Στον ασφαλιστικό φορέα της Στοκχόλμης αρκετοί υπάλληλοι ασχολούνται (περίοδος 1990) με, απόχτηση καινούργιων γνώσεων και συνεχή επιμόρφωση, προκειμένου να κατανοήσουν και αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αιτίες που οδηγούν ελληνίδες μετανάστριες σε μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες.

Αφορμή είναι, οι προσωπικές τους εμπειρίες που αποκομίζουν από τους ασφαλισμένους. Η Ούλα, δουλεύει στο διεθνές τμήμα του ασφαλιστικού φορέα και, παρατήρησε ότι γυναίκες που επαναπατρίζονται ζητούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τον επαναπατρισμό τους. Με αφετηρία τη διαπίστωση αυτή ερεύνησε, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια Στοκχόλμης και Ορεμπρο τις αιτίες της συμπεριφοράς αυτής.

Ο Τοξότης, στην προσπάθειά του να καταγράψει προβλήματα των ελλήνων μεταναστών στη Σουηδία, θα αναρτήσει άρθρα που σχετίζονται με την έρευνα αυτή και, φωτίζουν το πρόβλημα.

Μετανάστες, ΜΜΕ

Οι μετανάστες στη Σουηδία αναφέρονται συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε αρνητικό πλαίσιο. Ομάδες μεταναστών συσσωρεύονται συχνά μαζί σε μια συλλογική προβληματική μάζα. Θεωρούνται είτε σαν θύματα εκτεθειμένα σε αδικίες και, έχουν ανάγκη βοήθειας από τη σουηδική κοινωνία των πολιτών, είτε σαν απειλή με τη μορφή μιας εισβολής. Δεν είναι ασυνήθιστο, να παρουσιάζονται ως εγκληματίες, των οποίων η πατριαρχική τους κουλτούρα, τους κάνει απειλητικούς και επικίνδυνους. Πολλά κοινωνικά προβλήματα, που οδηγούν σε φαινόμενα όπως: η ανεργία, ο διαχωρισμός στέγασης (γκέτο), εξάρτηση από την πρόνοια, τείνουν να ερμηνευθούν περισσότερο ή λιγότερο με εθνοτικούς όρους. κοινωνικά προβλήματα και παραβατικότητα ανηλίκων συνδέονται με μετανάστες.
"Οι άρρωστοι, εμφανίζονται όλο και περισσότερο σαν κομπιναδόροι και μικροαπατεώνες που εκμεταλλεύονται το ασφαλιστικό σύστημα, ενώ οι πρόωρα συνταξιοδοτημένοι ανεκμετάλλευτη εργατική δύναμη".


Η εικόνα αυτή δεν είναι αντικειμενική, μεροληπτεί. Οι μετανάστες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο /πλεονέκτημα για σουηδική κοινωνία και, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στα θετικά πράγματα που μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν. Νέες ιδέες και επιρροές οδηγούν μια κοινωνία προς τα εμπρός. Πολλοί μετανάστες έχουν εγκατασταθεί/προσαρμοσθεί άνετα στη νέα πατρίδα τους και, έχουν δημιουργήσει μια πλούσια και λειτουργική ζωή. Αυτό, παρά το γεγονός ότι μελέτες δείχνουν για παράδειγμα, ότι είναι πιο δύσκολο να βρεθεί εργασία για τα άτομα με αλλοδαπή καταγωγή.


Το νόημα της μετανάστευσης.

Οι αρμόδιες σουηδικές υπηρεσίες δεν ενεργούν σπασμωδικά. Με υπευθυνότητα σκύβουν πάνω στο πρόβλημα και, χρησιμοποιούν σχετικές έρευνες προκειμένου να το κατανοήσουν.

Στις ψυχοκοινωνικές και ψυχικές επιπτώσεις της μετανάστευσης, γίνεται αναφορά στις μεταναστευτικές πιέσεις και επισημαίνεται η επίδραση παραγόντων πριν, κατά και μετά την κίνηση. Περιγράφονται τα διαδοχικά στάδια της μετανάστευσης. Υπάρχουν αλλαγές που επηρεάζουν τη σχέση του ατόμου με τη χώρα υποδοχής, την οικογένεια και την εθνότητα. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα ή και να ξεπεράσουμε αυτές τις αλλαγές με αρμονικό τρόπο.

