Το πρόβλημα της απουσίας -για λόγους ασθένειας - από τους τόπους εργασίας ήταν επίκαιρο τις δεκαετίες 1980 και 1990 στη Σουηδία.

Ερωτήματα πολλά προκάλεσαν οι υπερβολικά πολλές αναρρωτικές άδειες ανάμεσα στους μετανάστες. σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η απουσία των μεταναστών -από τους τόπους εργασίας -ήταν 75% μεγαλύτερη από τους σουηδούς την περίοδο αυτή.

Ο ασφαλιστικός φορέας επιζητώντας την αιτία, έκανε πολλές έρευνες σε συνεργασία με σουηδικά πανεπιστήμια. Ο Τοξότης, έχοντας υπόψη του αρκετές από αυτές θα παρουσιάσει μερικές ώστε, να δοθεί μια ακόμα παράμετρος της αντιμετώπισης των μεταναστών στη Σουηδία.

Πρόγραμμα, αποκατάστασης υγείας

"Τέχνη δεν είναι να θεραπεύουμε αρρώστιες που έχουν οι άνθρωποι αλλά, να θεραπεύουμε ανθρώπους που έχουν αρρώστιες".
Ιπποκράτης.

Σε προηγούμενη ανάρτηση αναφερθήκαμε στα ανυπέρβλητα εμπόδια που έβαζε η γλωσσική ανεπάρκεια των ελλήνων μεταναστών στη Σουηδία στην επαγγελματική εκπαίδευση και εξέλιξή τους. Οι ελλείψεις/άγνοια στη σουηδική γλώσσα, δημιούργησε μεγάλες δυσκολίες και στην αποκατάσταση της υγείας. γιατί οι μονότονες δουλειές, το καινούργιο εργασιακό περιβάλλον -μεταφορά από γεωργικές περιοχές σε μοντέρνα βιομηχανική χώρα- δημιούργησαν προβλήματα υγείας.

Οι εργαζόμενοι στον ασφαλιστικό φορέα στην Τένστα, ένα προάστιο της Β. Στοκχόλμης με πολλούς μετανάστες, διαπίστωσαν, δεκαετία ΄90, στην καθημερινή τους δουλειά, πόσο δύσκολο ήταν να αποκαταστήσουν στην υγεία τους μετανάστες που είχαν μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες. Διαπίστωσαν επίσης ότι, δεν υπήρχαν φορείς αποκατάστασης της υγείας που διέθεταν διερμηνείς για τους ασθενείς που δεν μιλούσαν σουηδικά.

Ο ασφαλιστικός φορέας ήθελε να πλουτίσει τις γνώσεις του για τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχονται, προκειμένου να έχουν οι μετανάστες την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση υγείας. Η υπηρεσία Κοινωνικής ασφάλισης της Στοκχόλμης, επιδιώκει, συνεχώς, να αποκτήσει καινούργιες γνώσεις που θα βοηθήσουν στην καθημερινή μας δουλειά. Στην προσπάθεια αυτή, το τμήμα έρευνας του ασφαλιστικού φορέα, συνεργάστηκε με πανεπιστημιακούς δασκάλους.

Η επιχείρηση, Επένδυση για την Υγεία (HälsoInvest) δοκίμασε ένα μοντέλο αποκατάστασης υγείας για έλληνες και τούρκους μετανάστες, με ελλείψεις στη σουηδική γλώσσα. Το προσωπικό εκπαιδεύθηκε ώστε, να μπορεί να συνεννοείται μέσω μεταφραστή. Παρακολούθησε επίσης σεμινάρια για το πολιτιστικό υπόβαθρο των μεταναστών αυτών, που μπορούσε να έχει σημασία στην αποκατάσταση της υγείας.
Κατά τη διάρκεια της μελέτης, αρκετοί συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους γιατί ήταν η πρώτη φορά που αντιμετωπίσθηκαν σαν άνθρωποι (individer) και πήραν μια εξήγηση για ιατρικές εξετάσεις που είχαν προηγηθεί.

