουν μόνιμο και μοναδικό διαχειριστή τον πρόεδρο. κρατούνται μυστικές και από το ΔΣ, λες και πρόκειται για λογαριασμό κάποιου … «μπακάλη της γειτονιάς» !!! Η αντίληψη για κακοδιαχείριση, πλήρη οικονομική αδιαφάνεια ενισχύεται ακόμα περισσότερο αν συγκριθεί με αντίστοιχους σουηδικούς οργανισμούς.

Οι στόχοι του προγράμματος εντοπίζονται σε συνέντευξη του πανεπιστημιακού δάσκαλου Μανώλη Παρασύρη  (…) "έχει στόχο να βοηθήσει τις γυναίκες να καταγράψουν τις ιδέες τους, να τις επεξεργαστούν και να τις παρουσιάσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρουσιάσουν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των ανθρώπων του κράτους που αποφασίζουν σχετικά μ᾽ αυτά τα προγράμματα"(..).

Άλλους στόχους βάζει η υπεύθυνη, από την ομ)νδία, του προγράμματος. "(…) Βασικός μας σκοπός και κινητήριος δύναμη του , Γυνακείου Επιχειρείν  είναι να ενημερώσουμε τους συμμετέχοντες για τα δικαιώματά και τις δυνατότητές τους, να μάθουμε πιο πολλά για τον εαυτό μας και τι θέλουμε να κάνουμε(...) Σκοπός μας είναι να έχουμε γυναίκες δυνατές, με αυτοπεποίθηση, δυναμικά μέλη αυτής της κοινωνίας(...)". ( Δεκέμβρης 2007).

Έχει και παιδαγωγικές καινοτομίες το πρόγραμμα. "(…) Οι γυναίκες που θα εκπαιδευτούν σχηματίζουν  ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό. (…) Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν γυναίκες με διαφορετικές εμπειρίες και μόρφωση, γυναίκες που γεννήθηκαν στη Σουηδία αλλά και πολλές που ήρθαν εδώ ως ενήλικες(...). Για άλλες τα ελληνικά είναι δυσκολονόητα, για άλλες τα σουηδικά αποτελούν ανυπέρβλητο εμπόδιο(...). Το γλωσσικό ξεπεράσθηκε με (…) τα σουηδικά σαν κυρίαρχη γλώσσα στο υλικό, ενώ οι διαλέξεις και οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν στα ελληνικά(...)" λέει η υπεύθυνη του προγράμματος. Τώρα γιατί διαλέξεις έγιναν στα σουηδικά, πως ξεπεράστηκε ξαφνικά το "ανυπέρβλητο εμπόδιο" της σουηδικής γλώσσας(...) χαρακτηρίζει την ποιότητα και τους απώτερους σκοπούς.  
Η κάλυψη του προγράμματος από το περιοδικό, αναφέρει τρεις συναντήσεις.

  1. 16 17 Νοέμβρη 2007. Η πρώτη μέρα αφιερώθηκε σε χαιρετισμούς και αυτοπαρουσιάσεις.
  2. 14 16 Μάρτη 2008 και
  3. 6 8 Ιούνη στο τουριστικό νησί Gotland ( άρωμα διακοπών).

Το πρόγραμμα προέβλεπε "(…) εισαγωγή στο δίκαιο των επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, λογιστικά, φορολογικά, προγραμματισμός και οργάνωση μιας επιχείρησης(...)".

Είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Αμφιβάλλω αν σε τόσο μικρό διάστημα άνθρωποι χωρίς υπόβαθρο, έμαθαν τόσα πολλά και σημαντικά. Δεν είναι γνωστό αν έγινε αξιολόγηση, ούτε αν κάποια/ες είχαν κάποια επιχειρηματική ιδέα που προώθησαν.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έδωσε μια ευκαιρία σε 60 γυναίκες να κάνουν επιχειρήσεις. Αν λάβουμε υπόψη ότι στη Σουηδία οι ευκαιρίες για εκπαίδευση είναι συνεχείς. τις ασάφειες, αντιφάσεις, έλλειψη στόχων και προγραμματισμού -του προγράμματος-, την αποφυγή, έστω, για στοιχειώδη οικονομικό απολογισμό, τότε  με βεβαιότητα μπορούμε να αποφανθούμε ότι η ομ)νδία δεν είναι ούτε μπορεί να γίνει εκπαιδευτικό κέντρο.

Η έκδοση του περιοδικού σταμάτησε. Το τελευταίο εκδόθηκε πριν το καλοκαίρι του 2010. Δεν υπήρξε καμιά ανακοίνωση, ενημέρωση για τους λόγους που κάνουν αδύνατη την έκδοσή του. Έτσι δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε, έστω και μερικά, την απραξία τους.

