Πολλά κριτικά άρθρα έχουν γραφεί, για το ΣΑΕ. κύρια στην Αυστραλία και Αμερική. Οι συμπάροικοί μας στη Σουηδία, που μετείχαν σε διάφορα δίκτυα, όλα τα χειροκροτούσαν για όλα συμφωνούσαν...

Εξαίρεση, μοναδική, αποτελεί ο οικονομικός απολογισμός που δόθηκε σε συνέδριο από την υπεύθυνη στο δίκτυο γυναικών.

ΣΑΕ και κομματικοί τζαμπαζήδες


Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), χρησιμοποιήθηκε σαν το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης στις σχέσεις της με τον Απόδημο Ελληνισμό. Το ΣΑΕ, εκπροσωπώντας μονοψήφιο μόνο αριθμό των ελλήνων της διασποράς, χαρακτηρίζεται από: μεγιστοποίηση του κομματικού κέρδους και ελαχιστοποίηση του αποτελέσματος των κυβερνητικών επενδύσεων στη διασπορά. Ποτέ δεν έκανε οικονομικό απολογισμό για τα χρήματα που σπαταλούσε, μερικά εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και, σήμερα τα πληρώνει ο έλληνας άνεργος.

"Εκτός από το (επίσημο) κρατικό χρήμα, γίνονταν και περίεργες εισπράξεις "χορηγών" (Κυπριακή Κυβέρνηση,  Ταχ. Ταμιευτήριο, κονδύλια ΥΠΕΞ για ΜΚΟ κ.α) μέσω της ΜΚΟ "Δεσμός", που τα διαχειρίζονταν μόνο ο πρόεδρος και ο ταμίας του ΣΑΕ, χωρίς να δίνουν απολογισμό σε κανέναν, φυσικά με την ανοχή της κυβέρνησης. Τα ποσά αυτά ΔΕΝ φαίνονται πουθενά. Ουδέποτε δόθηκε οικονομικός απολογισμός από την ΓΓΑΕ, το ΣΑΕ ή στις παγκόσμιες συνελεύσεις. Δεν γνωρίζουμε αν εισέπραξαν, οι του ΣΑΕ και χρήμα από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Ο κ. Δόλλης, όταν στο τέλος του 2010 επισκέφθηκε σαν υφυπουργός εξωτερικών την Αυστραλία, αναφερόμενος στην ανάγκη αυτοχρηματοδότησης του ΣΑΕ και στην αντιπροσωπευτικότητά του, δήλωσε:
«Ουδείς παραγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός οργάνου του απόδημου ελληνισμού, το οποίον θα συμβουλεύει, υπογραμμίζω, θα συμβουλεύει την εκάστοτε κυβέρνηση της Ελλάδας για θέματα που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό. Αυτό προβλέπει, άλλωστε, ο σχετικός νόμος...
Έχω τονίσει επανειλημμένα, ότι το ΣΑΕ δεν μπορεί, μετά από 15 χρόνια ύπαρξης, να συντηρείται από χορηγίες του ελληνικού Κράτους. ΤΟ ΣΑΕ πρέπει να βρει τους δικούς του οικονομικούς πόρους, ώστε να πάψει η οικονομική εξάρτησή του από την Ελλάδα. Να πάψει να είναι ένα κρατικοδίαιτο συμβουλευτικό όργανο. Σε τελική ανάλυση η αυτοχρηματοδότηση του ΣΑΕ θα του εξασφαλίσει την ανεξαρτησία του.
Το ΣΑΕ πρέπει να γίνει και όργανο εκπροσώπησης όλων των Ελλήνων της διασποράς, όχι εκείνους, μόνο, που ανήκουν σε συλλογικούς φορείς, εννοώ κοινότητες, εθνικοτοπικούς οργανισμούς και άλλα συλλογικά όργανα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιπροσωπευτικότητα, ενώ γνωρίζουμε ότι στο ΣΑΕ συμμετέχει ποσοστό του Ελληνισμού, μόνο».