Οι αλλαγές που επέρχονται στους μετανάστες, στην καινούργια τους πατρίδα, επηρεάζουν το άτομο, την οικογένεια και την ομάδα. Η διαδικασία της μετανάστευσης χαρακτηρίζεται διαδοχικά από: το στάδιο της αισιοδοξίας, του αρνητισμού και της αυτομεμψίας. Φυσικά δεν περνούν όλοι οι μετανάστες τα στάδια αυτά, αλλά όσοι έχουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα δεν τα αποφεύγουν. Όταν φθάνει στην αυτομεμψία, τότε όλα του τα όνειρά που κάποτε έκανε έχουν συνθλιβεί. Προστίθενται, τότε, εξωτερικές καταπονήσεις όμως η εργασία, οικογενειακά προβλήματα. ψυχοκοινωνικά και ψυχικά προβλήματα κυριαρχούν. "Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες όπου η αρρώστια είναι το μόνο που απομένει για να μπορεί να συνεχίσει να ζει και να υπάρχει στην μεταναστευτική κατάσταση. Από την ασθένεια νομιμοποιείται η επανασχόληση /επανάληψη της γυναίκας στο ρόλο της νοικοκυράς".
Δεν πρέπει να παραβλέπουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη της Σουηδίας καθώς και ότι, οι μετανάστες, σε λίγες ώρες, μετατρέπονται από αγρότες και οικοκυρές σε βιομηχανικούς εργάτες!!!.

Η μετανάστευση -αναγκαστική ή θεληματική - πρέπει να ειδωθεί σαν ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή και, είναι ένας παράγοντας άγχους με επιπτώσεις αρνητικές στην ψυχική υγεία. Αυτό ισχύει, όταν πρόκειται για μεγάλες πολιτιστικές και γλωσσικές αλλαγές ανάμεσα στη χώρα προέλευσης και υποδοχής.

Συνηθισμένοι παράγοντες άγχους που σχετίζονται με τη μετανάστευση, είναι μεταξύ άλλων: να ξεφύγουν από ένα περιχαρακωμένο περιβάλλον και, οι απαιτήσεις που προβάλει το καινούργιο που απαιτεί προσαρμογή  στο νέο κοινωνικό δίκτυο. Παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι αυτοί που προωθούν την ψυχική υγεία, οι λεγόμενοι παράγοντες ανάσχεσης.
Σε σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η μετανάστευση από μόνη της δεν φαίνεται να είναι παράγοντας κινδύνου για την ψυχική ασθένεια. Αντίθετα είναι, η αντίληψη του ατόμου για την κατάσταση και την ευκαιρία να συμβάλλουν / επηρεάσουν τις διαδικασίες που προάγουν την υγεία.
Ερευνητές αναφέρουν ότι είναι ανάγκη να αποκτήσουμε γνώσεις για οτιδήποτε προωθεί διάφορες πτυχές της επιτυχούς προσαρμογής στη νέα χώρα και ποιά είναι τα εμπόδια.

Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε ότι, οι μετανάστες είναι άτομα με ξεχωριστές διαφορές και ανάγκες. Η συμπεριφορά τους, πολλές φορές είναι φυσιολογική αντίδραση σε μια αφύσικη κατάσταση.

Τα αποτελέσματα της μετανάστευσης είναι συνυφασμένα από διάφορους ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Οι εμπειρίες, η προηγούμενη ζωή στην πατρίδα είναι σημαντικοί παράγοντες για την προσαρμογή στην καινούργια χώρα.
Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να επιδράσουν στην υγεία του μετανάστη.

  • Ιστορικό υπόβαθρο.
  • Η αιτία που μετανάστευσε.
  • Πολιτιστικές παραστάσεις και υγεία.
  • Εργασία, κατοικία και συνθήκες ζωής στη Σουηδία.
  • Δυνατότητα και ικανότητα εκμάθησης της σουηδικής γλώσσας.
  • Απασχόληση σημαντική, που να έχει νόημα.

Η μετανάστευση φαίνεται να είναι αγχωτική, στην αρχή, αλλά τα αγχωτικά συμπτώματα φαίνεται να μειώνονται με το πέρασμα του χρόνου στη νέα χώρα.

<<<προηγούμενο | επόμενο>>>

συνεχίζεται

 

 

Παναγιώτης Καλογιάννης, Αύγουστος 2012

 

 

Βιβλιογραφία:

Förtidspensioner bland grekiska kvinnor bosatta i Grekland, Ulla Gerner 1994

Utslagningen och rätten till arbete, Arbete och hälsa nr 13, Berglind, H (1991)

Läkarens sjukskrivningsmönster - en enkät till sjukskrivande läkare, Eva Karsryd

Invandrare & minoriteter,Ekbland, S

 

 

Επιστροφή, στην αρχή αυτής της σελίδας