Το σχολείο και η εκκλησία, είναι οι χώροι που συγκεντρώνονται, οι Έλληνες στη Στοκχόλμη σήμερα.

 

ΜητροπολιτηΣ και ΣυλλογοΣ

Peristeri

Στις 20 Νοέμβρη 1966, μετά τη διάλυση του Συμβουλίου του συλλόγου απ τον Μητροπολίτη, τα μέλη της Ελληνικής Παροικίας της Κοινότητας Στοκχόλμης, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, σε ψήφισμά τους αναφέρουν:

  • ”Διαμαρτύρονται εντόνως δια την άνευ ουσιαστικής αιτίας και όλως αυθαίρετον και αδικαιολόγητον διάλυσιν του Συμβουλίου υπό του Μητροπολίτου, πράξιν την οποίαν χαρακτηρίζουν ότι προσβάλει όχι μόνον το πρόσωπον ενός εκάστου των συμβούλων αλλά και αυτήν ταύτην την Ελλ.Παροικίαν Στοκχόλμης και ζητούν την άμεσον ακύρωσιν της ενεργείας ταύτης.
  • Εγκρίνουν άνευ επιφυλάξεως τας ενεργείας του Συμβουλίου όπως τροποποιήση το καταστατικόν συμφώνως προς το εν Σουηδία κρατούν πνεύμα και τας ανάγκας του ενταύθα Ελληνισμού, όπερ άλλωστε εγένετο εγκρίση της Εκκλησίας, η οποία παρευρίσκετο κατά την διαμόρφωσιν των τροποποιήσεων και με την κατένευσιν του Μητροπολίτου ως τούτο φαίνεται εις την από 22.12.65 επιστολής αυτού προς το Συμβούλιον.
  • ....
  • Ειδοποιεί ότι  εάν η Μητρόπολις δεν δείξη διαλλακτικήν στάσιν και πνεύμα συνεργασίας θα προβή εις την ίδρυσιν κοινότητας περιλαμβανούσης το μέγιστον μέρος του ενταύθα Ελληνικού στοιχείου”.

Σε διαμαρτυρία Ελλήνων Στοκχόλμης διαβάζουμε : “.......Στις 13 Γενάρη 1967 έφθασε στη Στοκχόλμη -αναπτύσσοντας έντονη προσπάθεια στα παρασκήνια- επικουρούμενος από τον ιερέα πάτερ Νικόλαο, την ελληνική πρεσβεία -εκεί έχει εγκατασταθεί το κέντρο διασπαστικής δραστηριότητας- προέβη στον διορισμό νέου συμβουλίου της απολύτου αρεσκείας του.
Περιφρονώντας τα στοιχειώδη δικαιώματα των Ελλήνων, αγνοώντας την συντριπτική θέληση της Ελληνικής Παροικίας,.... αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα διασπαστικά σχέδια του κ. Αθηναγόρα.
....

  • Απομονώστε τους διασπαστές.
  • Υψώστε ακόμα πιο ψηλά τη σημαία της ενότητας.. ..στην ελληνική παροικία.
  • Συσπειρωθείτε γύρω από τον Σουηδο – Ελληνικό Σύλλογο”.

Με τα συνθήματα αυτά οι διασπαστές και υπονομευτές του Συλλόγου, μπήκαν στην γωνία.

Η απομάκρυνση από τα πραγματικά μας προβλήματα έφερε "Νέα ήθη". Τέτοια, όπως εκφράσθηκαν  στα "Μεταναστευτικά Νέα" τον Αύγουστο του 87, από κομματικό στέλεχος και παράγοντα της Ομοσπονδίας."..εφ όσον η Στέγη δεν είναι ιδιοκτησία της Ομοσπονδίας, η Ομοσπονδία δεν δουλεύει εκεί, και καλά κάνει".
Οι αντιλήψεις αυτές, απόσταγμα της πολιτικής του καπελώματος, απομαζικοποίησαν τους συλλόγους, και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε μια χούφτα άνθρωποι, να είναι πρωταγωνιστές στη Στέγη, σήμερα.

 

Επιστροφή, στην αρχή αυτής της σελίδας.

 

 

Επιστροφή στο κείμενο