Παναγιώτης Καλογιάννης, Μάης 2013


Διαβάζοντας το άρθρο του  Β.Α. Λαμπρόπουλου, στο "Νέο Κόσμο" στις 27.11.2004 που αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας και τις δαπάνες του ΣΑΕ και, γνωρίζοντας τη σημερινή κατάσταση καταδικάζεις τα αποτελέσματα της κομματοκρατίας.


Πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας του και τις δαπάνες του ΣΑΕ


Ο πρώην υφυπουργός Αποδήμου Ελληνισμού, από "τους εμπνευστές" του ΣΑΕ, Γρηγόρης Νιώτης, έλεγε ότι οι Ιταλοί "εντυπωσιάστηκαν τόσο, από το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, που το αντέγραψαν".
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Απόδημων Ιταλών, λοιπόν, είναι "αντίγραφο" του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, προσαρμοσμένο στον τρόπο σκέψης, τη φιλοσοφία, την πολιτική για τους Ιταλούς απόδημους, τους μακροπρόθεσμους στόχους, τις ανάγκες της ιταλικής διασποράς, τις δομές των μεταναστευτικών κοινοτήτων και τις ανάγκες των νέων γενεών;

Ποιοτικές διαφορές

Αλλά φαίνεται ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική:
Η πρώτη διαφορά μεταξύ του ελληνικού πρωτοτύπου και του ιταλικού "αντιγράφου" είναι, ότι οι Ιταλοί προτίμησαν την ποιότητα, από την ποσότητα.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Απόδημων Ιταλών αποτελείται από 95 μέλη (λιγότερα από τους αντιπροσώπους του Ελληνισμού της Αυστραλίας στο Παγκόσμιο ΣΑΕ). Από αυτά, 66 είναι αιρετά και 29 διορισμένα από την κυβέρνηση της Ιταλίας. Τα αιρετά μέλη εκλέγονται από τις ιταλικές ομογενειακές κοινότητες και άλλους φορείς. Τα διοριζόμενα μέλη αντιπροσωπεύουν τα πολιτικά κόμματα της Ιταλίας (αντίστοιχο σώμα της Μόνιμης Διακομματικής Επιτροπής για τους Απόδημους της Βουλής των Ελλήνων) και ειδικούς ή γνώστες των ομογενειακών προβλημάτων. Τα 66 αιρετά μέλη αντιπροσωπεύουν 4,5 εκ. καταγεγραμμένους απόδημους Ιταλούς (η Ιταλία έχει δημιουργήσει μητρώο απόδημων).
Τους Ιταλούς της Αυστραλίας λόγου χάρη, που είναι πολυαριθμότεροι από τους Έλληνες (ίσως κατά 300.000 περισσότεροι), αντιπροσωπεύουν στο παγκόσμιο όργανό τους 4 αιρετοί αντιπρόσωποί τους.

* Οι Ιταλοί προτίμησαν την ποιότητα από την ποσότητα σε αντίθεση με τους αρχιτέκτονες του ελληνικού ΣΑΕ, που συμπεριέλαβαν στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού φορείς-φαντάσματα και φορείς "στρατηγικής σημασίας, οι οποίοι δεν είναι τίποτα περισσότερο από κλειστές λέσχες κάποιων καπάτσων, δήθεν "χειριστών" των εθνικών μας υποθέσεων και "εξειδικευμένων αναγκών" του απόδημου ελληνισμού. Είναι, ας πούμε, κάτι σαν "μεταναστοπατέρες", που επί χρόνια νέμονται ως επιτήδειοι συνδικαλιστές- τις παροικίες και το ελληνικό δημόσιο. Αποτελούν ένα τσούρμο συμφεροντολόγων ατόμων όχι όλοι βέβαια- και περιπτωσιακών "ειδικών" ή, ακόμη, δικών μας ανθρώπων. Σε αντίθεση προς τους Έλληνες η ιταλική κυβέρνηση δημιούργησε ένα ολιγάριθμο, ευέλικτο σώμα, αντιπροσωπευτικό του συνόλου των Ιταλών μεταναστών, το οποίο εξελίσσεται σε μόνιμο κανάλι επικοινωνίας με το εθνικό κέντρο, παράγει ουσιαστικό έργο και επιτυγχάνει αποτελέσματα.

