...

Μια άλλη αντίληψη.

Με βάση την ετήσια έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σουηδίας (SCB), ο αριθμός των Ελλήνων, πριν δυο χρόνια, (συμπεριλαμβανομένων και των μεικτών γάμων) ανέρχονταν σε 28.727 άτομα, ενώ συνεχίζεται η άφιξη αρκετών νέων Ελλήνων, και ταυτόχρονα η αύξηση της ελληνικής παροικίας, η οποία εκτιμάται ότι έχει υπερβεί κατά πολύ τις τριάντα χιλιάδες.
   Καλούμαστε να προσεγγίσουμε τη νεολαία, και τις προκλήσεις της εποχής μας. Δεδομένης της παρατεταμένης κρίσης στην Ελλάδα να εξετάσουμε πως θα ενισχύσουμε, πως θα βοηθήσουμε τους νεοφερμένους από την Ελλάδα συμπατριώτες μας. Όραμά μας είναι να συνεχίσουμε και να εφαρμόσουμε ένα μεγαλόπνοο σχέδιο για τα παιδιά. Να θυμόμαστε την Ελλάδα έξω από την Ελλάδα. Στοχεύουμε στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής, πνευματικής, κοινωνικής και πολιτιστικής που θα στηρίζεται στην δυναμική των νέων ανθρώπων, στον εθελοντισμό, στην συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, την κοινωνική ενσωμάτωση, την φροντίδα της τρίτης ηλικίας και τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων μας σε κάθε ηλικία. Σχεδιάζουμε και, σταδιακά, υλοποιούμε την διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων για όλες τις ηλικιακές ομάδες, την λειτουργία σχολείων της ελληνικής γλώσσας, για την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Η προσέγγιση των νέων ομογενών είναι το μεγάλο στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε. Οι νέοι, είναι σε μεγάλο ποσοστό καρποί μεικτών γάμων, γεννιούνται και μεγαλώνουν σε μια κοινωνία κοσμική. Απόρροια αυτών των μεικτών γάμων είναι η «διχοτόμηση» και «απότμηση» της εθνικής ταυτότητας ως αποτέλεσμα της έλλειψης επαρκούς έκθεσης στην ελληνική γλώσσα, παράδοση και πολιτισμό όσων προέρχονται από μεικτούς γάμους. Σ’ αυτή την κατεύθυνση προσέγγισης κινούνται οι προσπάθειές μας με την διοργάνωση τμημάτων νεολαίας και δραστηριοτήτων πολιτιστικού χαρακτήρα.
   Γίνεται προσπάθεια για την αγορά ή κατασκευή χώρων φιλοξενίας, την δημιουργία κέντρου νεότητας και κατασκηνώσεων, την δημιουργία ενός συνεδριακού κέντρου και χώρου φιλοξενίας εκδηλώσεων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, αποκτήματα που θα αποτελέσουν πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της ομογένειάς μας και θα του δώσουν νέα ώθηση προς το μέλλον. Στην υλοποίηση του ως άνω οράματος καλούμε τους Έλληνες να το υποστηρίξουν ηθικά και υλικά.

   Τα παραπάνω είναι έξω από τον προβληματισμό της σημερινής Ομ)νδίας και, φυσικά, δεν ειπώθηκαν στο συνέδριο. Αυτοί, «περί άλλων τυρβάζουν» εδώ και αρκετά χρόνια, όπως, «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Αρκετά, από τα ανωτέρω, έχουν λεχθεί, ή υλοποιηθεί στα πρώτα χρόνια της ομοσπονδίας. Ο εξαιρετικός αυτός προβληματισμός είναι καρπός ενός νεοφερμένου στη Σουηδία. Οι στόχοι, επικροτούνται στο σύνολό τους από τον Τοξότη, προσδιορίστηκαν από τις πρώτες μέρες που ο νεοφερμένος αυτός εγκαταστάθηκε στη Στοκχόλμη –αν δεν είχαν προσδιοριστεί προτού ακόμα έρθει–, και ανήκουν στον Μητροπολίτη Σκανδιναβίας, Κλεόπα. Δεν είναι απορίας άξιος ο τρόπος, ο σωστός τρόπος προσέγγισης των προβλημάτων, αφού ο ικανότατος αυτός άνθρωπος υπήρξε αστυνομικός ιερέας και έχει εκπαιδευτεί στο FBI (σύμφωνα με πληροφορίες που αντλούνται από το διαδίκτυο). Οι σημερινοί ηγεμόνες της ομ)νδίας, με τον τρόπο που φέρονται και πολιτεύονται, σε λίγα χρόνια θα είναι καντηλανάφτες ή θα σκουπίζουν την εκκλησία. Τουλάχιστον, θα κάνουν κάτι χρήσιμο…

 

Παναγιώτης Καλογιάννης Μάης 2018

 

 

   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.