Θεωρούν μερικοί τη συκοφαντία, επιχείρημα. Την άλογη σκέψη, επιστημονική μεθοδολογία. Και νομίζουν ότι πετυχαίνουν τον τετραγωνισμό του κύκλου.

Έδωσαν σε δικηγόρο, ψευδή, αβάσιμα στοιχεία, θεωρώντας ότι σε όλους τους χώρους, γίνεται συζήτηση καφενείου.
Για να αποφανθεί ο δικηγόρος ότι: "...Η όλη η υπόθεση ήταν προσωπική, ο ίδιος σταμάτησε την έρευνα, γιατί όλα τα στοιχεία, που του δόθηκαν ήταν αβάσιμα".       

ΚΑΠΗ και ΛΟΥΜΠΕΝ τηΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Επιστροφή χρημάτων

Χρήματα επιστράφηκαν.

Στην  Ν. Στοκχόλμη  δόθηκαν από την Κοινωνική πρόνοια, του δήμου Στοκχόλμης 100.000 κορ. Τα χρήματα δόθηκαν, για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το άνοιγμα ΚΑΠΗ στην περιοχή του Σκερχολμεν, με τη  προϋπόθεση ότι το ενοίκιο θα δίνεται, από την τοπική   υπηρεσία. Όταν όμως, μερικά άτομα πραξικοπηματικά, έδιωξαν από τους χώρους την προσωρινή επιτροπή, και τα άτομα που είχαν αρχίσει δραστηριότητες του ΚΑΠΗ,

η προσωρινή επιτροπή επέστρεψε ένα μέρος του ποσού 62.400. Γιατί ορισμένοι, ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για διαφορετικούς σκοπούς, από αυτόν που δόθηκαν. Το ίδιο ισχύει και για 700.000 που η Ομοσπονδία έχει πάρει για τρία χρόνια, για να δημιουργήσει ΚΑΠΗ σε διάφορες πόλεις συμπεριλαμβανόμενου και το Σκερχολμεν.

Μερικοί έχασαν …έχασαν πολλά….Ο δικηγόρος είναι η μόνη μας διέξοδος σκέφτηκαν. Ανέθεσαν στην  Advokatfirman Mats Stråhl AB, να φροντίσει για την επιστροφή της ” γαλοπούλας”….
Στις 2000/03/24  ο δικηγόρος Björn Adolfsson, στέλνει γράμμα στην Κανδήλα και την προσωρινή επιτροπή, και ”πληροφορεί ότι η αντιπρόσωπος του ΚΑΠΗ  Ν.Στοκχόλμης Κανδήλα,δεν είναι πλέον εξουσιοδοτημένη να χειρίζεται θέματα του ΚΑΠΗ, και αμέσως πρέπει να επιστρέψει στον ίδιον την εξουσιοδότηση που έχει”. (Η ΕΛΕΝΗ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ). Στη συνέχεια αναφέρει, γιατί το συμβούλιο προσέφυγε σ΄αυτόν (Τα στοιχεία όμως που του έδωσαν, ήταν όλα  ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ, ψέματα ασύστολα..). Σε μια βδομάδα, μέχρι 31/3, θα έπρεπε να κάνει ότι λέει το γράμμα.

Δικηγόρου συνέχεια.

Στις 2000/04/12 επανέρχεται ο δικηγόρος,Björn Adolfsson, και ζητάει ένα πλήρη και λεπτομερή απολογισμό, για τις οικονομικές δοσοληψίες που η Ελένη είχε με τα χρήματα του ΚΑΠΗ. Απειλή δε με δικαστικά μέτρα, αν μέχρι τις 25 Απρίλη δεν έχει πάρει λεπτομερή απολογισμό.

Δικηγόρος

Το πόρισμα του δικηγόρου ήταν καταπέλτης.

Γράμμα 19 Απριλίου της προσωρινής Επιτροπής ΚΑΠΗ Σκερχολμεν, στέλνεται, στο δικηγόρο. Δύνονται απαντήσεις στα ερωτήματα, του δικηγόρου. Τονίζεται ότι

η Κανδήλα δεν έχει ούτε είχε να κάνει με χρήματα”.