 

επιστροφή

 

Καταστατικά για μόνιμη παραβίαση.
Το συνέδριο της Ομ)νδίας, σύμφωνα με το καταστατικό, γίνεται τον Απρίλη κάθε δεύτερου χρόνου και, πρέπει να ανακοινώνεται σε όλα τα μέλη τρείς μήνες νωρίτερα. Όχι όμως φέτος, 2011. Αποφάσισε το ΔΣ ( χωρίς να το προβλέπει το καταστατικό) να γίνει το συνέδριο Δεκέμβρη αντί Απρίλη του 2011. Δεν ένιωσαν δεν είχαν την ελάχιστη ευαισθησία να θεωρήσουν υποχρέωσή, καθήκον τους να ενημερώσουν για τους λόγους της καταστατικής αυτής παραβίασης. Την απραξία κι απαξίωσή τους, οι "μεταναστοπατέρες", προσπαθούν να αντικαταστήσουν με ένα πολιτικό αμοραλισμό στο πλαίσιο του οποίου όχι μόνο οι σκοποί αγιάζουν τα μέσα, αλλά και οι κάθε λογής σκοπιμότητες ακυρώνουν τη νηφάλια και αντικειμενική σκέψη και την έντιμη πληροφόρηση που αυτή προϋποθέτει. 

 

επιστροφή

 

Ο Αη Γιάννης "μολύνεται".

Η ετερόκλιτη και ολιγομελής, ομάδα ανθρώπων που συγκεντρώθηκε στην πρώην θρησκευτική ενορία Αη Γιάννης ο Θεολόγος, το 2005, εμφανίσθηκε σαν κήρυκας του "ηθικού εξαγνισμού" του ιδρύματος.
Στα λίγα χρόνια που έχουν τον έλεγχο του ιδρύματος, Ίδρυμα Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, απομακρύνθηκαν από τους σκοπούς του, το έφεραν στο χείλος της αναγκαστικής διαχείρισης, διέσυραν εαυτούς δίνοντας στην εποπτεύουσα αρχή λανθασμένα πρωτόκολλα. Τα προσωπικά τους συμφέροντα κυριάρχησαν.

Παρερμηνεύοντας το σκοπό του ιδρύματος, θεώρησαν ότι πρώτιστο καθήκον τους δεν ήταν η συνεργασία αλλά το κυνήγι, η συκοφάντηση, η χυδαιολογία όσων είχαν κάποια διαφορετική άποψη. Είναι αυτονόητο ότι κανένας δεν μπορεί να καταδικάζεται επειδή διατυπώνει γνώμες οι οποίες μπορεί να μην είναι αρεστές σε άλλους. Εισέπραξαν σε αντάλλαγμα, κύρια οι προερχόμενοι από την ΟΕΣΚΣ, ακατονόμαστες ύβρεις, προπηλακισμούς και πιέσεις που δεν τιμούν καθόλου ούτε αυτούς που τις άσκησαν ούτε την ελληνική παροικία. Θεωρούν -οι εκπρόσωποι του αγίου - ότι κατέχουν με αποκάλυψη, το μονοπώλιο της αλήθειας και το δικαίωμα να ορίζουν αυτοί, τι πρέπει να σκέπτονται και πως να ενεργούν οι άλλοι. Τυφλές ορμές και πάθη που κυριάρχησαν στην ομάδα του Αη Γιάννη σε συνδυασμό με την έλλειψη οποιασδήποτε αρθρογραφίας για τα προβλήματα του ιδρύματος ( από τους φορείς που το απαρτίζουν), προμηνύουν νέες αποτυχίες στην ταλαιπωρημένη, από καιροσκόπους, παροικία.

Επανειλημμένα υπήρξε επέμβαση της εποπτεύουσας αρχής, σε προηγούμενα συμβούλια που καλούσε τους υπεύθυνους να συμμορφωθούν και να τηρήσουν τον νόμο για τα ιδρύματα. Χρησιμοποιήθηκαν δυνατές λέξεις, βαρειές εκφράσεις καθόλου κολακευτικές, προς τον πρόεδρο, όπως "σε διατάσω(...)".

Έχει επικρατήσει, όμως, ένας πολιτικός αμοραλισμός στο πλαίσιο του οποίου όχι μόνο οι σκοποί αγιάζουν τα μέσα, αλλά και οι κάθε λογής σκοπιμότητες ακυρώνουν τη νηφάλια, αντικειμενική σκέψη και, την έντιμη πληροφόρηση που αυτή προϋποθέτει.

