Συζητήσεις, εξελίξεις σημαντικές για τους Έλληνες της διασποράς λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα.

   Στον προβληματισμό αυτόν απουσιάζει τελείως η παρακμασμένη και πλήρως απαξιωμένη, λεγόμενη, Ομοσπονδία Ελλήνων στη Σουηδία.

   Ο Τοξότης αναρτά προβληματισμό, στα σημαντικά αυτά θέματα, από την Αυστραλία.  

 

Η “νεκρανάσταση” του ΣΑΕ

ΓΝΩΡΙΖΩ πως δεν είμαστε και πολλοί αυτοί που, […] νοιαζόμαστε για το θέμα της ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού.
Για όσους πάντως ενδιαφέρονται έχω νέα:

    1ον) Την Μεγάλη Τρίτη επρόκειτο να συνεδριάσει η Μόνιμη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για να συζητήσει το θέμα. Η Επιτροπή, τελικά, δεν συνεδρίασε, αλλά εγώ φρόντισα και έμαθα…

   ΕΜΑΘΑ, λοιπόν πως η Επιτροπή που συστάθηκε να μελετήσει το όλο θέμα, προτείνει ότι οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίζουν ασχέτως με το πόσα χρόνια βρίσκονται εκτός Ελλάδος και να εκλέγουν τρεις βουλευτές Επικρατείας και έτσι η ψήφος τους δεν θα προσμετράται στο σύνολο της επικράτειας.

Αυτές οι γυναίκες ταξίδεψαν στην Αυστραλία για να παντρευτούν Έλληνες μετανάστες, που δεν τους είχαν ξαναδεί. Προσπαθούν να αναγνωρίσουν τους γαμπρούς από τη φωτογραφία του προξενιού. Φωτο από το διαδίκτυο

 

    2ον) Οι κάλπες θα στήνονται στα κατά τόπους Προξενεία. Όλα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι η εισήγηση θα γίνει αποδεκτή.

    ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ δεν έχω πρόβλημα η ψήφος των Ελλήνων των Ελλήνων του εξωτερικού να μην προσμετράται στο σύνολο της επικράτειας, παρά μόνο για τις τρεις έδρες.
Έτσι και φωνή θα αποκτήσουμε στη Βουλή των Ελλήνων και δεν θα καθορίζουμε εμείς ποιοι θα κυβερνούν την Ελλάδα.

    ΕΧΩ όμως κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την εισήγηση αυτή, αν οι πληροφορίες μου βεβαίως είναι σωστές. Να περιμένουμε όμως να δημοσιοποιηθεί και τότε την σχολιάζουμε…
ΓΙΑ όσους, όμως, ενδιαφέρονται για τις σχέσεις των αποδήμων με την Ελλάδα έχω και άλλα νέα:

    Θα «αναστηθεί» το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού! Η σχετική πρόταση περιλαμβάνεται σε ένα Πολυνομοσχεδίου για την ανασυγκρότηση του Υπουργείου Εξωτερικών και αναρτήθηκε στο open.gov (μια σελίδα της ελληνικής κυβέρνησης) προκειμένου μέχρι τις 7 Μαΐου (!) να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ομογενειακοί φορείς κλπ. αλλά και απλοί ομογενείς, τις προτάσεις τους.

    ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ, θέλω να ξέρω πόσοι ομογενείς, ειδικά παράγοντές μας, θα μπουν σ’ αυτή τη διαδικασία. Για όσους ενδιαφέρονται, πάντως, δημοσιεύω κάποια στοιχεία της πρότασης που αφορούν το ΣΑΕ:

    Αναφέρεται λοιπόν ότι:
   «Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού επανασυγκροτείται με τον παρόντα νόμο, ως συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας για θέματα που αφορούν στον απόδημο και ομογενειακό Ελληνισμό. Σκοποί του ΣΑΕ είναι, ιδίως, η διατήρηση, προώθηση και προβολή της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού και του φιλελληνισμού, η ενίσχυση της εθνικής και της πολιτιστικής ταυτότητας του απανταχού Ελληνισμού, η προώθηση των συμφερόντων και η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την πατρίδα.

    1. Στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού συμμετέχουν εκπρόσωποι του απόδημου και ομογενειακού
ελληνισμού ανά Περιφέρεια. Οι Περιφέρειες από τις οποίες εκλέγονται οι εκπρόσωποι στο Σ.Α.Ε. είναι:
   α) Περιφέρεια Καναδά,
   β) Περιφέρεια Η.Π.Α.,
   γ) Περιφέρεια χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής,
   δ) Περιφέρεια χωρών Ευρώπης,
   ε) Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας,
   στ) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής και
   ζ) Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής.

Από τη μια πόνος και λύπη επειδή άφηναν πίσω τους συγγενείς και φίλους, από την άλλη αισθάνονταν λύτρωση και ικανοποίηση που άφηναν την Ελλάδα της μιζέριας και της φτώχειας για ν’ αντικρίσουν τον υποτιθέμενο επίγειο παράδεισο…... Φωτο από το διαδίκτυο.

 

    2. Οι εκπρόσωποι του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού ανά Περιφέρεια εκλέγονται μέσω διαδικασιών αυτοοργάνωσης του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού από τις αντιπροσωπευτικές του οργανώσεις. Ο αριθμός των εκπροσώπων του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού στο Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια καθορίζεται βάσει πληθυσμιακής κατανομής, ως εξής:

   α) Περιφέρεια Καναδά: Έξι εκπρόσωποι
   β) Περιφέρεια Η.Π.Α.: Δέκα εκπρόσωποι
   γ) Περιφέρεια χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής: Πέντε εκπρόσωποι
   δ) Περιφέρεια χωρών Ευρώπης: Εννέα εκπρόσωποι
   ε) Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας: Έξι εκπρόσωποι
  στ) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής: Εννέα εκπρόσωποι
   ζ) Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής: Πέντε εκπρόσωποι

    3. Η δομή του Σ.Α.Ε. σε εθνικό και περιφερειακό καθορίζεται με διαδικασίες αυτοοργάνωσης του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού.

