Ξεφυλλίζοντας, τα αρχεία του συλλόγου, βλέπεις ότι οι δραστηριότητες  ήταν εναρμονισμένες με τους στόχους του. Σήμερα δεν υπάρχουν στόχοι/δραστηριότητες, που να εξυπηρετούν τις ανάγκες της παροικίας, αλλά προσωπικές φιλοδοξίες και τα ¨ενδιαφέροντα¨ λίγων.

Ποτέ, η έννοια του συνδικαλισμού στους μεταναστευτικούς φορείς δεν είχε φθαρεί, όσο στις μέρες μας. Ποτέ οι εκπρόσωποί τους δεν έγιναν τόσο αναξιόπιστοι, ενίοτε καταγέλαστοι. Ωστόσο ποτέ η απαξίωση των συλλόγων, ή άρνηση της συμμετοχής δεν υπήρξε μεγαλύτερη.

"Διαλέξεις περί του Σουηδικού Πολιτισμού" τότε, θανάσης και μπιρίμπα κυριαρχούν σήμερα, στους περισσότερους συλλόγους.

 

 

ΣυλλογοΣ ΣτοκχολμηΣ τα πρωτα βηματα

Άρθρον 1ον.
“Σκοπός του Σουηδό – Ελληνικού Συλλόγου είναι η ανάπτυξις και προώθησις των πολιτιστικών και πνευματικών σχέσεων μεταξύ Σουηδίας και Ελλάδος, η σύσφιξις των σχέσεων των εν Σουηδία διαβιούντων Ελλήνων μετά των Σουηδών, η διατήρησις των εθνικών γνωρισμάτων των Ελληνικών μελών αυτού και η αλληλοβοήθεια των μελών του Συλλόγου
Άρθρον 2ον.
Τα μέσα δια των οποίων επιτυγχάνονται οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

  • Τακτικαί και έκτακτοι συνεδριάσεις των μελών του Συλλόγου.
  • Διαλέξεις περί του Ελληνικού Πολιτισμού, Ιστορίας, Τέχνης και Θρησκείας.
  • Διαλέξεις περί του Σουηδικού Πολιτισμού και γενικώς περί της διαρθρώσεως και οργανώσεως του συγχρόνου Σουηδικού Κράτους.
  • Ψυχαγωγικαί συγκεντρώσεις, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, μουσικαί παραστάσεις, εκθέσεις, εκδρομαί και άλλαι συναφείς εκδηλώσεις.
  • Λειτουργία γραφείου και εντευκτηρίου του Συλλόγου, αναγνωστηρίου και ετέρων ιδρυμάτων προς εξυπηρέτησιν των μελών του Συλλόγου.”

Επιστροφή, στην αρχή αυτής της σελίδας.

 

 

Επιστροφή στο κείμενο