Δικηγόρου απάντηση. ”Μετά το γράμμα σας  είχα  συνάντηση με τα  συμβούλια των  ΚΑΠΗ Rinkeby και Skärholmen. Τα συμβούλια των δυο ΚΑΠΗ,  θέλουν μερικές διευκρινήσεις,και θα ετοιμάσω συνάντηση. ελπίζω να μην έχετε αντίρρηση, θα επανέλθω”.

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΠΑΝΗΛΘΕ, ο δικηγόρος προφορικά είπε ότι το ΚΑΠΗ του Σερχολμεν και όλη η υπόθεση ήταν προσωπική, ο ιδιος σταμάτησε την έρευνα, γιατί όλα τα στοιχεία που του δόθηκαν ήταν αβάσιμα.

Στο ΚΑΠΗ του Rinkeby, η κατάσταση με την ανευθυνότητα  του συμβουλίου, και τις συμβουλές  των στελεχών του ΠΑΣΟΚ Rinkeby, οδηγεί το ΚΑΠΗ από το Ζενίθ στο Ναδίρ. Ο εργοδότης, στη Σουηδία, παίρνει πάντα μέτρα εάν κάποιον στην επιχείρηση τον κακομεταχειρίζεται η τον κατατρέχει κάποιος/οι. Στο ΚΑΠΗ, ο ίδιος ο εργοδότης, συστηματικά και ανεπανάληπτα κακομεταχειρίζεται και κατατρέχει, την Ελένη. Για μήνες, γίνονται παράξενες αφαιρέσεις από το μισθό της, ή αρνούνται να πληρώσουν την Ελένη, ( από χρήματα που  δίνονται από τις υπηρεσίες ειδικά για τον εργαζόμενο ). Ποτέ δεν πλήρωσαν  AMF  μέχρι τώρα  Οι υπηρεσίες ζητάν επανειλημμένα, χρονιάτικο οικονομικό απολογισμό. Δεν μπαίνουν στον κόπο, να κάνουν  ούτε ένα τηλεφώνημα, να εξηγήσουν την καθυστέρηση. Αιτήσεις που στέλνονται για χρήματα  είναι αστήριχτες, λανθασμένες και φαίνεται ότι στέλνονται από αδαείς.

Οικονομικό χάος.

Στις  26 Απρίλη 2000, από το τμήμα ενσωμάτωσης στέλνεται ένα γράμμα, από το οποίο  όλοι οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ  καταλαβαίνουν γιατί γίνεται η οργανωμένη αυτή προσπάθεια, να μεταφερθεί το κλίμα της  ”Κοινότητας” στο ΚΑΠΗ.

.. δεν έχουμε πάρει ακόμα, τον χρονιάτικο οικονομικό απολογισμό που ζητήσαμε  …Πως χρησιμοποιήθηκαν οι 60.000, ( είναι συμπληρωματικά χρήματα που ζητήθηκαν, σημείωση Τοξότη ) που το ΚΑΠΗ  πήρε το 1999; Είναι σημαντικό να μας στείλετε τον απολογισμό αυτόν, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε για την αίτησή σας.
Χρειάζονται ορισμένες  διευκρινήσεις, από το κλείσιμο των βιβλίων του 1999. Δεν συμφωνεί, με προηγούμενα στοιχεία  που έχω.

Κάτω από την επικεφαλίδα έσοδα:

 • Το βοήθημα από socialtjänstnämnden ήταν συνολικά 315.000 για το 1999. Γιατί εσείς  γράφεται 275.000 κορώνες;
 • Το βοήθημα από το τμήμα Ενσωμάτωσης, ήταν συνολικά 87.500  κορ. Αναφέρονται σε λανθασμένη μέρος, με αποτέλεσμα να φαίνεται χρέος προς το ΚΑΠΗ 27 000.

