...

Καινούργιο Ίδρυμα, ή μια ακόμα διχαστική ενέργεια;

Δημοσιεύω, χωρίς σχόλια, επιστολή που έλαβα από τον πρόεδρο του Ιδρύματος της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Τοξότης θα αναφερθεί σύντομα στο καινούργιο αυτό Ίδρυμα.

Παναγιώτης Καλογιάννης

 

STIFTELSEN GREKISKA KULTURHUSET S:T JOHANNES THEOLOGEN
ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Idungatan 4 Tel: +468330584 stiftelsen@grekiskakulturhuset.se
113 45 Stockholm www.grekiskakulturhuset.se

Προς
Το ΔΣ του Ιδρύματος της Πολιτιστικής Στέγης
Τους φορείς του Ιδρύματος της Πολιτιστικής Στέγης
Τις πρεσβείες της Ελλάδας και Κύπρου
Τους φορείς της παροικίας
Τους συμπολίτες της παροικίας

Αγαπητοί,
Πριν από 10 περίπου μέρες περιήλθε από σύμπτωση στα χέρια του προέδρου του Ιδρύματος πρόσκληση που κατά τα φαινόμενα έχει αποσταλεί επιλεκτικά σε επιχειρηματίες της παροικίας και αφορά την ίδρυση νέου Ιδρύματος στην Σουηδία με σκοπούς παρεμφερείς του Ιδρύματος της Πολιτιστικής Στέγης.
   Καταρχάς, είναι δικαίωμα κάθε πολίτη αυτής της χώρας να δημιουργεί ιδρύματα ή συλλόγους κατά την βούλησή του. Θα ήταν επίσης ευχάριστο αν οι έχοντες τα οικονομικά μέσα στην παροικία μας ενισχύουν με ίδιους πόρους και δωρεές τις κοινές προσπάθειες της παροικίας.
    Από την πρόσκληση διαφαίνεται όμως καθαρά ότι ένας από τους κύριους σκοπούς του νέου ιδρύματος είναι η υποστήριξη του σχολείου HELLENIC SCHOOL που την ιστορία της δημιουργίας του γνωρίζετε καλά λόγω της προσπάθειας ελέγχου του δικαιώματος εκπροσώπησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ελληνικού Σχολείου Στοκχόλμης στο συμβούλιο του Ιδρύματος της Στέγης. Για όσους δεν γνωρίζουν τα γεγονότα αυτή η προσπάθεια δεν καρποφόρησε με την παρέμβαση του Νομικού τμήματος της Νομαρχίας.
    Η βούληση των φορέων της παροικίας τα τελευταία χρόνια έχει ταυτιστεί με την επιθυμία των μελών της παροικίας μας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ούτως ώστε να διατηρηθεί στην Στοκχόλμη ένα πλήρες σχολείο που θα προσφέρει υψηλόβαθμη διδασκαλία ελληνικών σε όλα τα επίπεδα από το νηπιαγωγείο ως και το λύκειο. Το Ίδρυμα της Στέγης έχει βοηθήσει ενισχύοντας οικονομικά την εξαίρετη προσπάθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς να υπερβάλω νομίζω ότι το Σαββατιάτικο σχολείο της Στοκχόλμης είναι παράδειγμα προς μίμηση για άλλα ελληνικά σχολεία του Ελληνισμού της διασποράς. Και τα αποτελέσματα σε εξετάσεις ελληνομάθειας το αποδεικνύουν.
    Το σχολείο λειτουργεί πια κυρίως με αυτοχρηματοδότηση μέσω των εισφορών των γονέων και διοικείται από δημοκρατικά εκλεγμένο συμβούλιο που έχει την εμπιστοσύνη της παροικίας αλλά και την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων της παροικίας.
    Αυτό όμως το σχολείο δεν αναφέρεται στα κείμενα αυτής της πρωτοβουλίας και η μονομερής ενίσχυση ενός μικρού σχολείου που θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στο ήδη υπάρχον σχολείο με 400 μαθητές δεν νομίζω ότι είναι λειτουργική για την παραπέρα βελτίωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Δεν έχουμε πολλούς πόρους στην παροικία και δεν θα ήταν σωστό να τους κατακερματίζουμε.
    Μαζί με τον κύριο υπεύθυνο για την λειτουργία του Σχολείου, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων έχουμε τις τελευταίες μέρες προβεί σε απαραίτητες ενέργειες και διαβήματα για την καλύτερη πληροφόρηση των αρμοδίων για τα θέματα παιδείας στην παροικία.
    Αυτά όσον αφορά το θέμα της μακροχρόνιας πολιτικής της ελληνομάθειας στην Στοκχόλμη. Αυτό όμως το νέο ίδρυμα έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες σαν νομικό κατασκεύασμα.
Σαν ένα μέρος των ενεργειών μας αναζήτησα από την αρμόδια διοικητική αρχή αντίγραφο της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου Ιδρύματος καθώς αυτή δεν ήταν αναρτημένη στην σχετική ιστοσελίδα. Σας την επισυνάπτω.
    Σύμφωνα με την διακήρυξη οι τρείς ιδρυτές δωρίζουν στο νέο ίδρυμα το σχετικά μικρό ποσό των 250.000 κορωνών με σκοπό να συγκεντρώσουν ένα σεβαστό αριθμό εκατομμυρίων. Συνήθως τα ιδρύματα δημιουργούνται με τις αντίθετες αναλογίες οι ιδρυτές διαθέτουν έναν σεβαστό ποσό εκατομμυρίων.
    Θα ήθελα ως άτομο που η παροικία μου έχει εμπιστευτεί την θέση του προέδρου του Ιδρύματος της Πολιτιστικής Στέγης να επισημάνω ακόμα ορισμένες ιδιαιτερότητες.
   1. Οι τυχόν πόροι της παροικίας που θα συγκεντρωθούν θα ελέγχονται μελλοντικά από δύο απογόνους τριών οικογενειών που κληρονομικά αποκτούν των έλεγχο της διοίκησης του Ιδρύματος.
   2. Στα δύο αυτά άτομα παρέχεται το δικαίωμα να ορίζουν το συμβούλιο του ιδρύματος.
   3. Στο συμβούλιο του ιδρύματος έχει δοθεί το προνόμιο να αλλάζει το καταστατικό λειτουργίας του Ιδρύματος χωρίς την γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχής του Σουηδικού κράτους.
   4. Δεν υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα ελέγχου για την σωστή διαχείριση, κατανομή ή τον τρόπο αξιοποίησης των πόρων που θα συγκεντρωθούν ή θα δωριστούν από την παροικία προς αυτό το ίδρυμα. Οι δύο απόγονοι των τριών οικογενειών δεν λογοδοτούν σε κανέναν και αυτό το δικαίωμα είναι κληρονομικό.

    Παρόμοια νομικά κατασκευάσματα έχουν τελευταία απασχολήσει τον Ελληνικό και εν μέρει τον Σουηδικό τύπο. Το θεώρησα ως ηθικό καθήκον του προέδρου του Ιδρύματος της Πολιτιστικής Στέγης να ενημερώσω την παροικία και τους φορείς για θέματα που έχουν υποπέσει στη αντίληψή μου. Οι παραπέρα ενέργειες και στάσεις είναι στα χέρια των παραληπτών αυτής της επιστολής.

    Στοκχόλμη 18 Φεβρουαρίου 2017

    Καθηγητής Αποστόλης Παπακώστας, Πρόεδρος

 

   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.