* Η ιταλική διασπορά διαιρέθηκε σε τέσσερις περιφέρειες: Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική, Ευρώπη, Αφρική-Ασία-Ωκεανία. Ο αριθμός των αντιπροσώπων από κάθε περιφέρεια στο Παγκόσμιο Σώμα αποφασίστηκε με δημογραφικά κριτήρια. Από τις παραπάνω περιφέρειες εκλέγονται και οι 18 αντιπρόσωποι των απόδημων Ιταλών στο κοινοβούλιο της γενέτειράς τους. Οι ιταλικές κοινότητες των τεσσάρων περιφερειών εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στο παγκόσμιο σώμα και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι εκλέγουν το προεδρείο του παγκόσμιου σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τον πρόεδρο, το γενικό γραμματέα και 4 βοηθούς γενικούς γραμματείς. Τα περιφερειακά σώματα εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στο παγκόσμιο σώμα, τους οποίους εξουσιοδοτούν να υπερασπίζονται και να προάγουν τα ενδιαφέροντά τους στην Ιταλία.

Κομμένοι οι τζαμπαζήδες!

Οι Ιταλοί δεν συνέρχονται στη Ρώμη ή άλλη μεγαλούπολη της Ιταλίας κάθε δύο χρόνια, όπως οι Έλληνες απόδημοι στη Θεσσαλονίκη, "για να προωθήσουν τα ενδιαφέροντά τους", να εκλέξουν νέο προεδρείο του παγκόσμιου ΣΑΕ και να κάνουν δωρεάν διακοπές, οι περισσότεροι (αν δείτε τον κατάλογο των εκπροσώπων στο ΣΑΕ Θεσσαλονίκης, θα διαπιστώσετε πόσους επαναλαμβανόμενους τζαμπαζήδες ταΐζει το ελληνικό δημόσιο!).

* Η Εκκλησία δεν συμμετέχει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Απόδημων Ιταλών, ως οργανωμένος φορέας. Η κυβέρνηση της Ιταλίας, διορίζει κληρικούς βάσει ειδικών προσόντων τους, και όχι λόγω σχήματος.