Είναι σημαντικό ότι, μια επαγγελματική προσπάθεια αποκατάστασης έχει δρομολογηθεί στον τόπο εργασίας.
Δεν είναι μόνο οι γλωσσικές ελλείψεις που δυσκολεύουν τη διαδικασία αποκατάστασης. Υπάρχουν πολύ λίγες γνώσεις για τις σχέσεις ανάμεσα στο υψηλό ποσοστό απουσίας από την εργασία, λόγω ασθένειας, στις ομάδες μεταναστών και τους υποκειμενικούς πολιτιστικούς παράγοντες.

 

Αποκατάσταση υγείας μεταναστών με σκοπό την επιστροφή στην εργασία.
Είναι αρκετά σημαντικό για τον φορέα ασφάλισης, να έχει πρόσβαση σε τέτοιες εργασίες, γιατί σύμφωνα με τη στατιστική, οι μετανάστες παρουσιάζουν 75 % υψηλότερο ποσοστό νοσηρότητας από αυτό των σουηδών. Το προσωπικό, που ασχολείται με την αποκατάσταση, αναζητεί όλο και περισσότερες πληροφορίες για το πολιτιστικό υπόβαθρο των μεταναστών.
Για λόγους ανθρωπιστικούς αλλά και οικονομικούς, το υψηλό ποσοστό νοσηρότητας, αποτελεί μείζον ζήτημα για τον φορέα ασφάλισης που θα πρέπει να φωτισθεί.

Το ποσοστό απασχόλησης των μεταναστών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια (1970 1990). Αυτό οφείλεται στην αυξανόμενη ανεργία και σε μεγαλύτερο βαθμό σε πρόωρη συνταξιοδότηση.
Απουσιάζουν σήμερα -1994-, γνώσεις και μέθοδοι εργασίας στον τομέα της υγείας και ασφαλιστικό φορέα, για τις ομάδες που παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες αποκατάστασης. Οι ομάδες αυτές είναι μετανάστες και προέρχονται από γεωργικές περιοχές, έχουν χαμηλό βαθμό εκπαίδευσης ή είναι αναλφάβητοι, έχουν ελάχιστες ή καθόλου γνώσεις στα σουηδικά. Δουλεύουν συνήθως σαν καθαριστές και είναι ελεύθεροι γιατρού με διάγνωση,  μακροχρόνιοι πόνοι στο μυοσκελετικό σύστημα.

Τα περισσότερα ινστιτούτα αποκατάστασης σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό έχουν σταματήσει να δουλεύουν με μετανάστες που δεν γνωρίζουν σουηδικά σε ικανοποιητικό βαθμό. Αυτό δεν είναι έκφραση διάκρισης αλλά έκφραση έλλειψης ενός ικανοποιητικού τρόπου περίθαλψης των ανθρώπων αυτών. Οι ασθενείς αυτοί βρίσκονται συνεχώς για περίθαλψη στον τομέα υγείας, συνήθως, χωρίς καμιά ευκαιρία για αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασής τους. Οδηγεί σε μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες και ελαττώνονται οι δυνατότητες επαναφοράς στην αγορά εργασίας.

Τον Μάρτη του ´93, άρχισε η επιχείρηση επένδυση στην υγεία, ένα πιλοτικό πρόγραμμα αποκατάστασης υγείας μεταναστών με σκοπό την επιστροφή στην εργασία.

Το πρόγραμμα αυτό  στρεφόταν σε έλληνες και τούρκους μετανάστες που δεν γνώριζαν σουηδικά.

Αφού το προσωπικό εκπαιδεύτηκε στο πολιτιστικό, κοινωνικό και ιστορικό υπόβαθρο των μεταναστών, άρχισε το πιλοτικό πρόγραμμα.

 

Παναγιώτης Καλογιάννης, Φλεβάρης 2012

 

Βιβλιογραφία:

Om Rehabilitering, Alf Bergroth

Köp av yrkesinriktad rehabilitering, Christina Lindholm

Rehabilitering av grekiska och turkisla invandrare, Agneta Axelsson-Berggren, Jocelyne Ängeslevä

 

 

 

Επιστροφή, στην αρχή αυτής της σελίδας