 

Η τήρηση του καταστατικού, του ιδρύματος, ήταν το κήρυγμά τους. Χρειάστηκαν δύο μόνο χρόνια, στους ανθρώπους του αγίου να αντιληφθούν το αδιέξοδο που οδήγησαν το ίδρυμα και, να τσαλαπατήσουν το καταστατικό του. Από τις αρχές του 2011 το ίδρυμα δεν έχει συμβούλιο. Η εποπτεύουσα αρχή έχει επανειλημμένα διατάξει -τον τελευταίο πρόεδρο- να εφαρμόσει το καταστατικό και να καλέσει συνέλευση. Μάταια. Τα "ιερά" αργύρια του ιδρύματος πρέπει να εξαντληθούν και, να οδηγηθεί σε πτώχευση ώστε, να μην έρθουν οι "κομμουνιστές" στη διοίκησή του σύμφωνα με αρχικές τους διακηρύξεις. Έφεραν τον Αννίβα, αναγκαστική διαχείριση/πτώχευση, προ των πυλών. Κατάργησε ο άλαλος - πρώην πρόεδρος του ιδρύματος - το καταστατικό, γράφει στα παλιά του τα υποδήματα την εποπτεύουσα αρχή και ενεργεί σαν Φύλαρχος. Έχει γίνει το ίδρυμα άνδρο πλιατσικολόγων με, μόνιμη "ένοικο" την κακομοιριά.

Παραφράζοντας τα λόγια του αγίου: "Μη μέταιρε όρια αιώνια α έθεντο  οι πατέρες σου" ( Μη μετακινείς τα πλαίσια τα αιώνια που όρια που έθεσαν οι πατέρες σου...). Διαιωνίζει -ο τέως πρόεδρος- με τις πράξεις του, την αντίληψη για οικονομικές ατασθαλίες, βιασμό του καταστατικού (...).

Ο Τοξότης δεν αρκείται μόνο να επισημαίνει αδυναμίες, δυσλειτουργίες και το συνεχιζόμενο πλιάτσικο του ιδρύματος. Θεωρώντας τα δύο ιδιόκτητα κτίρια "θείο δώρο", έχει προτείνει συγκεκριμένους τρόπους για τη θεραπεία τους και, καθορίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία του ιδρύματος.

επιστροφή

 

Ανόρθωση ή εξαφάνιση.

Απέναντι στη σιωπή για το μέλλον του ιδρύματος, Ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που έχουν επιβάλει οι υπεύθυνοι φορείς του, ένας στοιχειώδης προβληματισμός γι αυτό, από το χώρο του ελληνικού σχολείου, είναι η αισιοδοξία της απελπισίας.

Ο Τοξότης, κατέχεται από την αισιοδοξία του απελπισμένου ανθρώπου που βλέπει διέξοδο και, έχει την ελπίδα ότι θα υπάρξουν μερικοί άνθρωποι που θα επιχειρήσουν έστω και αν γνωρίζουν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, αδύνατο σχεδόν, να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην παροικία για το ίδρυμα. Η σωτηρία του, δεν θα έρθει με ύβρεις, συκοφαντίες, παραπληροφόρηση ή αποφυγή διαλόγου. Να συνειδητοποιήσουν οι φορείς - του ιδρύματος - ότι οι εκπρόσωποί τους θα καθορίσουν το μέλλον του. ανόρθωση ή εξαφάνιση. Να φροντίσουν, να εκλέξουν -εκπροσώπους για το ίδρυμα - ανθρώπους ευφυείς συνετούς και ενάρετους που, στην κακοπιστία και το φανατισμό να αντιτάξουν την αλήθεια, νηφάλιο και εποικοδομητικό διάλογο. Να επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων του ιδρύματος όπως αυτοί καθορίζονται από τους δωρητές και, όχι προσωπικά/κομματικά κέρδη.

(...)Η συζήτηση, να είναι γόνιμη. Είναι τέτοια, όταν δεν περιορίζεται στην απλή αφήγηση αλλά με νηφαλιότητα, χωρίς βρισιές, συκοφαντίες και υπονοούμενα, εκθέτει τα αίτια των φαινομένων που συζητιούνται. Το παρελθόν μας κάνει να προφυλαχτούμε. Αναλύοντας τα αίτια βρίσκουμε τις οδηγίες να προβλέψουμε και προγραμματίσουμε καλύτερα για το μέλλον. Είναι, η Στέγη, ένα καράβι που βουλιάζει, όπου μερικοί τσακώνονται ποιός θα πάρει το τιμόνι, και μερικοί για τις καρέκλες. Το πλήρωμα όμως, οι επιβάτες;(...) έγραφε ο Τοχότης τον Γενάρη του 2010.

 Η μεγαλύτερη αποτυχία είναι να μην προσπαθήσουμε.

 

επιστροφή

 

Παναγιώτης Καλογιάννης, Ιούλης 2011

 

1. Καθηγητής ελληνικών στο Πανεπιστήμιο της Λούντ. Οργάνωσε τη διδασκαλία των νεοελληνικών σπουδών σε πανεπιστημιακό επίπεδο, στη Σκανδιναβία.

 

Επιστροφή, στην αρχή αυτής της σελίδας.