Το παγκόσμιο σώμα των Ιταλών αποδήμων εκλέγει και τα μέλη των 7 επιτροπών, οι οποίες καλύπτουν τους ακόλουθους επτά τομείς:
* Πληροφορία και επικοινωνία, κοινωνικές ασφαλίσεις, πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες και συμμετοχή των Ιταλών αποδήμων στο πολιτικό γίγνεσθαι της γενέτειράς τους, διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας και του ιταλικού πολιτισμού στο εξωτερικό, απασχόληση-επαγγελματική ειδίκευση -εμποροβιομηχανικές δραστηριότητες- οικονομική συνεργασία των απόδημων Ιταλών με το εθνικό τους κέντρο, συνεργασία των φορέων απόδημων Ιταλών με την εκάστοτε κυβέρνηση και την Τοπική αυτοδιοίκηση, νέα ρεύματα μετανάστευσης και νέες γενιές απόδημων Ιταλών (επιτροπές, αντίστοιχες των δικτύων του ελληνικού ΣΑΕ, αλλά με ευρύτερο αντικείμενο και πεδίο δράσης).
Η ολομέλεια συνεδριάζει 4 φορές το χρόνο, ενώ οι 7 επιτροπές συγκαλούν ειδικές συνεδριάσεις, κάθε φορά που συντρέχει λόγος.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ιταλών στηρίζει πρωτοβουλίες φορέων της διασποράς, αλλά δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Εισηγείται δραστηριότητες, για την αποτελεσματικότερη προώθηση των ενδιαφερόντων των αποδήμων, αλλά δεν οργανώνει, δε καπελώνει, δεν συντονίζει δραστηριότητες της ιταλικής παροικίας. "Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Απόδημων Ιταλών συνεργάζεται με όλους τους φορείς της διασποράς, αλλά δεν προγραμματίζει, δεν υλοποιεί, δεν συντονίζει", όπως το ελληνικό ΣΑΕ. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Απόδημων Ιταλών, πέραν της συμβουλευτικής του ιδιότητας, έχει και δικαίωμα παρέμβασης στο νομοθετικό έργο κάθε κυβέρνησης της Ιταλίας, με την υποβολή σχεδίων νόμων που αφορούν στις ανάγκες των Ιταλών μεταναστών. Μετά τις επόμενες εκλογές, που οι απόδημοι Ιταλοί θα εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο, "το Παγκόσμιο Συμβούλιο θα είναι προμηθευτής ιδεών, που θα προωθούνται από τους αιρετούς κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους του στην εθνική βουλή".
Η μοναδική και σημαντική- ομοιότητα του Ελληνικού ΣΑΕ με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Απόδημων Ιταλών είναι, ότι και τα δύο όργανα είναι κρατικοδίαιτα. Χρηματοδοτούνται από τις κυβερνήσεις των κρατών που τα δημιούργησαν. Η απόλυτη, οικονομική εξάρτησή τους από το κράτος διευκολύνει τις παρεμβάσεις των πολιτικών κομμάτων -κυρίως του κυβερνώντος κάθε φορά- στις εσωτερικές δομές και τα όργανά τους, περιορίζει τις δυνατότητες αντίδρασής τους σε κυβερνητικές αποφάσεις, που δεν συμφωνούν με την εξαγγελλόμενη πολιτική, για τους απόδημους και δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των απόδημων.
"Η επιρροή της εκάστοτε κυβέρνησης της γενέτειράς τους επιβεβαιώνεται από τις κομματικές καταβολές των αντιπροσώπων στο ΣΑΕ "

Κρατικοδίαιτοι "μεταναστοπατέρες"

Οι ετήσιες δαπάνες του Παγκόσμιου Συμβουλίου Απόδημων Ιταλών υπολογίζονται, χονδρικά, σε 12 εκατομμύρια δραχμές (παλαιού τύπου). Στο κονδύλι αυτό δεν περιλαμβάνονται τα λειτουργικά έξοδα γραμματείας για τους απόδημους, που λειτουργεί μέσα στο υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, στελεχωμένη με δύο διπλωμάτες και 18 διοικητικούς υπαλλήλους και εμπειρογνώμονες (μικρογραφία της Γενικής Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών). Οι κρατικές χορηγίες προς το ΣΑΕ το 2003 ανήλθαν σε 1,300,609 Ευρώ, δηλαδή 243.508.669 δρχ. (876,000 Ευρώ για τις δαπάνες του προεδρείου, 249,119 Ευρώ για τις δαπάνες του γραφείου Θεσσαλονίκης και 175,460 Ευρώ για τις δαπάνες των δικτύων). Ο προϋπολογισμός δαπανών για το 2004, ανέρχεται σε 2,353,710 Ευρώ.
Αν στις δαπάνες αυτές προστεθούν και τα έξοδα των Παγκόσμιων Διασκέψεων, το κόστος του ΣΑΕ στους Έλληνες φορολογουμένους, αυξάνεται δραματικά. Φυσικά μετά απ΄ όλα αυτά μένει το ερώτημα:
Και το κέρδος για την Ελλάδα και τους ομογενείς ποιο είναι; Υπάρχει, άραγε κέρδος; Η απάντηση δική σας!