    4. α. Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι το Προεδρείο, η Γενική Συνέλευση του και όσα άλλα προβλέψει ο Κανονισμός Λειτουργίας του άρθρου 162 παρ. 4.
   β. Το Προεδρείο εκπροσωπεί το Σ.Α.Ε. και ασκεί όσες άλλες αρμοδιότητες του προβλέψει για αυτό ο Κανονισμός Λειτουργίας. Με τον Κανονισμό ορίζονται επίσης ο αριθμός των μελών, η σύνθεση και ο τρόπος εκλογής των μελών του Προεδρείου.
   γ. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Α.Ε. και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες για τις οποίες δεν προβλέπει διαφορετικά ο Κανονισμός Λειτουργίας. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν ως τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των Περιφερειών της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

    5. α. Για να συγκροτηθεί για πρώτη φορά η Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ορισθεί τουλάχιστον τριάντα μέλη της από τέσσερις τουλάχιστον περιφέρειες. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί με απόφαση της η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, η οποία έχει αρμοδιότητα να κρίνει και επί της αντιπροσωπευτικότητας της διαδικασίας επιλογής, βάσει στοιχείων που προσκομίζουν, σε περίπτωση αμφισβήτησης, τα αρμόδια προξενεία.
   β. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων εντός τριμήνου από την απόφαση του προηγουμένου εδαφίου. Στην πρώτη συνεδρίαση της εκλέγει τον Πρόεδρο της και αποφασίζει τον προσωρινό κανονισμό λειτουργίας της, μέχρις ότου ψηφιστεί ο Κανονισμός Λειτουργίας του άρθρου 162 παρ. 4.


    Άρθρο 162 Έδρα – Αμφικτυονία Απόδημου Ελληνισμού

    1. α. Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ φέρει την επωνυμία «Αμφικτυονία Απόδημου Ελληνισμού», στο εξής «Αμφικτυονία» και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.
   β. Ο αριθμός και ο χρόνος των συνεδριάσεων της Αμφικτυονίας, μετά την πρώτη σύγκληση της, καθορίζονται από την ίδια, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας που θα καταρτίσει.
   γ. Γραμματειακή υποστήριξη στην Αμφικτυονία παρέχει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ενημερωθεί σχετικά τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την προγραμματιζόμενη συνεδρίαση της.

    2. Η Αμφικτυονία μπορεί να συγκαλείται εκτάκτως και από τον Υπουργό Εξωτερικών για ενημέρωση ή διαβούλευση επί θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος. στο Και στην περίπτωση αυτή την γραμματειακή υποστήριξη παρέχει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.

   3. Στις συνεδριάσεις της Αμφικτυονίας μπορεί να συμμετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:
  α. προσωπικότητες από τον χώρο του απόδημου ελληνισμού, οι οποίες διαπρέπουν ενδεικτικά στον
πολιτιστικό, επιστημονικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Οι ανωτέρω προτείνονται από την Ειδική μόνιμη επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων και την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από διαβούλευση με το Προεδρείο της Ειδικής μόνιμης επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων.
   β. διακεκριμένες προσωπικότητες, που δεν έχουν ελληνική καταγωγή αλλά έχουν διακριθεί για τις θέσεις τους υπέρ των εθνικών θεμάτων και για την συμβολή τους στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, αναγνωριζομένης της διαχρονικής προσφοράς του φιλελληνικού κινήματος ανά τον κόσμο. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από διαβούλευση με το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων,
   γ. Από ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων που ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από εισήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη ή του οικείου Πατριάρχη.
   δ. Eκπρόσωποι των ΠΟΜΑΚ / ΠΣΕΚΑ που ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών μετά από εισήγηση των τελευταίων. Το σύνολο των μελών της παραγράφου αυτής δεν μπορούν να είναι περισσότερα από το ήμισυ των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης.


Νυφοκάραβο. Φωτο από το διαδίκτυο

    4. Η Αμφικτυονία αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των τακτικών μελών της και σε κάθε περίπτωση με όχι λιγότερες από εικοσιέξι ψήφους, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Ε. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα για τα οποία δεν προβλέπει ειδικά ο νόμος, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του τρόπου εκλογής των εκπροσώπων στο Σ.Α.Ε, των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας του Προεδρείου και της Αμφικτυονίας.

    5. Για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Αμφικτυονίας που δεν ρυθμίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας ή ο νόμος αυτός εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις περί σωματείων». ΚΑΙ πριν αρχίσουν τις προετοιμασίες τους οι «τουρίστες» εκπρόσωποι μας (σαν τον παλιό καιρό) ας διαβάσουν και το ακόλουθο:
   «Το Σ.Α.Ε. λειτουργεί με ίδιους πόρους, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του». Δηλαδή: Για να λειτουργήσει το ΣΑΕ θα πρέπει να αυτοχρηματοδοτηθεί. Με άλλα λόγια να τα βάλουμε εμείς!
Να δω τώρα πόσοι πραγματικά νοιάζονται για το ΣΑΕ. Το οποίο, αν το χρηματοδοτούμε εμείς, θα πρέπει να είναι και εντελώς ανεξάρτητο από την ελληνική κυβέρνηση. Σωστά;

 

Σ.Χ.

Πηγή: https://neoskosmos.com/el/214357/i-nekranastasi-kai-to-sae/

 

 

   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.