Γιατί δεν αναφέρετε τις 60.000 που πήρατε, στο κλείσιμο των βιβλίων;

 •  Επιδότηση για το 2000, είναι στο κλείσιμο των βιβλίων για το 1999 γιατί;

Κάτω από την επικεφαλίδα έξοδα:

 • Μισθός και κοινωνικές. Εισφορές 309.229, προσδιορίστε τι πλήρωσε το ΚΑΠΗ , γιατί  το Ταμείο  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων πληρώνει  μετά  τις 14 πρώτες μέρες στον άρρωστο.
 • Εξοπλισμός 12.075 σκορ. Τι έχετε αγοράσει;
 • Αναλώσιμα υλικά 13.745 σκορ. Τι υλικά αγοράστηκαν;
 • Integrationsprojekt 2-98, 5.936 κορώνες.Τι είναι αυτό;
 • Το ΚΑΠΗ έχει πάρει χρήματα για το προτζιεκτ Χριστούγεννα στο Γηροκομείο. Γιατί δεν αναφέρονται έξοδα για το προτζιεκτ Χριστούγεννα στο Γηροκομείο;

Χρειαζόμαστε ακόμα επεξηγήσεις, του προϋπολογισμού για το 2000. Απ΄ότι βλέπω, δεν συμφωνούν όλοι οι αριθμοί με  προηγούμενα στοιχεία.

Κάτω από την επικεφαλίδα, υπολογιζόμενα έσοδα για το 2000.

Αναφέρετε Resursförvaltningεn 539.100 κορ. αλλά το εγκριμένο ποσό από socialtjänstnämnden,είναι 320.000 κορ.

 • Υπολογιζόμενο βοήθημα από Landstinget είναι 95.000 κορ. Τι βοήθημα είναι αυτό;

Κάτω από την επικεφαλίδα έξοδα:

 • Δραστηριότητες με επισκέψεις σε σπίτια 75.000  κορ. Ποιά έξοδα  περιλαμβάνονται στο ποσό αυτό;
 • Αντικαταστατής 70.000 κορ. Ποία έξοδα περιλαμβάνονται σ΄αυτό; Βάζει το ΚΑΠΗ αντικαταστάτη για την Ελένη, και για απουσία μικρότερη  από 14 μέρες;
 • Φυσιοθεραπευτής 60.000 κορ., νοσοκόμα 15.000 κορ. Γιατί το ΚΑΠΗ θα έχει αυτά τα έξοδα; Σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από την Christina Lind-Brodén, θα πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους  υπάλληλοι του γηροκομείου του Rινκεμπι. αυτή τη συμφωνία είχε κάνει η  Ελένη, για να λυθεί το  οικονομικό πρόβλημα μια για πάντα.   

 Το Δ.Σ έστειλε τον προϋπολογισμό, που υπήρχε από την Κανδήλα από τον Μάρτιο του 1998 για το 1999. Στο διάστημα  αυτό, συνέβησαν πολλές αλλαγές, αλλά το Δ.Σ.  και οι καθοδηγητές του, δεν πήραν είδηση.

Στις 24 Γενάρη 2000 στέλνεται από το Stadsdelsförvaltning  γράμμα, που γνωστοποιεί ότι βοήθημα για το νοίκι μπορεί να εγκριθεί μόνο μέχρι 31/01. Δύο ερωτήματα πρέπει να ξεκαθαριστούν, πριν εγκριθεί άλλο βοήθημα ενοικίου.

 • Εάν έχει γίνει αίτηση, για τον μισθό της προϊσταμένης. Η υπηρεσία μας, θεωρεί ότι έχει πολύ μεγάλη  σημασία  η ύπαρξη  προϊσταμένης για  να εγκριθεί βοήθημα.
 • Το βοήθημα ενοικίου που ζητήθηκε είναι 100.000 κορ., είναι λίγο. Τα πραγματικά έξοδα ενοικίου, είναι 114.924 κορώνες.

ΕΔΩ πρέπει να τονισθεί ότι Το ΚΑΠΗ ΔΕ  ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΙΝ. ΗΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Rinkeby. Οι ιθύνοντες;, έχοντας γνώση των πράξεών τους, αρχίζουν να αμφιβάλλουν αν θα χρηματοδοτηθούν ή όχι.

Παναγιώτης Καλογιάννης Τεύχος 2ο, 2000

Επιστροφή, στην αρχή αυτής της σελίδας